Valdická věznice nyní prochází řadou rozsáhlých změn, které zefektivní fungování energetického hospodářství a sníží náklady na energie.  Energetický projekt za 115 milionů korun realizuje společnost ENESA z ČEZ ESCO.  

Veškeré práce probíhají za mimořádných bezpečnostních opatření, k nimž patří kontrola při vstupu do objektu srovnatelná s procedurou na letištích. Po ní následuje odevzdání mobilního telefonu. Po areálu se pracovníci společnosti ENESA mohou pohybovat pouze po předchozí dohodě a v doprovodu ostrahy.

I přes tato omezení vše běží podle plánu. Nyní se rozjíždí rekonstrukce hlavní plynové teplovodní kotelny včetně výměny kotlů a instalace plynového tepelného čerpadla.

Současně se realizuje i nová parní kotelna v prádelně, která ve standardním provozu vypere kolem 600 tun prádla nejen pro Věznici Valdice, ale i pro dalších 13 věznic z východních a severních Čech. Zde bude nyní instalován parní kotel s tepelným výkonem 1,6 MW a parním výkonem 2,5 t/hod. Dále pak bude v srpnu za minimálního přerušení provozu osazeno plynové tepelné čerpadlo a instalována nová rekuperační technologie na využití odpadního tepla z prádelny k ohřevu teplé vody využívané ve věznici.

Součástí dodávky bude i rekonstrukce trasy teplovodních rozvodů o celkové délce potrubí 5,6 km včetně 16 předávacích stanic.

S energetickými stavbami máme desítky let zkušeností. Co je pro nás ve Valdicích nové, je nutnost dodržovat specifické bezpečnostní podmínky,“ vysvětluje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA a dodává: „pro navážení materiálu a lidí je vypracován přesný harmonogram, počítáme i s časem nezbytným pro několikeré kontroly při příchodu i odchodu.

Projekt zahrnuje také modernizaci kotelny kulturního domu Valdice, který taktéž spadá do správy Vězeňské služby ČR. Zde již proběhla instalace nové kotelny. Ukončení tohoto rozsáhlého projektu je naplánováno na 30. září letošního roku.

Vězeňská služba ČR, která Věznici Valdice spravuje, využila k financování energeticky úsporné rekonstrukce jako jedna z prvních dotaci z OPŽP na energeticky úsporná opatření. Tuto modernizaci vnímá jako ekologicky prospěšnou, efektivní a jisté je, že výsledkem budou v dnešní době tolik žádané úspory v oblasti provozních prostředků.

Valdické vězení se nachází v bývalém kartuziánském klášteře 4 km za Jičínem a s rozlohou cca 22 fotbalových hřišť, tedy téměř 10 ha, je to jedna z největších věznic u nás. K nejznámějším zločincům, kteří zde pobývali, patří i Babinský. Aktuální kapacita je cca 1100 vězňů v 5 ubytovnách. Celý objekt valdické věznice má ovšem dalších 100 budov – pracoviště odsouzených, kanceláře zaměstnanců, strážní věže, návštěvní místnosti, garáže aj.