Při jejich výběru jsme vycházeli z Říšského zákoníku, Sbírky zákonů a nařízení protektorátu Čechy a Morava, Věstníků ministerstev spravedlnosti a vnitra, Zemského věstníku pro Čechy a Zemského věstníku pro Moravu a Slezsko  

Vládní nařízení ze dne 28. dubna 1939, kterým se upravuje lesní těžba v hospodářském roce 1938/1939.

Vládní nařízení ze dne 23. června 1939 o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností. (Regulace zahraničního obchodu za účelem hospodárného využití dovážených surovin, zákon ze dne 9. dubna 1920 o úpravě uhelného hospodářství nedotčen)

Nařízení říšského protektora ze dne 5. září 1939 o obhospodařování uhlí.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 14 srpna 1939, č. 15.402-V/3, o nejvýše dovolených cenách benzinových pohonných směsí.

Vyhláška ministra obchodu z 30. srpna 1939, č. 75.649, o zásobování benzinem a pohonnými směsemi.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 12. října 1939, č. 16.884-V/3, o nejvyšších cenách petroleje, plynového oleje (nafty) a motorového plynového oleje.

Druhý prováděcí výnos (ze dne 23. října 1939) k nařízení říšského protektora o obhospodařování uhlí, týkající se ohlašovací povinnosti živnostenských spotřebitelů paliv. (Týká se jen průmyslových výrobních podniků).

Třetí prováděcí výnos (ze dne 23. října 1939) k nařízení říšského protektora o obhospodařování uhlí týkající se zaopatřování domácností, zemědělství a drobných živností palivy.

Nařízení předsedy vlády ze dne 16. října 1939 o nejvyšších prodejních cenách lihu zdaněného spotřební daní a o nejvyšší prodejní ceně lihu ethylnatého, určeného k mísení s pohonnými látkami. (Proti dosavadním cenám dochází k určitému zvýšení).

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu v oboru jejich působnosti. (I. Hospodářská skupina báňského průmyslu, X. Hospodářská skupina elektráren, XXII. Hospodářská skupina plynáren a vodáren)

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 29. listopadu 1939, č. 22.193-V/3, o nejvyšších cenách petroleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 16. prosince 1939, č. 23.677-IV/1, o cenách michelského koksu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 27. prosince 1939, č. 25.137-V/3, o nejvyšších cenách petroleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 11. prosince 1939, č. 21.642-V/3, o nejvyšších cenách technických čistých (nesmísených) benzinů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 29. prosince 1939, č. 25-732-V/3, o nejvyšších cenách plynového a motorového plynového oleje, modrého a topného oleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 17. ledna 1940, č. 31.458-IV/1, o přechodné přirážce k cenám hnědého otopného uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 15. února 1940, č. 34.734-IV/1, o přechodné přirážce k cenám hnědého otopného uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 21. února 1940, č. 35.432, o stanovení cen domácího palivového dříví.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 27. února 1940, č. 36.029, o nejvyšších cenách svíček.

Čtvrtý prováděcí výnos (ze dne 16. února 1940) k nařízení říšského protektora o obhospodařování uhlí, týkající se vyhlášení poplatkového řádu Úřadovny pro uhelné hospodářství.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. dubna 1940, č. 40.125, o nejvyšších výrobních cenách benzinů k mísení a technických, čistých (nesmísených) benzinů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. dubna 1940, č. 41.329, o nejvyšších cenách benzinových pohonných směsí a technických, čistých (nesmísených) benzinů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. dubna 1940, č. 41.640, o nejvyšších cenách petroleje k svícení a motor. petroleje při prodeji v drobném a ve velkém.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. dubna 1940, č. 41.635, o nejvyšších výrobních cenách petroleje k svícení a motorového petroleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 15. dubna 1940, č. 42.726, o nejvyšších výrobních cenách plynového oleje, motorového plynového oleje, modrého a topného oleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 15. dubna, č. 42.730, o nejvyšších cenách plynového a motorového plynového oleje modrého a topného oleje při prodeji v drobném a ve velkém.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 27. dubna 1940, č. 43.951, o nejvyšší výrobní ceně petrolejového koksu.

Vyhláška A-XIV-č. 7 ministra obchodu z 18. července 1940, č. 54.293, o omezení sítě benzinových čerpacích stanic.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 20. července 1940, č. 55.789/IV-1, o cenách uhlí pro otop ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 25. července 1940, č. 42.231/V-3, o nejvyšších výrobních cenách motorového benzolu a benzolových homologů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 25. července 1940, č. 47.177/V-3, o nejvyšších cenách motorového benzolu a benzolových homologů při prodeji v drobném a ve velkém.

Vyhláška A IX, č. 1 ministra obchodu z 13. srpna 1940 o omezení výroby žárovek pod 30 voltů.

Vyhláška A IX, č. 2 ministra obchodu z 13. srpna 1940 o omezení výroby radiových lamp.

Vyhláška č. 94 (chem. 21) ministra obchodu z 23. srpna 1940, č. 64.209, o udržování zásob svíček.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 14. srpna 1940, č. 59.699/IV-1, kterou se mění a doplňuje vyhláška z 20. července 1940, č. 55.789, o cenách uhlí pro otop ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 30. srpna 1940, č. 62.241/IV-1, kterou se mění vyhláška ze dne 16. prosince 1939, č. 23.677, o cenách michelského koksu.

Vyhláška primátora hlav. města Prahy o úrokování jistot za odběr elektřiny a páry. (Úřední list Protektorátu Čechy a Morava č. 207 z 5. září 1940)

Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy z 10. září 1940 o mzdových a pracovních podmínkách dělnictva zaměstnaného v obchodech uhlím a skladištích uhlí.

Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy ze 4. října 1940, kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška z 9. ledna 1940 o úpravě pracovních a mzdových podmínek dělnictva zaměstnaného v uhelných a rudných dolech, včetně po hornicku provozovaných vápencových a dolomitových lomů Pražské železářské společnosti.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 25. října 1940, č. 72.067/V 2, o cenách elektrické energie a plynu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 29. října 1940, č. 69.156, o prodejních cenách uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška č. 9 Pověřence pro hospodaření minerálními oleji ze 6. listopadu 1940 o zabavení minerálních olejů, výrobků z minerálních olejů a jiných výrobků.

Vyhláška ministra veřejných prací ze 16. října 1940, č. 161/20-V/4, o stavbách, obnovách a rozšířeních výroben energie a vedení a o zastavení elektrických zařízení.

Vyhláška A IX č. 14 ministra obchodu z 3. prosince 1940 o omezení výroby radiátorů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 6. prosince 1940, č. 80.301, kterou se mění vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 29. října 1940, č. 69.156, o prodejních cenách uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 12. prosince 1940, č. 81.315, kterou se částečně pozměňuje vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. dubna 1940, č. 41.329, o nejvyšších cenách benzinových pohonných směsí (Úřední list č. 99 z 29. dubna 1949).

Prováděcí nařízení říšského protektora ze dne 21. ledna 1941 k nařízení o obhospodařování uhlí, týkající se právního postavení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 4. ledna 1941, č. 30.467, o přechodné přirážce k prodejním cenám uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 23. prosince 1940, č. 84.443, o nejvyšších spotřebitelských cenách petroleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 23. prosince 1940, č. 84.447, o nejvyšší spotřebitelské ceně petrolejového koksu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 23. prosince 1940, č. 84.448, o nejvyšších spotřebitelských cenách technických nemíšených benzinů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 23. prosince 1940, č. 84.449, o nejvyšších spotřebitelských cenách speciálních benzinů.

Vyhláška Elektrických podniků hlav. města Prahy z 8. ledna 1941, č. 562, o doplňku k podmínkám prodeje elektřiny z elektráren hlav. města Prahy.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. ledna 1941, č. 31.769, o zrušení vyhlášek nejvyššího úřadu cenového o nejvyšších výrobních cenách výrobků minerálních olejů, motorového benzolu a benzolových homologů.

Vyhláška č. 153 ministra obchodu z 8. února 1941, č. 10.138, o úpravě obstarávání, rozdílení, odbytu a spotřeby sazí.

Prováděcí nařízení pověřence pro hospodaření s minerálními oleji ze dne 30. ledna 1941, č. 4, k vyhlášce č. 5, týkající se odběru mazadel a příbuzných výrobků na povinný odběrní list.

