Komentář Pavla Urubka, jednatel společnosti MJEnergie

Ačkoliv v současnosti se spotová cena plynu pohybuje pod 30 eury za megawatthodinu, s nástupem příští topné sezony může vystoupat až na trojnásobek. Vyplývá to z analytických odhadů firem, které v tuzemsku zajišťují obchod s plynem. Hlavními důvody budou rostoucí spotřeba v zimě, nestálost trhu a zásadní vliv může mít také počasí. Pokud tedy zákazníci z řad firem či obcí obdrží v těchto dnech nabídku s fixací na příští rok pod hranicí 1500 korun za megawatthodinu, neměli by váhat. Současné ceny energií na trhu analyzuje ve svém komentáři jednatel společnosti MJEnergie Pavel Urubek.

Řada firem či obcí se nechala v současné době ukonejšit výrazným poklesem spotových cen plynu. Aktuálně se pohybují pod hranicí 30 eur, která byla donedávna uváděna jako zlomová. Směrem k nadcházející zimě je však potřeba vyhlížet se značnou opatrností. Upozorňujeme na to i naše zákazníky a konec roku vyhlížíme s částečnými obavami. Podle našich odhadů se spotová cena za plyn příští zimu může pohybovat i na trojnásobku současné hodnoty. Tedy kolem 80-90 eur za megawatthodinu.

Klientům z řad firem či municipalit proto doporučujeme v těchto týdnech zafixovat plyn minimálně na nejbližší zimu. Rozhodnou hranicí je v tomto směru aktuálně cena 1500 Kč za megawatthodinu. Pokud se nabídka fixace na rok 2024 pohybuje pod ní, vyplatí se nyní takový kontrakt bez váhání podepsat. Případně je možné zafixovat alespoň 50 procent spotřeby plynu a zbylé množství vykrýt spotovým produktem.

Cena 1500 Kč za megawatthodinu plynu při dlouhodobém kontraktu navíc není pro firmy něčím úplně novým. Ještě před 8 lety se jednalo prakticky o běžný standard, který každý bez dlouhého přemýšlení podepisoval. Až v následujících letech si tuzemští zákazníci začali vlivem rostoucí konkurence navykat na výrazně nižší ceny. Ty se však budou jen velmi těžko opakovat. Rozhodně ne v nejbližších letech. Současné spotové ceny plynu samozřejmě ovlivňuje aktuální minimální spotřeba. Ta se naplno zvedne až v topné sezoně a spolu s ní i cena.

Chladnější zima i nestabilita trhu

Obavy spojené s cenou plynu ke konci roku jsou spojeny i s již skončenou zimou. Ta byla totiž na běžné poměry v Česku extrémně teplá a v zásobnících díky tomu zůstalo výrazně více plynu, než se předpokládalo. Opakování tohoto scénáře ale nemůže nikdo zaručit. Pravděpodobnější je spíše návrat do normálu. Pokud bude nadcházející zima standardně chladná jako v minulých letech, spotřeba a cena plynu výrazně vzroste. Spásou v tomto směru nemohou být ani naplněné zásobníky, které jsou v Česku schopné pokrýt pouze necelou třetinu celkové spotřeby. Plyn k nám tak musí proudit i z dalších zdrojů.

Jedním z nich je LNG, náklady s ním spojené jsou však výrazně vyšší, než je tomu v případě klasického plynu. To se opět promítá do možného růstu ceny v zimě. Právě Rusko a jeho nevyzpytatelné chování je přitom jedním ze zásadních důvodů obav z nárůstu cen plynu na konci roku. Pokud bude ruská ekonomika zdecimovaná válkou, nebylo by překvapením, kdyby tamní představitelé začali vyhrožovat úplným zastavením dodávek plynu. Jak jsme viděli už loni, nestabilita trhu může cenu energií radikálně ovlivnit.

Poučení z loňského roku

Loňský rok je velkým poučením i pro řadu zákazníků z řad firem a obcí. Ti totiž často vyčkávali, spekulovali a spoléhali na to, že ceny energií s koncem roku poklesnou. Nic takového se však nestalo. Spousta podniků tak musela buď přistoupit na extrémně vysoké spotové ceny nebo byla nucena kvůli radikálnímu nárůstu nákladů ukončit své působení na trhu.

Nejen tato zkušenost by tak měla být pro řadu odběratelů plynu z řad podniků či obcí velkým poučením. Ačkoliv je současná situace na spotovém trhu příznivá, podle našich odhadů se na začátku příští topné sezony pravděpodobně obrátí. Růst ceny plynu až na trojnásobek současné hodnoty aktuálně odhadují i analytici z řad společností, které přepravu plynu po Česku zajišťují. Pokud tedy firmy či obce budou mít aktuálně možnost uzavřít smlouvu s fixací na příští rok pod 1500 Kč za megawatthodinu, neměly by váhat. Ještě před několika lety se jednalo o standard.