Bezpečnost práce a bezpečnost strojních zařízení. Témata, která dnes hýbají světem. Až na vzácné výjimky je už snad pryč doba, kdy někdo tato témata bral na lehkou váhu. Drtivá většina výrobních podniků má dnes speciální programy pro prevenci zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců a strojního vybavení. Začíná to různými plakáty na stěnách, pracovním oblečením nabádajícím ostatní kolegy k ujištění, že je daný spolupracovník v bezpečí, a dokonce již některé společnosti zavádějí v rámci štíhlé výroby a zavedeného systému „5S“ i šesté „S“, které na rozdíl od 5 základních japonských výrazů vychází z angličtiny a znamená “Safety“, tedy bezpečnost.

Ani společnost Eaton se k tématu bezpečnosti nestaví zády a ve svém portfoliu je schopna nabídnout přístroje, které dokážou nebezpečí předejít či zabránit následkům.

Jak vybrat vhodný přístroj? Základem pro výběr vhodných zařízení je posouzení a vyhodnocení rizik daného stroje. Toto je průběžný proces a získávané hodnoty se v průběhu vývoje, konstrukce a výroby zařízení můžou měnit. Celý proces podléhá velkému množství bezpečnostních norem. Cílem tohoto článku rozhodně není věnovat se každé z nich, nicméně zmíníme se alespoň o těch, podle nichž je pak možné vybrat vhodný přístroj z katalogu. Tyto normy lze uplatnit na různé technologie nás však přednostně zajímají obory: elektrika, elektronika a programovatelná elektronika. Důležitou normou pro volbu správného přístroje je ČSN EN ISO 13849 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů). V první části této normy se můžeme dočíst o způsobu určení úrovně vlastností PLr (Performance level). Jedná se v podstatě o vyčíslení bezpečnostního rizika stroje, kdy určujícími faktory jsou závažnost potenciálního zranění, četnost vystavení nebezpečí a možnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody. Index r je pak nahrazen písmeny a až e. Obdobně je koncipována norma ČSN EN 62061 (Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností). Ta definuje parametr SIL (Safety Integrity Level). Oba parametry jsou určeny pravděpodobností výskytu poruchy za 1 hodinu s tím, že parametr SIL nabývá hodnot od 1 do 3. U každého zařízení by měla být uvedena pouze jedna z norem, protože se parametry nemusí úplně shodovat.

Zajištění bezpečnosti na samotném strojním zařízení je většinou řešeno tlačítky nouzového zastavení. V nabídce společnosti Eaton najdeme širokou nabídku těchto přístrojů ve výrobkové řadě RMQ-Titan. K dispozici jsou ovládací hlavice s průměrem od 30 do 60mm s možností uvolnění pootočením nebo vytažením. Tyto hlavice je možné objednat samostatně s funkčními kontakty, nebo jako kompaktní přístroj se zabudovanými kontakty, ale také jako kompletní přístroj ve skříňce. Samotná hlavice pak může být i s mechanickou signalizací stavu, nebo LED prosvětlením. V nabídce jsou i hlavice se zámkem. Pro aplikace, kde je třeba, aby bylo bezpečnostní tlačítko velké a snadno dostupné jakoukoli částí těla, jsou k dispozici nožní a ruční spínače FAK. Tyto přístroje jsou vhodné i do náročnějšího prostředí díky stupni krytí IP69.

Dalším prvkem zajišťujícím bezpečnost stroje mohou být bezpečnostní stykače. Bezpečnost provozu stykačů hlídají zrcadlové kontakty a zároveň je nelze spustit manuálně díky neoddělitelnému modulu pomocných kontaktů. V nabídce společnosti Eaton je najdeme pod označením DILMS v rozsahu jmenovitého napětí pro kategorii užití AC-3 od 7 do 150 A.

Díky tomu, že nám výrobce stroje uvádí potřebnou kategorii zabezpečení můžeme vybírat i další odpovídající přístroje pro danou aplikaci. Společnost Eaton má ve své nabídce elektronická bezpečnostní relé řady ESR5. K dispozici jsou v kategorii PL c/SIL1 nebo PL e/SIL3. Mimo jiné se jedná o bezpečnostní moduly pro nouzové zastavení, dále pro hlídání bezpečnostních krytů a pro dvouruční ovládání. K dispozici jsou v jednokanálovém či dvoukanálovém provedení a také se zpožděnými kontakty. Jako příslušenství je možné připojit i rozšiřující moduly.

Pro větší projekty, kde je potřeba zajistit bezpečnost na více místech, než pokryje bezpečnostní relé, je možné použít programovatelné bezpečnostní relé easySafety ES4P. Zařízení je certifikováno dle zmiňovaných norem pro kategorie PL e a SIL 3. Základní jednotka nabízí 14 vstupů a 4 výstupy (tranzistorové/reléové), které je ještě možné navýšit pomocí rozšiřujících modulů. Mimo standardní použití jako u jednoduchých bezpečnostních relé se hodí pro různé kombinace v aplikacích vyžadujících různé úrovně zabezpečení. Kupříkladu při servisní údržbě zařízení, kdy je potřeba odborná manipulace v servisním režimu provozu, nebo na dopravníkových systémech, kde jsou použity různé bezpečnostní prvky najednou a při průchodu jednotlivých výrobků je potřeba přemostit laserovou závoru. Možných aplikací je samozřejmě nepřeberné množství. Pomocí intuitivního programovacího prostředí easySoft-Safety je jde ale hravě zvládnout.

Bezpečnost strojních zařízení je důležitým faktorem, který není radno podceňovat a nezáleží na tom, o jak triviální aplikaci se jedná. Vždy je lepší ji zajistit včas než následně řešit nepříjemné úrazy. Nehledě na to, že práce na bezpečném zařízení je i pro jeho obsluhu vítaným benefitem.

Použitá literatura:

Norma ČSN EN ISO 13849 – Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů

Norma ČSN EN 62061 – Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

Pro více informací navštivte www.eaton.com