U sebe doma

I doma můžete změnou svého chování a návyků přispět k ochraně životního prostředí tím, že omezíte spotřebu energie, a snížíte tak emise. Navíc ušetříte! Domácnosti vytvářejí přibližně čtvrtinu všech přímých emisí CO2 produkovaných v EU. Věděli jste, že tři čtvrtiny energie, kterou domácnosti v celé EU spotřebují, slouží k vytápění a chlazení?

Topení a chlazení

 • Nepřehřívejte zbytečně vodu v ohřívači. Nastavte ohřívač na maximální teplotu 60 °C, aby byl jeho provoz efektivní a hygienický.
 • Termostat používejte s rozumem. Věděli jste, že se váš byt či dům neohřeje rychleji, pokud nastavíte termostat na vyšší teplotu? To má vliv pouze na maximální teplotu v bytě či domě.
 • V horkých dnech můžete snížit množství slunečního záření tak, že zatáhnete záclony, rolety, žaluzie či okenice.
 • Pro ochlazení místnosti je ekologičtější používat ventilátor. Spotřebovává totiž daleko méně energie než klimatizace.

Izolace

 • Vyměňte jednoduchá okna za dvojitá, díky nimž se ztrácí o 50 – 70 % méně tepla.
 • Nemáte na instalaci dvojitých oken? Přílivu studeného vzduchu z venku zabrání silné záclony nebo odnímatelné izolační okenní tabule.
 • Významnou tepelnou ztrátu může způsobovat průvan. Zatěsněte proto mezery kolem oken a nainstalujte také těsnění pod vchodové dveře. Už jenom zakrytí klíčových škvírek nebo poštovních přihrádek pomůže!
 • Izolujte zásobníky teplé vody, potrubí ústředního topení a jakékoli otvory či praskliny ve stěnách, jimiž by mohlo teplo unikat. Pokud nemůžete zaizolovat stěny, namontujte alespoň izolační folii za radiátory.

V kuchyni

 • Nakupujte energeticky účinné spotřebiče. Řada běžných výrobků, jako jsou chladničky, myčky nebo sporáky, má na sobě energetický štítek EU, díky němuž si můžete vybrat energeticky účinný model. Značení je od A+++ (nejvyšší účinnost) po G (nejnižší účinnost). Například myčka nádobí A+++ spotřebuje o polovinu energie méně než model označený D.
 • Zkontrolujte řádné utěsnění trouby. Pokud ji potřebujete vyměnit, kupte si model s označením A. Ve srovnání s modelem D tak během jejího životního cyklu ušetříte až 5 000 Kč.
 • Pokud máte myčku, neumývejte nádobí ručně. Moderní myčky nádobí spotřebovávají méně vody a energie, protože většina má funkci „Eco“. Myčku však zapínejte, až když je plná!
 • Ve varné konvici vařte jen tolik vody, kolik skutečně potřebujete. Zůstala-li horká voda v konvici stát jen několik minut, nemusíte ji znovu ohřívat.

Úsporné praní

 • Pračku zapínejte, až když je plná. Jen pár kousků spodního prádla nestojí za to. Počkejte, až budete mít prádla hodně. Nepřekračujte však maximální povolenou hmotnost.
 • Zvolte nejnižší vhodnou teplotu. Dnes jsou prací prášky již natolik účinné, že oděvy vyperou i při nízkých teplotách.
 • Vynechte předpírku, pokud není vaše oblečení příliš špinavé.
 • Nepoužívejte pokud možno sušičku prádla. Jeden cyklus sušení může spotřebovat dvakrát tolik energie než průměrný prací cyklus.

Šetřete elektřinu

 • Nahraďte obyčejné nebo halogenové žárovky energeticky účinnějšími modely. LED žárovky vám během své životnosti (20 let) mohou z nákladů na elektřinu ušetřit přes 2 500 Kč.
 • Elektrické spotřebiče vypínejte. Zařízení připojená na internet, jež byla vyrobena před rokem 2017 (jako jsou chytré televizory, tiskárny či herní konzole), mohou v pohotovostním režimu spotřebovávat nemálo elektřiny. Abyste je mohli jednoduše vypnout, používejte rozdvojku nebo vícenásobnou zásuvku se spínačem.
 • Požádejte svého dodavatele energie o instalaci inteligentního měřiče. Inteligentní měřiče plynu a elektřiny vám mohou ušetřit 3 % z vaší spotřeby energie.
 • Přejděte na tzv. zelenou energii. Většina dodavatelů energie nabízí „zelené“ sazby za elektřinu, díky nimž se podporuje rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr nebo sluneční energie. Máte-li vlastní dům, zvažte instalaci solárních panelů.  https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en

 Klimaticky přátelská kancelář

Ať už pracujete kdekoli, existuje mnoho jednoduchých akcí, které vám pomohou šetřit zdroje, energii a emise. Program EU pro ekologické řízení a audit („EMAS“) je otevřen společnostem a organizacím v Evropě i na celém světě, aby jim pomohl vyhodnotit a zlepšit jejich environmentální chování.

