Do roku 2023 vstupují české domácnosti i firmy se starostmi ohledně cen energií. Celosvětovým problémem však dlouhodobě zůstává i klimatická krize. Světlem na konci tunelu by přitom mohlo být… samo světlo. Data totiž ukazují, že přechod na chytré LED osvětlení může ulevit od nákladů za elektřinu a planetě od uhlíkových emisí. ČR by díky Zelené změně v klíčových segmentech ušetřila víc jak 5 miliard korun ročně.

Snahy ohledně udržitelnosti a částečně i energetiky rámuje Zelená dohoda pro Evropu neboli Green Deal – nejucelenější iniciativa na ochranu klimatu na světě. Soubor opatření Evropské komise si klade za cíl jediné: učinit Evropu do roku 2050 uhlíkově neutrální. Jak však začít? Mnoho domácností, firem, obcí či například zemědělců nemá v této době v rozpočtu prostor na větší investici. Přechod na LED osvětlení je však jednoduchým a vysoce efektivním řešením.

LED osvětlení ušetří Česku miliardy

Data ukazují, že světlo patří k významným žroutům energie. Podle společnosti Signify, světového lídra v oblasti osvětlení, na něj připadne přibližně 9 % průměrné spotřeby elektřiny v domácnosti. Jednoduchým přechodem z klasických žárovek na LED varianty lze ušetřit více než 80 % této energie.

Takové úspory představují obrovský potenciál pro organizace, které nakládají s veřejnými rozpočty například v oblasti dopravy, zdravotnictví, vzdělávání ale i v osvětlení veřejných prostor. V České republice se o osvětlení silnic a ulic stará přibližně 1,35 milionu svítidel. Pouhá čtvrtina (26 %) však využívá LED technologii.

Pokud by veškeré veřejné osvětlení přešlo na LED žárovky, snížila by se roční spotřeba o:

► 490 GWh elektrické energie,

► roční náklady na elektřinu o 2,695 miliardy Kč

► a do vzduchu bychom vypustili o 245,8 tisíc tun CO2 méně.

Pokud přičteme zmíněné zdravotnictví, kde je dosud více než 334 tisíc konvenčních svítidel,
a školství (pouze 8 % osvětlení ve vzdělávacích institucích využívá LED technologii), ušetřilo by Česko na elektřině ročně 5,022 miliardy korun. Pokud by se touto cestou vydala celá EU, mohly by úspory nákladů za energii dosáhnout více než 59 miliard eur.

Bezprecedentní nárůst cen elektřiny, ke kterému nejen na českém trhu v posledním roce dochází, ukazuje, že přechod ze zastaralého osvětlení na úspornou LED technologii není jen
o ekologickém přístupu, ale i o stále větších finančních úsporách. Renovace budov a uliční infrastruktury prostřednictvím osvětlení je přitom snadná, rychlá a efektivní,
“ vysvětluje Tomasz Waszkiewicz, generální ředitel společnosti Signify pro Českou republiku, Slovensko
a Maďarsko.

S přechodem pomůže program Zelená změna

Ekologické benefity LED technologií rozhodně nejsou zanedbatelné. Dle dat Signify by se spotřeba elektřiny v ČR díky přechodu na LED osvětlení snížila o 913 GWh. Vypustila by tak do ovzduší o 458 tisíc tun CO2 méně, což je stejný roční objem emisí 159 tisíc automobilů se spalovacím motorem.  Aby si příroda s takovým množstvím CO2 poradila a absorbovala jej, potřebuje pro představu až 20 milionů plně vzrostlých stromů.

Nelze nezmínit ani zdravotní benefity. Podle mnohých studií by například ve zmiňovaném školství s přechodem na LED osvětlení odpadly problémy s rizikem poškození zraku žáků
i učitelů a také s únavou, které může špatně zvolené osvětlení vyvolat. Potřeba kvalitního
a energeticky úsporného osvětlení se však netýká pouze škol.

Zelená změna svítí na lepší časy

Na základě potenciálu, který má LED osvětlení v oblasti úspor, udržitelnosti a zdraví, vytvořila společnost Signify program Zelená změna (Green Switch). Jeho cílem je umožnit firmám, obcím a veřejným institucím využít prostředky, které nabízí EU v souvislosti se Zelenou dohodou. Nabídka platí i v případě, kdy mají na čerpání málo času nebo jim chybí zdroje pro velké investice. Program Zelená změna (Green Switch) jim umožňuje jednat okamžitě, a to díky jedné z nejjednodušších a nejúčinnějších metod ke snížení emisí a účtů za energii – přechodu na LED osvětlení. Signify je pro tento účel tím správným partnerem. Společnost je od roku 2020 ve všech svých provozech po celém světě uhlíkově neutrální a využívá výhradně obnovitelnou elektřinu.