Vyhláška ministra hospodářství a práce

ze dne 23. ledna 1942,

placení příplatků za práci noční, sváteční a nedělní při přesunutí pracovní doby v důsledku nedostatku elektrického proudu a svítiplynu.

 

Podle § 9, odst. 2 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1941, č. 13 Sb. z r. 1942, o zajištění stability mezd a platů a pracovní morálky, nařizuji s okamžitou platností:

Byla-li za účelem lepšího využití elektřiny a svítiplynu pravidelná pracovní doba jiným rozdělením přesunuta se souhlasem příslušného živnostenského inspektorátu na noc, na neděli nebo na svátek, platí o poskytování příplatků tyto předpisy:

  1. Za noční práci se neposkytují příplatky, pokud vyhláškou ministra hospodářství a práce (dříve ministra sociální a zdravotní správy), dosud platnými kolektivními smlouvami nebo jinými právně účinnými závodními úpravami nebyl nárok na placení nočního příplatku za pravidelnou noční práci přiznán.
  2. Za nedělní a sváteční práci neplatí se příplatek, poskytne-li se přiměřené náhradní volno za práci konanou v neděli nebo ve svátek v některém všedním dnu.