V éře rychle se vyvíjející digitální ekonomiky je 5G klíčovým prvkem. Díky významným vylepšením rychlosti a spolehlivosti umožňuje nejen rozvoj, ale i efektivní implementaci nejnovějších technologií jako umělá inteligence (AI) nebo internet věcí (IoT). S postupujícím vývojem těchto odvětví se dá předpokládat exponenciální růst poptávky po síti, jež bude splňovat požadavky komplexní služby. Už nyní pozorujeme řadu oblastí, jež budou 5G a následovníky ke svému rozvoji a naplnění potenciálu potřebovat.

Viceprezident společnosti HUAWEI, Li Peng, pojmenoval na 14.  MBBF (Mobile Broadband Forum) v Dubaji šest základních vlastností, které musí nově budované sítě splňovat pro budoucí využití. Tyto vlastnosti jsou: rychlost stahování 10 Gb/s, rychlost uploadu 1 Gb/s, deterministické sítě, až sto miliard připojených IoT zařízení, integrované snímání a komunikace, a zabudované funkce umělé inteligence.

Peng dále zdůraznil potřebu intenzivní spolupráce mezi firmami v oboru na vývoji ekosystému aplikací a zařízení, které optimalizují využití 5G sítí. „5G je důležitou součástí nové ekonomické transformace,“ uvedl Li. „A umožňuje další inovace v technologiích pro všeobecné použití. Pro digitální průmysl se 5G rychle rozvíjí a otevírá nové trhy a příležitosti.“

Inovativní technologie, jež využijí 5G sítě

Mezi hlavní trendy, jež budou ke svému rozvoji potřebovat 5G síť, patří technologie bezbrýlového 3D zobrazení. To vyžaduje vysoce kvalitní a rychlé internetové připojení pro poskytování realistických zobrazení a scén. Trojrozměrné zobrazení bude běžně součástí většiny obrazovek včetně monitorů, televizorů či telefonů. Všechna tato zařízení tak budou potřebovat spolehlivou síť, která jim umožní 3D efektivně využívat.

Podobně významná je 5G pro rozvoj autonomních vozidel. Očekává se, že do roku 2025 bude na silnicích po celém světě jezdit přibližně 500 milionů autonomních vozidel. Pro jejich bezpečné fungování je nezbytná rychlá a spolehlivá komunikace mezi jednotlivými vozidly a lokální infrastrukturou. K tomu bude zapotřebí silná, bezpečná a rychlá síť, skrze níž bude komunikace probíhat v reálném čase, což zajistí bezpečnou jízdu bez zbytečných starostí.

Díky možnostem, jako je network slicing (vytváření oddělených vrstev sítě s garantovanými parametry) a edge computing (inteligentní distribuování výkonu sítě), se počet privátních sítí 5G skokově zvýšil a velikost trhu vzrostla na více než 10 miliard USD. S narůstající závislostí podniků na bezdrátových sítích se zvýšily také požadavky na jejich vlastnosti. Společnost Huawei proto spolupracovala na vybudování první výrobní linky s parametry 5G-Advanced. Jde o rozšíření standardu 5G, které přináší vylepšení v oblastech jako jsou rychlost, kapacita, latence a energetická účinnost. Tato technologie podporuje síťová připojení s vysokou konektivitou a mírou determinace, což pomáhá efektivně využít výpočetní výkon mezi cloudem a „okrajem“ sítě.

Další oblastí, kde má vysokorychlostní mobilní připojení zásadní význam, je internet věcí (IoT). Umožňuje rychlé a efektivní propojení a komunikaci mezi širokou škálou zařízení, od domácích spotřebičů po průmyslová zařízení. S rostoucím počtem aplikací založených na umělé inteligenci se navíc otevírá prostor pro globální rozšíření AI systémů, které budou díky 5G autonomní a inteligentní.

5G jako klíč k potenciálu

Nasazení 5G je jedním z pilířů budoucího rozvoje digitální ekonomiky. Vysokorychlostní mobilní připojení je základem pro provoz nových technologií a je stěžejní pro další rozvoj jednotlivých trendů a odvětví. Vzhledem k rostoucímu významu 5G sítí je důležité pokračovat v jejich vývoji a implementaci pro plné využití jejich možností.

5G sítě tak představují nejen zásadní krok ve vývoji digitálních technologií, ale i katalyzátor pro inovace v mnoha odvětvích, od dopravy a zdravotní péče po výrobu a zábavu. S jejich pomocí lze dosáhnout vyšší úrovně efektivity, bezpečnosti a pohodlí v každodenním životě i v podnikání.