Společnost Ecol (Polsko) byla založena v roce 1991 v důsledku restrukturalizace elektrárny Rybnik. O dva roky později koupili akcie elektrárny soukromí investoři a od té doby je Ecol vlastněna výhradně polskými akcionáři.

Působení se zpočátku na polském trhu zaměřilo na poskytování generálních oprav a údržby elektrárny Rybnik a distribucí paliv, oleje a maziva pro energetiku. Obě divize společnosti přitom byly systematicky rozvíjeny. V roce 1993 započala její spolupráce s polskou rafinérií Gdaňsk (dnes skupina LOTOS S.A.). Výsledkem bylo vytvoření nové generace turbínových olejů Remiz v rafinérii, které byly následně implementovány do průmyslu společností Ecol. Vysoká jakost nové generace olejů a vynikající reference spokojených zákazníků znamenala distribuci do velké části energetiky v Polsku. V současné době se ve většině polských elektráren a kombinovaných teplárnách a elektrárnách používají turbínové oleje Remiz (typy TU a TG), které jsou homologované řadou světových výrobců turbín a kompresorů. Spolu s tím se rozšířila nabídka specializovaných služeb hydrodynamického čištění. V současné době společnost poskytuje služby prostřednictvím více než 22 samostatných divizí/středisek, které se nacházejí ve strategických bodech Polska. Ecol má pobočky Ecol Industrial v České republice a Ecol North America ve Spojených státech amerických. Tomáše Klímy, jednatele společnosti Ecol Industrial, jsme se zeptali:

Společnost Ecol Industrial se zaměřuje na služby chemického čištění a hydrodynamického čištění olejových systémů turbín, kompresorů a hydraulických okruhů. Co vše představují?

Jde o čištění olejových systémů velkých točivých strojů, jako jsou parní/plynové turbíny, kompresory, dmychadla, ale i velkých převodovek nebo velkých hydraulických okruhů. Pod tím si můžete představit olejový systém s objemem náplně 2000 litrů oleje u malé turbíny nebo větší převodovky, až po mazací okruh turbíny v jaderné elektrárně s objemem 80 000 litrů oleje. Jsou to i například rozvody a okruh hydraulického oleje lisů ve válcovnách plechů, drátu nebo jiných profilů.

Tyto olejové systémy se tedy čistí chemicky nebo hydrodynamickým čištěním?

Chemické čištění roztokem kyselin není vhodná volba vzhledem k řadě negativních vlivů na novou olejovou náplň, na životní prostředí a bezpečnost práce. Hydrodynamické čištění je preferovanou volbou, kde úsady v potrubí jsou odstraněny čistě mechanicky tlakem vodního paprsku a vyplaveny ven z potrubí. Bez vedlejších vlivů na budoucí provoz zařízení. Účinek vodního paprsku je velmi intenzivní a odstraní všechny druhy nečistot.

Když chci čistit, tak musím vědět co. O jaký druh nečistot se jedná a v jakém rozsahu?

V každém případě je nutné vědět, o jaké nečistoty se jedná. Zda jde o intenzivní korozi, letité úsady produktů stárnutí a nečistot z okolí, měkkých kalů (tzv. VARNISH) nebo např. kovových částic z havárie ložiska a vydřené kompozice. Vodním paprskem přitom odstraníme efektivně všechny typy těchto nečistot.

Logicky špatným mazáním vznikají provozovateli zařízení ztráty. Když byste je měl specifikovat, jak velké mohou být?

Ztráty jsou vždy velké a bohužel jejich vyčíslování je opomíjené. Jsou to ztráty z odstavení výroby, náklady na opravu poškozených ložisek, čepů hřídelí, hydraulických válců, ozubení převodovek, čerpadel a mnoho dalších. Jsou to i náklady na zvýšenou péči o olejovou náplň, kterou musíte filtrovat nebo jinak čistit. Souvisí s tím i nemalé náklady na častější výměnu olejové náplně. Úspora není tedy jen prodloužení životnosti oleje, ale pohybuje se o řád výš v milionech korun.

Tím se dostáváme k meritu věci. Jak probíhá čištění a proplach olejových soustav?

