EU i nadále z velké části spoléhá na fosilní paliva pro své celkové dodávky energie, jak ukazuje poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii (celková energetická poptávka země nebo regionu). V roce 2021 tvořila fosilní paliva 70 % hrubé dostupné energie v EU a zůstala na stejné úrovni jako v roce 2020. Toto procento se v posledních desetiletích výrazně snížilo. Od roku 1990, prvního roku, za který jsou k dispozici údaje, klesl o 13 procentních bodů (pb) , především kvůli nárůstu obnovitelné energie.

V roce 2021 zůstala Malta (96 %) zemí EU s nejvyšším podílem fosilních paliv na hrubé dostupné energii následovaná Kyprem a Nizozemskem (89 %), Irskem a Polskem (88 %). Většina ostatních zemí EU měla podíly mezi 50 % a 85 %. Pouze Švédsko (32 %), Finsko (38 %) a Francie (48 %) měly podíly pod 50 %.

Ve srovnání s rokem 2020 došlo v roce 2021 k největšímu, ale spíše malému poklesu podílu fosilních paliv na hrubé dostupné energii ve Finsku (-3 pb), Belgii (-3 pb), Litvě (-3 pb), Portugalsku (-2 pb) a Dánsko (-2 pb). K největšímu nárůstu došlo v Bulharsku (+4 pb), Estonsku (+3 pb), Polsku a Slovensku (shodně +2 pb) a Španělsku (+1 pb).

Dánsko: nejvýkonnější v klesajícím podílu fosilních paliv v letech 2010-2021
V posledním desetiletí všechny členské státy EU zaznamenaly pokles svého podílu fosilních paliv na hrubé dostupné energii. Největší pokles byl naměřen v Dánsku (z 81 % na 57 %; -25 pb), následovalo Estonsko (z 91 % v roce 2010 na 69 % v roce 2021; -22 pb) a Finsko (z 57 % na 38 %; – 19 stran).

Další významné poklesy byly zaznamenány v Lotyšsku (ze 69 % na 57 %; -12 pb), Lucembursku (z 90 % na 79 %; -11 pb) a Litvě (ze 75 % na 64 %; -10 pb).
Naopak nejmenší poklesy byly naměřeny v Německu (z 81 % na 79 %; -2 pb), dále v Rumunsku (ze 75 % na 72 %; -3 pb), na Maltě (ze 100 % na 96 %; mírně přes -3 pb), Maďarsko (ze 73 % Zvolit náhledový obrázekna 69 %; -4 pb) a Francie (z 52 % na 48 %; -4 pb).

Eurostat nedávno zveřejnil roční energetické statistiky za rok 2021. Navštivte databázi Eurostatu, kde najdete nová data o bilancích komodit, energetických bilancích a energetických ukazatelích, a zapněte si upozornění na aktualizované články Vysvětlené statistiky, které vyjdou v příštích 3 měsících. Pokud se chcete dozvědět více o energetickém sektoru v EU interaktivním a přizpůsobitelným způsobem, můžete také navštívit stránku energetických vizualizací, kde najdete širokou škálu interaktivních nástrojů, například diagramy energetických toků a obchod s energií.