 • Místo jednorázových plastových nebo papírových kelímků použijte svůj vlastní hrnek. Pokud pijete dvě kávy denně, ušetřilo by to asi 500 zbytečných šálků ročně.
 • Před tiskem přemýšlejte. Zvažte, zda skutečně potřebujete vytisknout dokument nebo e-mail a povzbuďte ostatní, aby udělali totéž. Pokud musíte dokument vytisknout, tiskněte na obě strany.
 • Vypněte počítač a tiskárny v noci a o víkendech. A zkontrolujte nastavení počítače – měly by existovat možnosti úspory energie, které můžete použít.
 • Nakupujte zásoby ve velkém. Doporučujeme nahradit jednotlivé balíčky kávy, cukru, krému a čaje velkými nádobami pro každého. To je levnější a snižuje plýtvání.
 • Zkuste omezit pracovní cesty prostřednictvím telekonferencí nebo jiných možností vzdáleného setkání.
 • Zeptejte se svého manažera, zda vaše budova prošla energetickým auditem. Základní opatření na úsporu energie, jako je osvětlení aktivované pohybem, mohou výrazně snížit účty https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/work_en

Opětovné použití a recyklace!

Odpad nejen znečišťuje ovzduší, podzemní vodu a půdu, ale také uvolňuje CO2 a metan do atmosféry, což přispívá ke změně klimatu. Množství odpadů vyprodukovaných v EU roste a nyní dosahuje přibližně 3 miliard tun ročně. V Evropské unii jako celku je v současnosti opětovně použito nebo recyklováno pouze 40 % domácího odpadu.

Opětovné použití

 • Znovu používejte papír. Pro hrubou práci nebo nákupní seznam použijte zadní stranu použitého listu papíru místo nového.
 • Darujte stará elektrická zařízení, například do škol nebo komunitních center, aby je ostatní mohli znovu použít.
 • Kupte si dobíjecí baterie, které lze opakovaně použít pro více nabíjecích cyklů. Jakmile dosáhnou konce své životnosti, nezapomeňte recyklovat baterie!
 • Vyměňte, prodejte nebo darujte oblečení, nábytek a potřeby pro domácnost, které již nepotřebujete. Místo nákupu nového zvažte půjčení, pronájem nebo koupi použitého zboží.

Recyklujte

Recyklace šetří energii a emise. Recyklace jednoho kilogramu hliníku může ušetřit 90 % energie potřebné k výrobě nového. Recyklace 1 kg papíru místo skládkování sníží o téměř 1 kg emise CO2 a emisí metanu.

 • Zkontrolujte, jaké druhy odpadu lze ve vaší oblasti recyklovat. Nezapomeňte oddělit sklo, papír, plasty a plechovky od zbytku odpadu. Recyklační zařízení jsou nyní schopna přijímat stále více a více druhů plastů – prohlédněte si své „odpadky“.
 • Nevyhazujte elektronická zařízení. Elektronické výrobky jsou vyrobeny z cenných zdrojů a materiálů, které lze recyklovat, včetně kovů, plastů a skla, z nichž všechny vyžadují energii na těžbu a výrobu. Odevzdejte je na místní sběrné místo nebo zpět k prodejci.
 • Recyklujte autobaterii, když potřebujete novou. Staré pneumatiky lze obvykle také recyklovat.
 • Kompost. Váš organický odpad – jako je ovoce a zelenina, skořápky nebo káva – je mnohem lepší v kompostu doma než na skládce. V hromadě kompostu, který je vystaven vzduchu, se odpad rozkládá a stane se přirozeným hnojivem. Na skládce bez vzduchu kvasí a poté vydává metan, silný skleníkový plyn. https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/reuse_en

Přemýšlejte, než řídíte

Chůze není jen dobrá pro vás; pomáhá také životnímu prostředí. Všichni však potřebujeme dopravu – k práci, k návštěvě rodiny nebo přátel, k cestování – proto je důležité, abychom se rozhodli šetřit emise CO2. Doprava je odpovědná za přibližně čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů v EU. A věděli jste, že více než polovina emisí CO2 z domácností v EU pochází z dopravních aktivit lidí, jako je jízda do práce nebo letadlem na dovolenou?

Volte moudře

 • Nechte své auto doma. Každý litr paliva pro automobilové motory uvolní více než 2 kg CO2. To znamená, že u průměrného automobilu jedna nádrž paliva uvolňuje do atmosféry více než 100 kg CO2.
 • Dobré alternativní způsoby, jak omezit dopravu osobním automobilem, jsou cyklistika, veřejná doprava a sdílení automobilů. Chůze je samozřejmě nejzelenější způsob dopravy!
 • Jezděte vlakem. Jedna osoba, která cestuje sama autem, produkuje třikrát více emisí CO2 na kilometr, než kdyby cestovala vlakem.
 • Prozkoumejte alternativy létání. Letecká doprava je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí CO2 z dopravy. Zvažte jízdu vlakem, pokud cestujete jen několik stovek kilometrů nebo méně.