Čištění je prováděno již zmíněným vodním paprskem s tlakem 1000-1500 barů, kdy paprsek vody penetruje efektivně měkké i tvrdé nečistoty. Takto jsou čištěny jednotlivé úseky potrubí olejového systému s minimem demontáže. Po vyčištění se olejový systém propojí dočasnými provizorii a externím proplachovým agregátem provede turbulentní proplach vyčištěných tras. Olej je při proplachu velmi intenzivně filtrován vysocejakostními filtry s jemností 3 mikrony a to plným průtokem. Proplach je proto velmi rychlý a intenzivní. Výsledkem je dlouhodobě čistý olejový systém a vysoká spolehlivost turbíny, kompresoru, hydrauliky apod.

V materiálech, které jsem si přečetl při přípravě rozhovoru, zdůrazňujete, že popsaná technologie se vyznačuje vysokou efektivitou. Můžete to konkretizovat?

Účinnost metody jsem už popsal a mohu již jen zdůraznit možností 100% kontroly jakosti. Pořízením záznamu čistoty potrubí videoendoskopem po vyčištění a čistotou oleje po proplachu. Garance čistoty oleje je na období 24 a více měsíců.

Druhým směrem je chemické čištění, nebo pomocí detergentů. V čem je hlavní problém?

Problémem je bezpečnost práce s chemikáliemi v době, kdy na opravě turbíny, hydraulického systému apod. pracují ostatní firmy. Druhým problémem je pozdější kontaminace oleje zbytky chemie. Alternativou jsou detergentní kapaliny, které rozpouštějí vzniklé úsady oleje, ale neodstraní korozi a také mají negativní vliv na novou olejovou náplň. Olej potom může nadměrně pěnit, špatně odlučovat vodu a rychle degradovat. Olej a jeho přísady jsou velmi citlivé na mísení s ostatními oleji a látkami. Olejovou náplň můžeme velmi snadno znehodnotit smísením s jiným olejem. Takových případů jsou desítky.

V energetice, stejně jako v dalších odvětvích, je ekonomika až na prvním místě. Jaké úspory mi přinese vaše řešení?

Jak už jsem uvedl, dosažený efekt s použitím naší technologie může být jednička s šesti nulami a více. Zde je třeba zdůraznit, že efektivním čištěním a proplachem zajistíme vysokou spolehlivost zařízení a minimalizujeme náklady na opravy, údržbu, nemluvě o ztrátách, které by vznikly zastavením výroby.

Při rozhodování o dodavateli na určitou službu, rozhodují reference. Můžete nám uvést referenční zakázky společnosti Ecol?

Reference máme napříč energetikou a průmyslem v ČR a celé Evropě (DE, AT, FR, IT, RU, UK, DE apod.). Mezi zajímavé v Česku bych uvedl JE Temelín a Dukovany, retrofity elektráren společností ČEZ, Veolia, Sev.en Energy, Unipetrol, Mondi, Arcelor Mittal, Třinecké Železárny a mnoho dalších z oblasti tepláren, papíren, spaloven. V České republice i zahraničí jsou pro nás důležitými partnery výrobci točivých strojů a hydrauliky jako jsou Doosan Škoda Power, Siemens, GE, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Bosch Rexroth, Howden, Rolls-Royce a další.

 V automobilu včetně filtru měním olej po 10 000 až 20 000 kilometrech jízdy. Jak je tomu v případě energetických a dalších zařízení?

U starších strojů s velkou olejovou náplní je olej méně namáhán a 10 až 15 let provozování náplně s nějakým doplňováním není výjimkou. S tlakem na výkon strojů, úsporou nákladů na velikost příslušenství se olejové náplně zmenšují. Přispívá k tomu i vyšší jakost olejů a jejich odolnost vůči namáhání. U některých vysoce namáhaných plynových turbín to může i s jakostním olejem být 4 až 6 roků. Často se o výměně olejové náplně uvažuje při plánování generální opravy nebo modernizaci stroje, tento interval se také obecně prodlužuje z běžných 6 až 8 let na 10 i více let. Péče o olej i olejový systém se rozhodně vyplatí.

Poskytujete komplexní službu ve smyslu, že se o zařízení staráte v rámci pravidelných revizí, nebo se na vás obracejí zákazníci až v případě, kdy to takříkajíc hoří?

