Digitalizaci nejčastěji zpomalují obavy majitelů z finanční a časové náročnosti. Sedm z deseti firem v posledním roce sice implementovalo nové technologie, u společností s obratem nad sto milionů je to téměř devět z deseti, ale menší hráči se digitalizace obávají. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků (AMSP ČR), ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ) i ze zkušeností expertů. Firmy nejčastěji nakupují služby cloudů a příslušné doplňky. Podle aktuálního průzkumu ICT Unie a Svazu průmyslu a dopravy víc než polovina firem v Česku zatím s umělou inteligencí ve svém podnikání nepracuje.   

Digitalizace v ČR sice pomalu nabírá na tempu, stále však nedosahuje úrovně vyspělých zemí, jako je Německo, Finsko či země Beneluxu. Podle Adama Bárty ze společnosti DigiApp je nejčastější překážkou v rychlejší digitalizaci malých firem obava z finanční náročnosti, případně i nedostatku časových a personálních kapacit. Podle něj je třeba změnit celkové vnímání digitalizace. „Firmy mají obavy digitalizovat, protože nemají informace o tom, co daný proces znamená. Častokrát během jednoho dvou informačních pohovorů dokážeme tyto nepřesné představy zcela rozptýlit. Zároveň ukazujeme, že digitalizace je více než cokoli jiného investicí, která se velmi brzy vrátí. V některých případech už během pár týdnů, běžně za několik málo měsíců,“ doplňuje Bárta. Nízká informovanost mezi menšími firmami je podle něj způsobená často ne úplně srozumitelně komunikovanými výhodami digitalizace ze strany státu i velkých hráčů na trhu.

Firmy nejčastěji přecházejí do cloudu

Když firmy digitalizují, snaží se nejčastěji využít moderní technologie ke zlepšení své efektivity, produktivity a konkurenceschopnosti. Mezi nejčastěji implementované digitální nástroje patří například cloudové technologie, digitální marketing, automatizace procesů, big data analytika, méně pak například i umělá inteligence. „Obliba používání placených cloudových služeb podniky se postupně zvyšuje. Nejnovější data ukazují, že tyto služby nakupuje již téměř polovina firem v Česku, tedy dvakrát více než v roce 2017,“ upřesňuje Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nejčastěji nakupovanou cloudovou službou jsou dlouhodobě e-mailové adresy na vlastní firemní doméně, datová úložiště a kancelářské programy.

AI zatím moc neláká

Technologie umělé inteligence (AI) zatím u nás naopak příliš rozšířené nejsou, využívají je především velké firmy s více než 250 zaměstnanci (28 % v roce 2023). Celkový údaj za podniky s 10 a více zaměstnanci (6 %) je u nás ovlivněn významným zastoupením malých firem, které technologie AI používají málo (4 %). Nejčastěji je používána AI umožňující pokročilou práci s texty nebo lidskou řečí, případně technologie strojového učení. Víc než polovina firem v Česku zatím s umělou inteligencí ve svém podnikání vůbec nepracuje. Většina podniků, která AI využívá, pak s tímto nástrojem nepracuje strategicky. AI je tak pro ně nevyužitá příležitost. Vyplývá to z průzkumu ICT Unie, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, mezi 190 podniky. „AI je příležitost, kterou české firmy bohužel nevyužívají, a my se jim snažíme vysvětlit, že její přítomnost v byznysu již není o výhodách a pomoci, je to o přežití na trhu. Konkurence je velká a je potřeba rychle jednat. Za byznys jsme připraveni pomoci firmám s AI začít i jejich možné obavy z využití této technologie rozptýlit,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.  Podle Adama Bárty mají firmy navíc o AI často zkreslenou představu. „Umělou inteligenci sice chtějí využívat, ale nemají žádnou technologii, kde by pro její zapojení dávalo smysl,“ uzavírá s tím, že dané firmy musí nejdříve řešit digitalizaci svých stávající procesů, a až následně je možné je automatizovat a eventuálně přemýšlet o zapojení AI.