Nárok na zastropování cen energií budou mít nově sportovní organizace, veřejní zadavatelé, kulturní organizace a státní, krajské či obecní podniky. Platit bude na celou jejich spotřebu. Vláda 2. 11. dále zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední podniky, na které bude strop ceny plynu platit. Strop se tedy bude vztahovat na všechny malé a střední podniky bez ohledu na roční odběr plynu.

Vláda aktualizovala nařízení, které stanovuje zastropování cen energií. Pro malé a střední podniky již není stanovena horní hranice roční spotřeby, na nižší ceny tak dosáhne více podniků. Platit pro ně bude 80 % zastropování z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let. „Zrušili jsme horní hranici spotřeby plynu pro malé a střední podniky s tím, že jim zastropujeme 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Díky tomu budou mít podniky s vyšší spotřebou, například sklárny, sportovní organizace a státní podniky, také energie za přijatelnější ceny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Tyto subjekty budou mít povinnost předložit čestné prohlášení. „Chceme vyjít vstříc některým sklárnám či pekárnám, které sice odpovídají definici malého a středního podniku, ale spotřebu plynu mají vyšší než 4200 MWh ročně,“ dodává ministr Síkela.

Platí, že subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky. Strop cen se bude vztahovat také na malé a střední podniky (MSP), které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz. Podobně to je u plynu – nárok na zastropované ceny mají MSP s ročním odběrem nad 630 MWh, budou ale také muset odevzdat čestné prohlášení.

Nárok na zastropované ceny bude mít sportovní organizace, která není obchodní korporací, a je zapsaná v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu. Poskytovatelé kulturních služeb jsou uvedeni zde: https://www.statistikakultury.cz/poskytovatele-kulturnich-sluzeb/.

Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožní toto období případně prodloužit.

Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 korun za kWh bez DPH, tedy 6,05 korun za kWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny, tedy poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu, bude 130 korun za měsíc. U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 korun za KWh, tedy 3,025 korun za KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu bude stejný jako u elektřiny.