Vyhláška č. 12

Zmocněnce říšského protektora pro hospodaření minerálními oleji o úpravě odbytu a používání petroleje pro účely vedení domácnosti a jiné účely, jakož i motorového petroleje.

(Výtah)

Na základě § 3 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o hospodaření minerálními oleji v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 5. září 1939 se nařizuje:

§  1.

Petrolej smí býti s účinností od 1. ledna 1943 vydáván spotřebitelům a těmito odebírán jen na „petrolejové odběrné průkazy“ obecních úřadů,

„odběrné listy na motorový petrolej“ okresních úřadů, příp. magistrátů, nebo na „listy opravňující k odběru petroleje“ Zmocněnce pro hospodaření minerálními oleji.

§  2.

(1) Domácnosti mají podati žádost za vydání petrolejového odběrného průkazu, který po schválení příslušným obecním úřadem opravňuje k odběru petroleje pro účely osvětlování, vaření a topení. Žádosti smějí podati jen takové domácnosti, v nichž není k používání plyn, elektřina nebo jiná kamna než vytápěná petrolejem, jakož i jiná zařízení osvětlovací, k vaření a otopná a nemohou býti opatřena.