Společnost PEROSLA aktuálně připravuje pro všechny své zákazníky systém inteligentního řízení toku energií, tzv. Home Energy Management Systems (HEMS). Systém zajistí celkovou správu a monitoring elektrárny a k ní přidružených energetických zařízení jako jsou wall boxy, tepelná čerpadla nebo topná tělesa. Systém průběžně pracuje i s informacemi o předpovědi počasí a aktuálních cenách elektřiny na burze. Díky chytrému řízení toků energií lze dodatečně ušetřit až 25 % nákladů za energie.

Srdcem a hlavou běžné fotovoltaické elektrárny je střídač, který vyhodnocuje informace z měření o okamžité výrobě a spotřebě na jednotlivých fázích a o stavu nabití baterie, pokud je nainstalována. Podle pevně nastaveného režimu pak dodává elektřinu ke spotřebě, dobíjí baterii nebo dodává do sítě. Pokud je součástí energetického systému v domě i bojler, wall box nebo tepelné čerpadlo, střídač o jejich stavu nic neví a s těmito zařízeními nespolupracuje. Stejně tak střídač neumí pracovat s informacemi o předpovědi počasí, aktuálních cenách elektřiny pro danou hodinu, či o stavu a spotřebě nabíjení elektromobilu.

Omezené možnosti a funkce střídače řeší právě systém inteligentního řízení toků energií, tzv. Home Energy Management Systems (HEMS). „HEMS na rozdíl od střídače zajistí celkovou správu a monitoring elektrárny a k ní přidružených zařízení. Pracuje s aktuálními daty o předpovědi počasí i cenách elektřiny na burze. Díky tomu dokáže optimalizovat výrobu, ukládání či prodej vyrobené elektřiny a dodatečně šetří náklady,“ říká Michal Priputen, manažer realizací společnosti PERSOLA.

Systém HEMS se skládá z hardwaru o velikosti set top boxu a řídícího softwaru, který běží na centrálních zabezpečených serverech. Uživatel bude mít k dispozici mobilní i webovou aplikaci, ve které může sledovat informace o výrobě i spotřebě elektřiny v jednotlivých zařízeních, ale také o ceně a nákladech. Společnost PERSOLA systém HEMS aktuálně testuje a očekává, že ho všem svým zákazníkům nabídne již v tomto roce. Díky němu se pak zákazníci budou také moci stát součástí energetického společenství a sledovat energetickou bilanci celého společenství a toků elektřiny v něm.

Již nyní mají všechny fotovoltaické elektrárny společnosti PERSOLA monitorovací systém, který neustále sleduje a vyhodnocuje provozní stavy FVE. „V případě nesprávného fungování nebo poruchy nás systém okamžitě upozorní a my můžeme přes vzdálený přístup provést potřebné úkony k opravě a zajištění správného fungování, případně na místo okamžitě vyšleme technika, pokud to situace vyžaduje,“ říká Michal Priputen. Majitelé FVE také mají k dispozici uživatelskou aplikaci, prostřednictvím které mohou i sami sledovat provozní stavy elektrárny i informace o aktuální a historické výrobě a spotřebě elektřiny.