Nařízení říšského protektora o obhospodařování uhlí

ze dne 5. září 1939, Věst. nař. str. 109.

 

Na základě § 1., číslo 2. nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektoratu Böhmen und Mähren ze dne 7. června 1939 (Říš. zák. I., str. 1039) se nařizuje:

 

Článek I.

Uhlím ve smyslu tohoto nařízení jest uhlí kamenné, uhlí hnědé a z těchto vyrobená pevná paliva.

Článek II.

K úpravě obhospodařování uhlí v Proketoratu Böhmen und Mähren zřídí se úřadovna pro uhelné hospodářství.

Článek III.

Úřadovna pro uhelné hospodářství podléhá Reichsprotektorovi in Böhmen und Mähren.

Článek IV.

Úřadovna pro uhelné hospodářství může pověřiti provedením úkolů jí daných organisace uhelného hospodářství.

Článek V.

Všichni výrobci, rozdělovatelé a spotřebitelé uhlí v Protektoratu Böhmen und Mähren jsou vázání na pokyny úřadovny pro uhelné hospodářství.

Článek VI.

(1) Kdo zaviněně jedná proti tomuto nařízení nebo předpisům vydaným k jeho provádění nebo doplnění, bude potrestán vězením a pokutou nebo jedním z těchto tresty. Výše pokut jest neobmezena.

(2) Pokus jest trestný.

(3) Stíhání na základě jiných trestních ustanovení zůstává nedočteno.

(4) Všeobecných předpisů říšskoněmeckého trestního práva se použije.

(5) Vyšetřování a odsouzení těchto odporujících činů přísluší německým soudům. Ostatně použije se ustanovení platných pro německé soudy v Protektoratu, pokud není stanoveno nic jiného.

Článek VII.

Vydávání prováděcích a doplňovacích nařízení zůstává vyhraženo.

Článek VIII.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 6. září 1939.