Nové silo na uskladnění slínku v areálu Holcim Česko pojme až 50 000 tun této základní suroviny pro výrobu cementu, jeho stavba byla dokončena na začátku roku 2024. Cílem projektu je zcela zamezit vyvážení slínku a jeho venkovnímu skladování a tím eliminovat činnosti, které jsou zdrojem prašnosti a přispět tak ke zlepšení životního prostředí nejbližšího okolí cementárny.

Veškerá produkce slínku v cementárně je nově přepravována systémem dopravníků bez manipulace slínku těžkou technikou. „Jsem rád, že zvolené technické řešení a vybraná technologická zařízení plní svoji funkci. Po zprovoznění a několika měsíčním fungování nového sila se potvrdila jeho největší výhoda, kterou je eliminace manipulaci se slínkem. A tím se nám povedlo zásadně snížit prašnost v závodě i blízkém okolí,“ vysvětluje Miroslav Kratochvíl, generální ředitel a předseda představenstva Holcim Česko. „Stavba proběhla dle stanového plánu, takže silo mohlo být uvedeno do provozu před letošní zimní odstávkou a bylo tak možné shromáždit dostatečné množství slínku na další sezónu,“ doplňuje Kratochvíl. Celková investice do nového projektu dosáhla výše téměř 350 miliónů korun.

V tomto novém sile bude Holcim Česko skladovat standardní slínek. Stávající menší silo, které je nyní k dispozici, bude nově sloužit pro tzv. RA slínek. Slínkové silo představuje rozměrově velikou stavbu, průměr sila činí 32 metrů a celková výška je 65 metrů. Práce na výstavbě sila začaly v létě roku 2022, nejdříve byly vybetonovány tunely pod silem, v nejhlubším místě až osm metrů pod terénem. V listopadu 2022 byla zhotovena základní deska o průměru dvaatřicet metrů. V březnu 2023 začala betonáž kruhové stěny sila, která probíhala metodou tažení posuvného bednění. Během celého roku také docházelo k mechanické montáži ocelových dopravníků, montáži odprašovacích filtrů a ostatních technologií. Dokončené silo bylo uvedeno do provozu v lednu roku 2024.

Holcim Česko vyrábí všechny své výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí.