Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 26. října 1944 o opatřeních k zajištění celkové potřeby elektřiny

(Úřední list č. 255 z 28. 10. 1944, str. 5012, běž. č. 645).

Moje nařízení ze dne 8. října 1942, běž. č. 961, Úř. 1. č. 240/1942, se nově upravuje takto:

Potřeba elektřiny u odběratelů v Protektorátu stoupla tak, že musí být vydána opatření k zajištění celkové potřeby. Na podkladě § 1 vládního nařízení ze dne 3. října 1942, Sb. č. 343, o zajištění dodávky energie, nařizuji toto:

  1. Uvádění do provozu elektrických přístrojů k vytápění místností (kamen, sluncí apod.) není dovoleno. Přístroje k vytápění místností musí býti majiteli domů vhodným způsobem zajištěny. Převod na plyn je nepřípustný. Nemocnice, lazarety apod. jsou vyňaty.
  2. Uvádění do provozu osobních zdviží v době od 6-9 a od 16-19 hodin, jakož i pro jízdy dolů po celý den, není dovoleno. Toto neplatí pro nemocnice, lazarety apod., jakož i při leteckém poplachu.

Další výjimky se nepovolují. Všechna dosavadní povolení výjimek pozbývají platnosti.

Toto rozšířené nařízení nabývá účinnosti ode dne uveřejnění a platí pro zákaz užívání zdviží v době od 16-19 hodin do 31. března 1945.

Upozorňuji, že přestupky tohoto nařízení budou trestány podle § 4 citovaného vládního nařízení trestním správním řízením.