Když musíte řídit …

 • Způsob jízdy má velký dopad na množství paliva, které vaše auto používá, a na množství CO2, které vydává. Jednoduchým způsobem, jak zlepšit spotřebu paliva, je vyhnout se zbytečnému brzdění a akceleraci a dodržení správného nahuštění pneumatik.
 • Pokud se střešní nosič nepoužívá, vyjměte jej. Prázdný střešní nosič zvyšuje aerodynamický odpor a spotřebu paliva a emise CO2 až o 10 %.
 • Kupujete nové auto? Vyberte si s nízkou spotřebou paliva. Všichni výrobci automobilů musí zobrazovat emise CO2 a spotřebu paliva svých automobilů v showroomech a reklamách v EU.

Zelené cestování

 • Zvažte „vyrovnání“ emisí CO2 z vaší cesty. Mnoho cestovních společností a dalších organizací vypočítá vaši emisní stopu a investuje odpovídající částku například do projektu obnovitelné energie nebo životního prostředí.
 • Proč nezkusit ekoturistiku? Můžete hledat v katalogu ubytovacích služeb ekoznačky EU. https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/mobility_en

Přizpůsobte své nákupní a stravovací návyky

Dnes má mnoho z nás přístup k široké škále potravin a dalších produktů. Všechno, co kupujeme, od litru mléka po nový pár bot, musí být vyrobeno – a to generuje emise CO2. Navíc mnoho výrobních procesů poškozuje životní prostředí a klima.

Přeprava potravin letadlem z jedné strany světa na druhou vytváří 1 700krát více emisí CO2 než přeprava 50 km nákladním automobilem. K odlesňování přispívají neudržitelné lesnické postupy, které jsou odpovědné za přibližně 20 % celosvětových emisí CO2.

Nakupujte chytře

 • Buďte vybíraví ohledně obalů: plastové obaly vytvářejí velké množství odpadu a často je obtížné je recyklovat. Pokuste se vyhnout baleným výrobkům a hledejte náplně produktů, jako je šampon.
 • Používejte opakovaně použitelné tašky. A kupujte kuchyňské utěrky a toaletní papír z recyklovaného papíru.
 • Než upgradujete své gadgety, zamyslete se dvakrát. Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) jsou nejrychleji rostoucí kategorií odpadů v EU.
 • Kupujete zahradní nábytek nebo jiné dřevěné výrobky? Hledejte štítky FSC nebo PEFC, které zaručují, že dřevo bylo vytěženo udržitelným způsobem.

Jezte chytře

 • Neplýtvejte s jídlem. Použijte pouze množství, které potřebujete, a zbytek si ponechte na později!
 • Zvažte, jak se vyhnout produktům, které jsou nabízeny mimo sezónu. Pěstování potravin mimo jejich přirozené prostředí nebo normální vegetační období vyžaduje obrovské množství vody, energie a dalších zdrojů.
 • Omyjte ovoce a zeleninu spíše v misce než pod tekoucí vodou. Zalévejte své rostliny zbývající vodou.
 • Pokud budete jíst maso, nahraďte část své spotřeby červeného masa kuřecím masem, rybami nebo luštěninami. Přechod z hovězího na kuřecí může snížit uhlíkovou stopu vašeho jídla až o 75 %.

Ekoznačka

Ekoznačky EU identifikují produkty a služby se sníženým dopadem na životní prostředí. Dávejte si pozor na nákup žárovek, čisticích prostředků, počítačů, oblečení – i při rezervaci hotelového pokoje. Ekologickou značku EU nyní nese asi 70 000 produktů a služeb! https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/shopping_en

Šetřete vodu

 • Používejte vodu zodpovědně. Pouze 2,5 % vody na Zemi je sladká voda. Z toho více než dvě třetiny jsou zmrzlé v ledovcích a polárních ledových „pahorcích“.
 • Snížení spotřeby horké vody šetří energii – a peníze! Nainstalujte provzdušněné kohoutky a sprchové hlavice, abyste snížili spotřebu vody.
 • Při čištění zubů vypněte kohoutek. Puštěný kohoutek plýtvá až 8 litry vody za minutu!
 • Pokud kohoutek kape, opravte jej. V opačném případě můžete ztratit až 1 litr vody za hodinu, což je ekvivalent celé vany za týden.
 • Zkontrolujte, zda vám neprotéká záchod. Unikající toaleta může vyplýtvat 200 litry vody za den, což je tolik jako 50 spláchnutí.
 • Zalévejte své rostliny pozdě večer nebo brzy ráno, tak se odpařením ztratí méně vody.
 • Použijte termosku. Když vaříte vodu na horký nápoj, vařte pouze tolik, kolik potřebujete, nebo nalijte přebytek do termosky, aby byla voda horká pro další šálek. https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/water_en