Vládní nařízení ze dne 23. ledna 1941, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. července 1909, č. 119 ř. z., o výrobě zápalek a jiného zápalného zboží.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 14. února 1941, č. 36.312, kterou se mění a doplňuje vyhláška ze 14. ledna 1941, č. 30.952, o tvoření cen domácího surového dříví.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 26. února 1941 č. 40.352, o přechodné přirážce k prodejním cenám uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška č. 10 pověřence pro hospodaření minerální mi oleji, týkající se úpravy odbytu a používání parafinu, obmezení používání voskových surovin minerálního původu včetně vosků z nich vyrobených, obsahujících kyseliny.

Nařízení č. 2 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 1. března 1941 o zásobování průmyslu paliv.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 13. března 1941, č. 42.142, prodejních cenách uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška A XIV č. 12 ministra obchodu ze 7. dubna 1941, č. 32.525, o prodloužení účinnosti vyhlášky A XIV č. 2 z 28. června 1940, č. 48.332, o zákazu zřizování provozoven na výrobu sazí.

Nařízení č. 3 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 14. března 1941, týkající se organisace obchodu palivy domácího otopu pro Velkou Prahu.

Nařízení č. 4 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 26. března 1941 o zaopatření domácího otopu.

Nařízení č. 5 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 27. března 1941 o podávání preliminářů paliv a hlášení dodávek.

Nařízení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 5. května 1941, č. 6, o zákazu jistých opatření výrobců paliv.

Nařízení Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 8. května 1941, č. 7, o kontrole vývozu paliv z Protektorátu Čechy a Morava.

Vládní nařízení ze dne 15. května 1941, kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. června 1926, č. 88 Sb., o úředním cejchování elektroměrů, ve znění vládních nařízení ze dne 26. března 1931, č. 51 Sb., a ze dne 11. dubna 1940, č. 201 Sb.

Vyhláška ministra financí ze dne 22. dubna 1941, kterou se vyjímají z účinnosti vládního nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., dílčí dlužní úpisy, vydané Středomoravskými elektrárnami, akc. spol. v Přerově, Severomoravskými elektrárnami, akc. spol. v Zábřehu, a Západomoravskými elektrárnami, akc. spol. v Brně.

Vyhláška č. 181 ministra obchodu z 25. června 1941, č. 64.684, o povinnosti vraceti obaly a nádoby v průmyslu a obchodu minerálními oleji.

Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy ze dne 27. června 1941 o schválení mzdového příplatku řidičům nákladních motorových vozidel a autobusů, poháněných generátorovým plynem.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 30. června 1941, č. 62.861, o prodejních cenách uhlí ve Velké Praze.

Výnos Vůdce a říšského kancléře zde dne 29. července 1941 o generálním inspektoru pro vodu a energii. (Zřizuje se nový ústřední říšský úřad s postavením říšského ministerstva s hospodářskými úkoly vyplývajícími z jeho označení)

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 3. července 1941, č. 64.748, kterou se částečně mění vyhláška z 23. prosince 1940, č. 84.444, o nejvyšších spotřebitelských cenách Dieselova oleje a topného a modrého oleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 30. června 1941, č. 62.819, o platebních a dodávacích podmínkách při odběru uhlí.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 14. července 1941, č. 65.540, o nejvyšších spotřebitelských cenách speciálních benzinů a testbenzinů (technických nemíšených benzinů), při odběru na dovolovací listy na minerální oleje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 2. srpna 1941, č. 70.990, kterou se mění vyhláška ze 17. července 1941, č. 67.223, o snížení cen elektrického nářadí pro domácnost.

Vyhláška č. 11 pověřence pro hospodaření minerálními oleji ze dne 30. srpna 1941 o úpravě výroby, odbytu a používání technických benzinů, speciálních benzinů a trest-benzinů.

Nařízení č. 8 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 8. září 1941 o přechodném zákazu vytápění pro určité spotřebitele domácího otopu. (Bylo zatím již s účinností od 13. října 1941 zrušeno.)

Vládní nařízení ze dne 7. srpna 1941 o prohlášení některých elektrických podniků za všeužitečné.

Vyhláška ministra financí ze dne 27. srpna 1941, kterou se vyjímají z účinnosti vládního nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., dílčí dlužní úpisy, z nichž jsou zavázány „Východočeský elektrárenský svaz společnost s.r.o.“ v Pardubicích, „Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s.r.o.“ v Kolíně a „Východočeská elektrárna, akc. spol.“ v Hradci Králové.

Další bližší pokyny k vyhlášce č. 3 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství o výjimečné úpravě pro palivové dříví, které jest určeno k výrobě generátorového dřeva. (30. září)

Nařízení č. 10 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 18. září 1941 o zákazu dodávek pro určité spotřebitele domácího otopu.

Nařízení zmocněnce pro výrobu strojů v Čechách a na Moravě ze dne 22. září 1941, upravující jednotně pojízdné pístové a rotační kompresory.

Vládní nařízení ze dne 15. září 1941 o záruce Protektorátu Čechy a Morava za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a o přiznání finančních a právních výhod dílčím dluhopisům na tyto výpůjčky vydaným.

Vyhláška ministra sociální a zdravotní správy ze dne 15. října 1941 o úpravě mzdových a pracovních podmínek dělnictva zaměstnaného v elektrárnách.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 17. října 1941, č. 83.322, o vybírání přirážky k cenám hnědého sudetského uhlí.

Vykonávací předpis č. 1 zmocněnce pro motorismus v Protektorátě Čechy a Morava ze dne 22. října 1941 k nařízení o typisaci nákladních a osobních motorových vozů a motorových kol v Protektorátě Čechy a Morava.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 30. října 1941, č. 84.285, o nejvyšších spotřebitelských cenách speciálních benzinů a testbenzinů jakosti vyráběných od 1. října 1941.

Vládní nařízení ze dne 4. prosince 1941 o přechodném používání říšsko-německých přenosných parních kotlů na území Protektorátu Čechy a Morava.

Vyhláška A IX, č. 16 ministra obchodu z 23. prosince 1941, kterou se prodlužuje doba platnosti vyhlášky A IX, č. 1 ministra obchodu z 13. srpna 1940 o omezení výroby žárovek pod 30 woltů a kterou se tato vyhláška opravuje.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 13. ledna 1942, č. 31.500, o sazbách za dopravu uhlí, briket a koksu.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 23. ledna 1942, o placení příplatků za práci noční, sváteční a nedělní při přesunutí pracovní doby v důsledku nedostatku elektrického proudu a svítiplynu.

Vyhláška ministra financí ze dne 13. ledna 1942, kterou se vyjímají z účinnosti vládního nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., dílčí dlužní úpisy vydané Moravskoslezskými elektrárnami, akc. spol. v Moravské Ostravě.

Výnos ministerstva dopravy a techniky z 27. ledna 1942, č. 61/8-V/4, o prohlášení všeužitečnosti Východočeských elektráren, akc. spol. v Hradci Králové.

Opatření č. 10 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství z 22. ledna 1942 o úpravě odvozu dříví.

Opatření č. 11 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství z 29. ledna 1942 o úpravě těžby dřeva v lesním hospodářském roce 1941/1942.

Vyhláška nejvyššího úřadu z 10. března 1942, č. 43.191, kterou se mění vyhláška z 10. února 1942, č. 36.536, o povinnosti uhelného obchodu vydávati doklady o prodeji, vésti obchodní záznamy a vyznačovati ceny.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 7. března 1942, č. 41.492 o prodejních cenách dřevěného uhlí dováženého uhlí dováženého ze Slovenska.

Opatření č. 12 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze 14. března 1942 o opatření odpadků z listnatých dřevin k výrobě tankového dříví, získaných v dřevo opracujících a dřevo zpracujících závodech.

Druhý prováděcí výnos říšského protektora (ze dne 17. března 1942) k nařízení říšského protektora o hospodaření minerálními oleji v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 5. září 1939 (Věst. nař. str. 107) o poplatkové povinnosti za čerpadlové průkazy a odběrní lístky.

Vyhláška č. 266 (Fe – B9) ministra hospodářství a práce ze dne 23. března 1942, č. 27.833, o zákazu výroby a zabavení elektrických topidel.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 2. dubna 1942, č. 42.900, o prodejních cenách dřevěného uhlí dováženého z ciziny a dřevěného uhlí tuzemské výroby.

Vládní nařízení ze dne 25. března 1942 o přizpůsobení průmyslu, obchodu a živností válečným poměrům.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 27. dubna 1942, č. 47.210, kterou se mění vyhláška o sazbách za dopravu uhlí, brikety a koksu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 16. května 1942, č. 54,744, o úpravě cen žárovek ke všeobecným osvětlovacím účelům a rabatů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 11. června 1942, č. 48.677, kterou se mění a doplňuje vyhláška z 23. prosince 1940, č. 84.448, o nejvyšších spotřebitelských cenách technických nemíšených benzinů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 16. června 1940, č. 84.449, o nejvyšších spotřebitelských cenách speciálních benzinů.

