Zdá se, že zodpovědný přístup jednotlivců k životnímu prostředí, vůči planetě i našim potomkům se zakořeňuje v každém z nás více a více. Výjimkou nejsou ani firmy, které kladou stále větší důraz na co nejvyšší šetrnost pracovních postupů vůči přírodě. Co vše už ve firmách funguje a jaké plány v oblasti ekologie mají do budoucna?

Environmentální management jako základ

Říká se, že základem úspěšného fungování společnosti, jsou zaměstnanci. Tento přístup platí také v případě zavádění odpovědného a šetrného chování k životnímu prostředí v rámci firmy. „Ekologické zásady jsou plně zahrnuty do firemní strategie naší společnosti. Zavedli jsme systém environmentálního managementu EN ISO 14001, na jehož udržení a neustálém zlepšování se podílí nejen všichni naši zaměstnanci, ale i partneři a dodavatelé. Jít příkladem vnímáme v tomto ohledu jako zcela klíčové,” říká Bronislava Chudobová, ředitelka jazykové agentury Skřivánek. Zároveň společnost věří, že uvědomělé a ekologicky šetrné chování na pracovišti motivuje zaměstnance k ochraně životního prostředí v soukromém životě. „Zahrnutím společenské odpovědnosti do firemní strategie naší společnosti považujeme za správný krok k výchově a změně přístupu jednotlivců. Jedině tak můžeme v budoucnosti zajistit udržitelný rozvoj,” dodává Bronislava Chudobová.

Budoucnost patří udržitelnému stavebnictví

Pro řadu firem je tím nejdůležitějším krokem k větší udržitelnosti přesvědčit ke změnám své zákazníky a dodavatele, což se typicky týká segmentu stavebnictví, kde nejde jen o samotný proces výstavby, ale i užívání nemovitostí. Trendem se tak stávají jak recyklované materiály, tak systémy šetrné k hospodaření se zdroji – například optimální nastavení vytápění, větrání a osvětlení. „Považujeme nalezení rovnováhy mezi spotřebou zdrojů, zatížením životního prostředí a úspěchem v podnikání za základní odpovědnost každé společnosti, a proto jsme již v roce 2007 přistoupili k dodržování normy ochrany životního prostředí ISO 14001,” říká Martin Protiva, obchodní ředitel společnosti Ekonomické stavby. Sami s výstavbou nízkoenergetických domů začali dávno před evropskou směrnicí, která loni přinesla povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie. A jak dále poznamenává: „Důležité je zohledňovat spotřebovávané zdroje po celou dobu životnosti stavby. Takové udržitelné stavebnictví má velkou přidanou hodnotu – částka investovaná do použitých technologií se několikanásobně vrátí, a to jak ekonomicky, tak v podobě čistšího životního prostředí.“

Ekologie nesmí být pouze prodejní artikl

Důraz na ekologii a udržitelnost neminula ani tiskový průmysl a otázky spojené s životním prostředím nejsou v tomto odvětví žádnou novinkou. „Nejde pouze o obavy o spotřebu papíru a sílící tlak na bezpapírovou kancelář, recyklaci materiálů a likvidaci starých strojů co nejekologičtěji. Společnost Xerox si jako jeden ze zásadních inovační pilířů přidala čistou technologii. Zaměřujeme se na takové inovace, které celosvětově pomáhají snižovat škodlivé emise,“ říká Peter Halmo, generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko. „S tím ale souvisí i náš každodenní přístup. Pokud bychom otázku životního prostředí brali pouze jako prodejní artikl, bylo by to špatně. A to my v Xeroxu neděláme,“ dodává Peter Halmo, podle kterého velký počet společností v otázce ekologie udělal za poslední období opravdu velký posun.

Obal s druhým životem

Svět stále více zahlcují použité obaly, které se proměňují v nevyužitelné odpady. Existují však už i obalové materiály šetrné k životnímu prostředí, používá je například jeden český e-shop s potřebami pro domácí mazlíčky. „Vyrábět krabice s certifikátem FSC je již skoro základ. Zaručuje to totiž, že vlnitá lepenka pro jejich výrobu je z alespoň 70 % recyklát,“ popisuje Tomáš Haškovec, marketingový ředitel e-shopu SpokojenyPes.cz, ekologičnost jejich balení. „Ale zkusili jsme jít ještě trochu dále. Několik našich obalů má druhý život. Nemyslím tím, že v nich někdo něco pošle znovu. Mají plánovaně vymyšlený tvar tak, aby z nich šla složit například bouda pro psa. A kartonová psí bouda je opravdovým hitem, zejména tedy u koček,“ dodává. „Náš Spokobox (mystery box) slouží zase jako celkem odolný šuplík na různé drobnosti. Viděl jsem fotografie zákaznic, které mají těchto krabic doma třeba 10. Obal s druhým životem skutečně funguje, desítky tisíc pejskařů a kočkařů to určitě potvrdí,“ zmiňuje Haškovec neocenitelné výhody v opakovaném využívání krabic zákazníky.

Už několik let jedině po zelené

Ve Vodafone mají zelenou. Vlastně doslova. Pyšní se první zelenou sítí v Česku dokonce již od roku 2011. Od 1. července letošního roku se mohou dokonce pochlubit tím, že jejich provoz v celé Evropě jede výhradně na elektřinu z obnovitelných zdrojů. „Tohle je přesně to, co mě na Vodafone hodně baví! Přemýšlíme udržitelně. A klademe si nemalé cíle. Do roku 2030 se chystáme globálně ve svých provozech snížit emise uhlíku na čistou nulu,“ říká o ekologickém přístupu společnosti Vodafone jeho viceprezidentka obchodní divize Veronika Brázdilová. „A aby toho nebylo málo, tak do roku 2040 plánujeme vyčistit od emisí i kompletně náš dodavatelský řetězec,“ pokračuje Brázdilová. „Vedle těchto velkých plánů samozřejmě řešíme i recyklaci zařízení a elektroodpadu z našich sítí, kanceláře bez zbytečného odpadu a ekologickou osvětu u svých zaměstnanců i zákazníků. Protože i jim naše technologie pomáhají mít energie pod kontrolou a ruku v ruce s tím i snižovat emise. Prostě pro nás je to o celkovém přístupu.Technologie mohou snižovat dopad naší vlastní činnosti i našich zákazníků na životní prostředí, proto se o to snažíme na všech frontách,“ dodává. Ona sama je již několik let, stejně jako její manžel, vegankou. I v tomto rozhodnutí hrála roli právě ochrana životního prostředí.

Být udržitelný je v módě

Firmy fungující na obnovitelných zdrojích energie už nejsou něčím výjimečným, naopak energetická proměna je pro ně stále lákavější. „Zatímco v minulých letech byla pro firmy hlavním motivátorem pro přechod na energii z obnovitelných zdrojů především úspora energie a peněz, dnes vidíme, že společnosti motivují i další faktory, jako snaha být udržitelný. Kromě toho existuje stále větší tlak ze strany investorů, finančních institucí, nebo zahraničních mateřských společností. Požadavek udržitelnosti brzy dolehne i na dodavatelské firmy,“ popisuje trendy v oblasti energetiky Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. „Za nás v asociaci se snažíme o to, aby i samotné instalace byly šetrné a co nejvíc udržitelné,“ dodává Krčmář.