Naším cílem je nabídnout zákazníkovi partnerství. Myslím tím portfolio řešení, kdy olej může u nás diagnostikovat a pokud to stav vyžaduje, tak náplň filtrovat, vyčistit. Pokud uvažuje o výměně oleje nebo řeší vyčištění olejového systému s výměnou oleje, nabízíme výše uvedené řešení nebo např. pomoc s výběrem vhodnějšího oleje . Cílem je nabídka komplexního řešení. Zpravidla u nás zákazník zůstává a poskytujeme mu dílčí servis v pravidelných intervalech dle požadovaného rozsahu.

V souvislosti s internetem věcí je jednou z výhod uváděna prediktivní údržba. Má uplatnění i ve vašem oboru?

Prediktivní údržba je součástí naší práce. Je to soubor činností a opatření, kde se naší činností podílíme na údržbě zařízení zákazníka. To začíná vhodnou volbou maziva v širším kontextu práce stroje a specifických vlastností maziva. Už v samotném výběru maziva lze ovlivnit pozdější náklady na údržbu. Dalším stavebním kamenem je péče o olejové náplně, kterou prodloužíme životnost náplně a hlavně minimalizujeme náklady na údržbu stroje. Pro nově instalované stroje nebo dlouho provozované je hydrodynamické čištění a turbulentní olejový proplach klíčem k dlouhodobé vysoké provozuschopnosti. To je přece cílem údržby.

Vedle toho poskytujeme servis mazacích služeb formou outsourcingu tisíců mazacích uzlů v elektrárnách a rafineriích, kde zajišťujeme služby mazání celého souboru strojů a zařízení. Jedná se o činnosti s plnou zodpovědností za provoz zařízení, jeho disponibilitu a minimum oprav, kde se prediktivní údržba odráží ve spokojenosti našich zákazníků. V současnosti jde o 18 servisních středisek v elektrárnách, 3 střediska v rafineriích a 2 střediska v automobilovém průmyslu.

V nabídce máte i turbínové oleje LOTOS OIL. V čem je jejich přednost ve srovnání s běžnými mazivy?

Předností těchto olejů je jejich kvalitní základ. Jedná se o vysocejakostní minerální oleje s ověřenou kvalitou v provozu na točivých strojích Siemens, Alstom, GE, Doosan
Škoda Power, MAN Turbo, ČKD apod. V portfoliu jsou i syntetické oleje pro aplikace s vysokým namáháním jako jsou plynové turbíny. Samozřejmostí je homologace výše uvedených výrobců.

Klasické elektrárny budou postupně mizet, nahradí je obnovitelné zdroje. Ve vodních elektrárnách a zdrojích spalujících biomasu budou vaše služby využívány i nadále. Jak je tomu v případě větrných elektráren?

Skutečností je, že přicházejí na řadu malé zdroje pro stabilizaci přenosové sítě, kde jsme se se svými službami dobře zapsali u výrobců jako je Rolls Royce, Waukesha, Solar. U větrných elektráren provádíme diagnostiku olejů převodovek, mazacích tuků ložisek gondoly, natáčení lopatek apod., výměny olejových náplní a případně vyčištění prostoru převodovky výplachovým olejem.

Technický a technologický vývoj jde neustále kupředu, jak je tomu ve vašem oboru?

K vývoji dochází významně v tribodiagnostice, kde držíme krok se světem a řadíme se ke světové špičce. Jsme druhou laboratoří v Evropě, která diagnostikuje plastická maziva (vazelíny) z 1gramu maziva odebraného z valivého ložiska. Z tohoto malého množství vzorku jsme schopni detekovat opotřebení dle množství detekovaných otěrových kovů. Vedle toho jakost maziva, množství aditiv, penetrační zkoušku apod. Mimo jiné diagnostikujeme nejmodernějšími přístroji oleje hydraulické, turbínové, převodové, transformátorové. To vše v souladu s nejnovějšími znalostmi z oblasti tribotechniky získanými na mezinárodních konferencích, fórech a workshopech. Prostě, držíme prst na pulsu výzkumu a vývoje v této oblasti.

Takže i nadále stále bude platit známé „nemažete, klepe to“?

Bez mazání to nepůjde! To bude platit pořád. Pohled na mazání je však velmi široký a komplexní.  Doplnil bych ještě, že zájemci o naší technologii a další informace je naleznou na https://www.ecolindustrial.cz/

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2021

Obr. Část potrubí olejové soustavy turboústrojí před čistěním…

Obr. … a po vyčištění