Opatření č. 14 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze dne 1. července 1942 o úpravě těžby dřeva v lesním hospodářském roce 1942/1943.

Vyhláška č. 316 ministra hospodářství a práce ze dne 7. srpna 1942, č. 97.675, o dopravě obalů (cisteren, obalů a nádob) po minerálních olejích a příbuzných výrobcích, o povinnosti vraceti tyto obaly a o hlášení vlastních obalů u spotřebitelů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 6. září 1942, č. 66.791, o nejvyšších spotřebitelských cenách technických benzolů (benzolových homologů).

Vládní nařízení ze dne 3. října 1942 o zajištění dodávky energie.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 9. října 1942, č. 69.274, o zavedení jednotné přechodné rolnické sazby pro elektrickou energii.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 8. října 1942, č. W-V/1-195/202, o opatřeních k zajištění celkové spotřeby elektřiny.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 14. října 1942, č. 44.962, kterou se mění vyhláška ze 14. ledna 1941, č. 30.952, o tvoření cen domácího surového dříví.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 22. října 1942 o pracovně-právních následcích opatření k zajištění dodávky energie.

Vládní nařízení ze dne 16. listopadu 1942 o přestavbě polních zemědělských traktorů na pohon generátorovým plynem.

Výnos báňského hejtmanství pro zemi Českou v Praze ze dne 9. listopadu 1942, č. 6.609, kterým se připouštějí Wolfovy přenosné elektrické důlní lampy, jakož i Wolfovy pancéřové svršky s bočním světlem k používání v dolech s třaskavými plyny.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 13. listopadu 1942, kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška býv. ministra sociální a zdravotní správy z 15. října 1941 o úpravě mzdových a pracovních podmínek dělnictva zaměstnaného v elektrárnách.

Třetí prováděcí výnos (ze dne 10. prosince 1942) k nařízení říšského protektora o hospodaření minerálními oleji v Protektorátu Čechy a Morava z 5. září 1939, Věst. nař. str. 107, týkající se poplatkové povinnosti za tankovací výkazy a odběrní poukazy na minerální olej.

Vládní nařízení ze dne 11. Listopadu 1942 o sejmutí a odevzdání částí budou z mědi a slitin mědi.

Vyhláška ministra hospodářství a práce z 10. prosince 1942 o náhradě za neodebrané naturální uhlí.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 4. ledna 1943 k sjednocení jemných armatur.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 5. ledna 1943 k sjednocení malých armatur.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 6. ledna 1943 o zákazu zhotovování velkých a parních armatur pro dobu války.

Prvé dodatkové nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 7. ledna 1943 k nařízení o sjednocení velkých a parních armatur z 18. října 1941.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 8. ledna 1943 k sjednocení armatur ústředního topení.

Nařízení č. 20 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 25. ledna 1943 o opatření paliva pro domácnosti.

Vyhláška č. 370 (chem. 63) ministra hospodářství a práce z 30. ledna 1943, č. W-I/2a-39.482, o přidělování dřevěného uhlí a karbidu pro generátory všeho druhu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 4. února 1943, č. 65.100, o sazbách za rozvoz uhlí, briket, a koksu k místním spotřebitelům ve Velké Praze a Velkém Brně.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 4. února 1943, č. 31.130, o prodejních cenách uhlí ve Velké Praze.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 10. února 1943, č. 60.901, o tvoření cen domácího listnatého řeziva v obchodě s dřívím.

Výnos báňského hejtmanství pro zemi Českou v Praze z 12. února 1943, č. 7381, kterým se připouští používání alkalických úřednických lamp obj. č. 623 K a 624 W v dolech s třaskavými plyny.

Čtvrtý prováděcí výnos (ze dne 10. března 1943) k nařízení říš. protektora o hospodaření s minerálními oleji v Protektorátu Čechy a Morava z 5. září 1939 (Věst. nař. str. 107), týkající se poplatkové povinnosti za tankovací výkazy a odběrné listy na minerální oleje.

Vyhláška č. 384 (Chem. 71) ministra hospodářství a práce ze 16. března 1943, č. W-I/2a-103.229, o výrobě primárních článků a suchých baterií.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 24. března 1943, č. 50.161, o zvláštních cenách Dieselovy pohonné látky při dodávkách zemědělcům a vnitrozemské paroplavbě.

