Na otázky CzechIndustry odpovídá Vlastimil Volejník, marketingový ředitel společnosti KOPOS Kolín, a.s.

Výroba elektroinstalačního úložného materiálu se v Kolíně rozjela v roce 1926, tedy před 95 léty. Máte tedy na co navazovat. Jak konkrétně?

U nás říkáme, že navazujeme už více jak 25 let, tedy od doby privatizace. V našem případě se jedná o úspěšný příklad privatizace, kdy nový majitel neměl v úmyslu vyvést skutečné hodnoty z firmy a prázdný zbytek vyhodit. Více než čtvrt století jsme svědky významných investic do strojů, budov, lidského kapitálu. K 90. výročí firmy jsme pozvali naše důchodce na prohlídku a mnozí ani nedokázali najít místa, kde pracovali. Tak se areál proměnil. A na co tedy navazujeme? Na výrobu elektroinstalačního materiálu, protože trubky, krabičky, lišty se zde vždy vyráběly, po celou dobu existence.

Co vše dnes představuje nabídka společnosti?

Portfolio zahrnuje elektroinstalační krabice, lišty, trubky, chráničky kabelů KOPOFLEX, kabelové nosné systémy a systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Poslední tři kategorie jsou právě příkladem zcela nových výrobkových řad, které vznikly v nedávné době. 

„Můžeme říci, že KOPOS KOLÍN a.s. určuje trend, kterým se vývoj elektroinstalačního materiálu bude ubírat,“ přečetl jsem si na vašich webových stránkách. Takže, jaké jsou hlavní trendy ve vývoji v oboru elektroinstalací?

Jsou to elektroinstalační krabice s měkčenými vstupy. Vstupy pro kabely již nejsou jen předperforované otvory v krabicích, ale měkký materiál, který těsně obepíná kabel a zajišťuje tak vzduchotěsnost krabice. Tím je zajištěno snížení tepelných ztrát a zamezením proudění vzduchu se zbavíme i zašpinění stěn, jež vzniká nad zásuvkami ukládáním prachu, který stoupá z vnitřku stěn. Dalším trendem jsou výrobky pro instalaci zařízení do zateplených fasád budov. Rostoucí požadavky na rozsah elektroinstalací a zároveň zateplení, které je dnes již naprostou povinností a samozřejmostí, lze efektivně řešit právě pomocí našich výrobků určených do zateplení. A na závěr ještě výrobky sloužící požární bezpečnosti staveb.

Aktivní nejste jen v České republice, ale i v zahraničí. Kde všude se můžeme setkat s produkty nesoucími vaši značku?

Jsme především výrobní firma, naše výrobky vyrábíme v Kolíně. Pro prodej v zahraničí využíváme naši síť 11 dceřiných společností a pak ještě naše obchodní zástupce, kteří jsou aktivní prakticky ve všech zemích Evropy. Jedna z dceřiných společností obchoduje v Dominikánské republice a různé projekty s našimi výrobky byly realizovány v Asii i Africe.

Pandemie a zhoršená mezinárodní situace nepřináší nic dobrého. Nakolik ovlivnily plány a hospodářské výsledky společnosti?

Plány nám ovlivnila, přešli jsme trochu na homeoffice, pokud to bylo možné, udělali více online školení, prezentací a videí. Co se ekonomické stránky týče, uvidíme, co přinese současné naprosto neuvěřitelné zdražování cen vstupních surovin.

Být na špici v oboru znamená vyvíjet a inovovat a tak stále dokola. Výzkum a vývoj provádíte vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?

Hodně věcí, a to i v rámci vývoje, si děláme sami. Občas spolupracujeme s vysokými školami, což má na starosti naše projekční oddělení, které se v poslední době rozrůstá. Zde bych také rád připomněl naši spolupráci se středním školstvím. Zde se nejedná o výzkum a vývoj, naopak my předáváme naše zkušenosti a taky podporu formou darů našich výrobků do učilišť, která připravují pro naše stavebnictví odborníky na poli elektroinstalací. Věříme, že tyto náklady se vrátí nejen nám, ale v globálu budou prospěšné celé společnosti, protože kvalitních řemeslníků bude asi trvale nedostatek.

Šetřit se dá nejen na energii, ale i materiálu a dalších vstupech. Jak je tomu v případě výroby elektroinstalačního materiálu?

Neustále obnovujeme výrobní stroje a zařízení a spotřeba energie je u nových strojů nižší. To je jedna cesta. Ta druhá je pak ve vylepšování konstrukce výrobků, abychom s menším množstvím materiálu dosáhli stejné nebo ideálně lepší pevnosti a využitelnosti produktu. Je to ale opravdu těžké, zákazník žádá levnější, nebo alespoň stejně drahé výrobky, ale ceny materiálů, energií, lidské práce stále rostou. A vyrábět výrobky tak, aby byly co nejlevnější, my jako KOPOS nechceme. Vše má své fyzikální a technické hranice a takové výrobky by už nebyly kvalitní. Za 4 Kč koncovému zákazníkovi hodnotnou elektroinstalační krabici nabídnout nelze.

Bohužel nejednou jsme svědky, že úspory jdou na úkor kvality nebo trvanlivosti výrobku…

Na úspory energie se zaměřujete nejen doma, ale i u sousedů, přesněji u zákazníků. Nakolik se dá šetřit s vašimi výrobky?

Elektroinstalační krabice s utěsněnými vstupy do dutých stěn, výrobky pro zajištění elektroinstalace v zateplených fasádách budov, které nijak nezhoršují tepelně izolační vlastnosti pláště budovy, to jsou příklady výrobků, kde jsou úspory viditelné a každý je chápe. Pak lze ušetřit s našimi výrobky tak, že práci uděláte jen jednou a rychle, a nemusíte nic opravovat. To jsou úspory, které někdy vidět nejsou, nebo si je někdo z různých důvodů nechce připustit.

Zelený přechod je výzvou pro všechny a prakticky ve všem. Jste na něj připraveni? Podle Vašich předcházejících odpovědí vyplývá, že ano. Přesto, můžete to více konkretizovat?

Těchto příkladů je mnoho, například jsme vyvinuli vlastní materiály a úplně z nich odstranili používání olovnatých příměsí. 

 Když byste měl charakterizovat spojení slov KOPOS a UDRŽITELNOST, co byste řekl?

Podstatná část naší produkce je z plastu, tedy by se mohlo zdát, že není ekologická, ale celý proces výroby je pečlivě kontrolován a jsme trvale napřed v tom, abychom hlídali jednotlivé složky a pokud některá z nich je označena za potenciálně nebezpečnou, vždy s předstihem hledáme alternativy k jejímu nahrazení. Protože disponujeme vlastní mísírnou, jsme schopni na vzniklé požadavky nebo nařízení s předstihem a dobrovolně reagovat. A navíc nejedná se o žádné jednorázové plasty. Produkty, které vyrábíme, se používají a fungují desítky let, nepodílejí se na znečištění prostředí, které vidíme kolem sebe.

Na závěr bych se rád zeptal, jaké novinky chystáte pro zákazníky v tomto roce?

Chystáme novou řadu parapetních kanálů a to včetně bezhalogenových variant. Je to opět důkaz toho, že chceme používat materiály, které jsou bezpečnější a zelenější.

Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2021