Před námi je podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) největší hospodářská krize od 30. let 20 století. Česká republika, jako tradičně proexportní ekonomika silně závislá na automotive sektoru, bude pravděpodobně kopírovat letošní propad HDP okolo 6–7 %, který očekáváme u našich západních sousedů. Finančním ředitelům způsobila současná pandemie problémy zcela nových rozměrů. Začalo se propouštět, omezuje se výroba. Sbohem dostali jako první agenturní zaměstnanci, přišlo i na úspory u nových investic do technologií. Otázkou dneška je, kde optimalizovat a hledat úspory pro zachování fungování společnosti.

Jednou z oblastí, která skýtá největší prostor pro rychlou úsporu a dlouhodobé efektivní nastavení, je dlouho přehlížené odpadové hospodářství. Co dnes ve firmě v této oblasti sledujeme, jsou náklady na zpracování odpadů, jejich dopravu a likvidaci, množství surovin, ze kterých se během výrobního procesu stane odpad a náklady, které vznikají v důsledku dodržování nařízení a norem. Ve zkratce to jsou pouze náklady a sledovanost dodržování norem. Průměrnou společnost ale tahle oblast dnes už stojí v nákladech vysoké částky, a to až desítky milionů korun ročně. Mateřská společnost ŠKODA AUTO, kterou je VW ve své výroční zprávě uvádí náklady 1,8 miliardy korun, a to už je pořádné číslo. Především skládkařské společnosti si tak samozřejmě spokojeně mnou ruce.

Cesta k finančním úsporám vede přes cirkulární odpadové hospodářství, ve kterém sledujeme nejen nutnou legislativu, ale i minimalizování vzniku odpadu, protože známe jeho skutečnou hodnotu. K cirkulárnímu odpadovému hospodářství dle našich zkušeností vede 5 kroků:

  1. Předcházíme vzniku odpadu a minimalizujeme jeho vznik. Ideální odpad je ten, který vůbec nevznikne. Zkuste se ve své firmě zamyslet nad výrobním postupem či dopravou tak, aby se množství odpadů snížilo. Pro začátek je dobré zaměřit se na skupiny, kde je největší množství odpadu a s kolegy probrat, jak jeho vznik eliminovat. Často jsou odpadem ve firmách například jednorázové palet Zkuste přejít na plastové, které jsou sice dražší, ale vydrží dlouho a mají poměrně rychlou návratnost investic. Problémem také je, že je mnoho materiálů zařazeno do odpadů zcela nesprávně, typicky je to obalový materiál (sudy, papírové krabice atp.), a tak se namísto prodeje zbavujeme těchto hodnotných surovin jako odpadů a draze za to platíme.
  2. Třídíme odpady na jeho recyklovatelné složky. Máme odpad, který je tedy už nevyhnutelně součástí naší výroby nebo Následně ho začneme směřovat k dalšímu využití. Hodnota odpadu je funkcí jeho kvality, čistoty vytřídění a množství. Abychom tedy mohli například plastové fólie prodat za 4 500 Kč/t a nemuseli za ně naopak platit 300 Kč/t, jako to dělal dříve nejmenovaný diskontní řetězec, tak je potřeba odpad vytřídit a mít nastavený proces. Aby se nevozil vzduch, je potřeba často i materiál lisovat. Lis samozřejmě není nutné vlastnit, může vám ho ochotně půjčit recyklační partner.
  3. Prodáváme vzniklý odpad a víme, kde končí. Máme pro vás báječnou zprávu: Váš odpad má hodnotu. Pracovník odpadové firmy možná vaše nadšení sdílet nebude, ale poté, co máte odpady vytříděné, tak složky, jako jsou plasty, papír, sklo, dřevo, kovy a další, jsou odpady, za které můžete dostat naopak zaplaceno. Nedávno se na nás obrátila slovenská pobočka velkého prodejce nábytku s tím, že za 126 tun plastového odpadu požaduje jejich svozová společnost v přepočtu 500 tisíc korun. O týden později už díky propojení přes Ccz přímo na plastového recyklátora za svůj odpad naopak dostala zaplaceno. Propojením na finálního zpracovatele totiž jednak víte, kde skutečně váš odpad skončí, ale zároveň najdete i partnera, který má z daného materiálu výrobní příležitost, a vnímá tak odpad jako hodnotný materiál.
  4. Používáme ve své výrobě druhotné suroviny. Využití druhotných surovin je při kontrole jeho kvality velký zdroj potenciálních úspor při nákupu. Rostoucí počet firem dnes má díky nákupu nových technologií a lepšímu systému sběru odpadů např. kvalitní plastové regranuláty. Ty jsou v porovnání s primárním vstupem, který je závislý na ceně ropy BRENT, až o 50 % levnější. Pokud jste e-shop, můžete nakoupit papírové krabice z druhé ruky. Developer pak ocení, že stavební recykláty už má dnes mnoho firem certifikované. Vy navíc přesně víte, co s ním můžete udělat za zlomek ceny primáru.
  5. Známe složení našich produktů a víme, že jsou recyklovatelné. Tohle je důležité hned z několika důvodů. Pokud víme, že náš produkt je z recyklovatelného materiálů, který se navíc skutečně v daných podmínkách zrecykluje, tak zabráníme reputačnímu riziku. Nechceme přece vidět váš produkt, jak se válí volně v přírodě. Kromě poděkování od vašeho CSR manažera, budete i v souladu s principem ekodesignu a novou evropskou legislativou, která v této oblasti výrazně rozšiřuje povinnosti producentů.

Jak jsme si ukázali, tak správná podniková ekologie může společnosti ročně pomoci ušetřit statisíce až miliony korun. A až tahle krize pomine, tak výsledkem bude nejen efektivní nastavení odpadového hospodářství, ale díky efektivnějšímu zacházení se zdroji i lepší stav naší planety. Objevte svůj potenciál v cirkulárním odpadovém hospodářství.

Zdroj: www.cyrkl.cz