Energii odpovídající třítýdenní výrobě Jaderné elektrárny Temelín, přesně 900 000 MWh, by mohly ušetřit velké podniky v Česku. Vyplývá to z analýzy společnosti GEEN, která podnikům pomáhá realizovat úsporná energetická opatření počínaje energetickými audity. Náklady na dosažení efektivních energetických úspor činí pro jednu firmu cca 6,5 milionu korun s návratností investice mírně přes 4 roky.

Před více než 4 lety vstoupila v platnost povinnost pro velké podniky opatřit si energetický audit. Cílem bylo přimět firmy zamyslet se nad jejich energetickou náročností a definovat možné úspory. Zákon ale neukládal povinnost návrhy přenést do praxe.  Firmy, které skončily u auditu, dostanou nejspíš znovu stejná doporučení, ale podniky, které se rozhodly k realizaci samotných opatření, už mohou zaznamenat první úspory. „Zavedení doporučených opatření do praxe pro firmu znamená jistotu, že uspoří a investice se jí brzy vrátí,“ říká Filip Varhoľ ze společnosti GEEN, která se specializuje na návrh a implementaci úsporných opatření.

„Například pro společnost Atrium Pardubice jsme provedli energetický audit a některá z navržených opatření také začali aplikovat. Jsme tedy schopní pokrýt celý proces od energetického auditu až po realizaci úsporných opatření. To nabízíme všem našim zákazníkům,“ dodává Filip Varhoľ.

„Pro zpracování energetického auditu jsme si vybrali společnost GEEN proto, že nabízí nejen provedení auditu, ale především jsou schopní navržená opatření realizovat. Zároveň spolupracují s dalšími odborníky z oboru, takže jsou schopni pokrýt širokou škálu realizací. Příkladem může být aktuálně probíhající výměna osvětlení či zpracovávání dokumentace pro využití dešťové vody. Kromě auditu nám byli schopní dodat i návrh technických řešení dalších opatření, který obsahuje data od potenciálních zhotovitelů. Už teď tedy víme, kolik bude případná realizace doopravdy stát. V budoucnu plánujeme s GEEN ve spolupráci pokračovat i na dalších projektech,“ říká Ing. Roman Kafonek, ředitel obchodního centra Atrium Palác Pardubice.

Odborníci z GEEN spočítali, že dosažené úspory pro víc než 2000 firem, které musí ze zákona projít energetickým auditem, by se mohly vyšplhat až na 900 000 MWh. „Data z našich realizovaných auditů jsme po konzultaci s dalšími auditory relevantně upravili tak, aby bylo možné je vztáhnout na celý trh. Naši zákazníci totiž patří především mezi podniky s náročnějšími provozy, kteří nespatřují v podstoupení auditu jen splnění povinnosti, ale chtějí opatření reálně zavést do praxe,“ vysvětluje Varhoľ.

Náklady na dosažení takových úspor přitom nejsou nijak závratné. Průměrná investice jednoho podniku na veškerá opatření se pohybuje kolem 6,5 milionu korun a návratnost jen mírně přesahuje 4 roky.  „Nejzásadnějších úspor samozřejmě dosahují velké podniky s ročními platbami až ve stovkách milionů korun za energie. Menší podniky mohou zase snížit náklady na energie a využít volné prostředky z doby ekonomické prosperity pro investici do budoucnosti podniku, kdy se úspory o to víc budou hodit v případných horších časech,“ dodává Varhoľ.

Mezi zákazníky společnosti GEEN patří především velké podniky z oblasti sklářství, automotive, slévárenství, ale i montovny nebo velká obchodní centra. „Nejčastěji doporučovaná opatření se týkají instalace úsporného LED osvětlení, využití FVE panelů pro vlastní výrobu energie, dále využití kogeneračních jednotek, tepelných výměníků, zateplení schránek budov, ale třeba i využití perlátorů na vodovodní baterie,“ popisuje rozsah navrhovaných opatření Filip Varhoľ z GEEN.