Rok 2019 byl pro energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) znovu rekordní. Stále rostoucí zájem o kontraktaci dodávek elektřiny a plynu pro konečné odběratele na burze se projevil nárůstem roční bilance na 7,7 milionu megawatthodin (MWh). Burza tím úspěšně završila 10 let fungování trhu, který v roce 2009 „na zelené louce“ vytvořila a nabídla odběratelům a dodavatelům energií. Impozantní jsou také kumulované obchodní objemy – od otevření tohoto trhu zde bylo uzavřeno téměř 59 tisíc kontraktů v objemu přesahujícím 50 milionů MWh (ve finančním vyjádření téměř 40 miliard korun).

V roce 2019 bylo v 7311 kontraktech zobchodováno 7,696 milionu MWh, což znamená meziroční nárůst bilance o 16,2 procenta. Z celkového objemu tvořily dodávky zemního plynu 58 procent (4,428 milionu MWh), dodávky silové elektřiny 42 procent (3,268 milionu MWh). Ve finančním vyjádření vzrostla celková roční bilance o 10,6 procenta na 6,92 miliardy Kč.

Energetický trh ČMKB je po deseti letech fungování ve špičkové kondici. Obchodní bilance byla po velmi úspěšném roce 2018 znovu rekordní. Výsledek vypovídá o významu tohoto trhu pro veřejnou a státní správu i firemní sektor, tedy odběratele, ale i pro dodavatele energií v celé České republice,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKB Pavel Štorkán.

V posledních dvou letech je zřejmý rostoucí podíl víceletých kontraktů na celkové roční bilanci, což svědčí o snaze některých odběratelů fixovat si cenu energií na delší časové období. Zatímco v roce 2018 se víceleté kontrakty podílely na celkové bilanci 31 procenty, v roce 2019 byl tento podíl 51 procent.

Rekordní byla v roce 2019 také bilance účastníků energetického trhu. Počet registrovaných účastníků obchodování stoupl meziročně o 3 procenta na 6458 subjektů. Vedle firemního sektoru (průmyslové firmy, dopravní podniky, teplárny, vodárny, zemědělské společnosti apod.) zde dlouhodobě nakupují energie všechna ministerstva, téměř všechny kraje, státní úřady a organizace, akademická sféra a stovky měst a obcí.