Nařízení ministra hospodářství a práce

ze dne 8. října 1942, č. W-V-1-195/202-42,

o opatřeních k zajištění celkové potřeby elektřiny.

(Úřední list č. 240 z 12. 10. 1942, str. 9669, běž. č. 961)

 

Potřeba elektřiny u odběratelů v Protektorátě tak stoupla, že musí býti vydána opatření k zajištění celkové potřeby. Na podkladě § 1 vládního nařízení ze dne 3. října 1942, č. 343 Sb. o zajištění dodávky energie, nařizuji s působností ode dne 12. října 1942 toto:

  1. Uvádění do provozu elektrických přístrojů k vytápění místností (kamen, sluncí apod.) není dovoleno. Přístroje k vytápění místností musí býti majiteli domů vhodným způsobem zajištěny. Převod na plyn jest nepřípustný.

Nemocnice, lazarety apod. jsou vyňaty.

  1. Uvádění do provozu osobních zdviží v době od 6-10 hodin není dovoleno.

Totéž platí pro jízdy dolů po celý den.

To neplatí pro nemocnice, lazarety, jakož i pro nemocné a neduživé osoby. Upozorňuji, že přestupky tohoto nařízení budou trestány podle § 4 vládního nařízení trestním správním řízením.