Vyberte možnost Stránka

Rubrika: Životní prostředí – současnost

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Vedle úbytku biodiverzity původních společenstev patří k významným důsledkům invazních druhů v ČR také ztráta genetické variability původních druhů, šíření patogenů rostlin a živočichů, snižování kvality vodního prostředí či přímé ohrožení lidí a ekonomik

Přečtěte si více
načítání