Výnos ministerstva zemědělství a práce z 22. března 1943, o sanační dávce z uhlí.

Směrnice pro zemědělské zužitkování městských odpadových vod. (Věstník ministerstva vnitra č. 3 z 15. března)

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 10. března 1943 o zákazu stavby lokomotiv se spalovacím motorem.

Nařízení č. 21 Úřadovny uhelné pro Čechy a Moravy ze dne 19. dubna 1943 o změně nařízení č. 10 o zákazu dodávek pro některé spotřebitele paliva v domácnosti.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 9. dubna 1943 o sloučení obvodů revírních báňských úřadů v Plzni a v Budějovicích. (Sídlem nového revírního báňského úřadu bude Plzeň)

Horně-policejní opatření ministerstva hospodářství a práce z 21. dubna 1943, č. W-IV/2-34/6, o lékařských prohlídkách osob zaměstnaných v hornictví.

Nařízení ministerstva hospodářství a práce ze 17. dubna 1943, č. W-IV/3-119/1, o organisaci záchranné služby v hornických závodech. (Obsahuje předpisy o záchranných stanicích na dolech, záchranných sborech, záchranných přístrojích a hlásné službě).

Vyhláška č. 13 Zmocněnce pro hospodaření minerálními oleji ze dne 17. května 1943 o úpravě rozdílení určitých výrobků z minerálních olejů.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 23. dubna 1943 o omezení konstrukčních, modelových a výrobních prací pro zařízení válcoven.

Vyhláška předsedy vlády ze dne 15. května 1943 o úpravě povinných dodávek palivového dříví. (Upravují se deputátní apod. závazky, týkající se palivového dříví.)

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 5. května 1943, č. 30.305, kterou se doplňuje a mění vyhláška ze 4. února 1943, č. 31.130, o prodejních cenách uhlí ve Velké Praze.

Vládní nařízení ze dne 17. května 1943 o vyhledávání a dobývání nerostných ložisek.

Vládní nařízení ze dne 27. května o vyhledávání užitkových ložisek.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 29. května 1943, č. 34.508, o cenách studentského polokoksu pro generátory.

Opatření č. 17 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze dne 25. června 1943 o úpravě těžby dřeva v lesním hospodářském roce 1943 až 1944.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 24. června 1943, č. 35.023, o nejvyšších cenách za veliké žárovky.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 25. června 1943, č. 35.676, o přirážce k vyrovnání vyšších nákladů vodní dopravy paliva.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 17. července 1943 o výcviku horníků k povolání.

Vládní nařízení ze dne 12. července 1943 o přestavbě polních zemědělských traktorů na pohon generátorovým plynem. (K přestavbě dochází na úřední příkaz. Náklad hradí ministerstvo zemědělství a lesnictví).

Vyhláška ministra hospodářství a práce z 30. června 1943 o poskytování generátorového přídavku.

Vyhláška ministra financí z 23. června 1943, č. 45.742, o úpravě daně z motorových vozidel při přestavbách motorových vozidel na pohon netekutými palivy.

Opatření č. 18 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství o částečném krytí potřeby palivového dříví.

Vyhláška ministra hospodářství a práce z 8. července 1943 o úpravě mzdových a pracovních podmínek dělnictva zaměstnaného v blízké dopravě nákladů, v podnicích, které po živnostensku provozují spedici, skladování, dopravu nábytku a povoznictví, ve velkoobchodu a maloobchodu s uhlím.

Nařízení ministerstva hospodářství a práce z 27. května 1943 o jízdě na laně v hornických závodech.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 30. července 1943, č. 55.507, kterou se mění vyhláška z 23. prosince 1940, č. 84.443, o nejvyšších spotřebitelských cenách petroleje.

Výnos Vůdce ze dne 6. srpna 1943 o válečných opatřeních v hospodářství elektřinou. (Generální inspektor pro vodu a energii je pověřen disponovati za války zařízením a personálem elektráren).

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 15. července 1943 o provedení plynového vedení mezi zařízením pro výrobu plynu a plynojemem, jakož i o přístrojích k chlazení a přípravě plynů.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 14. července 1943 o plánování a zhotovování zařízení pro výrobu a přípravu plynu z uhlí a koksu.

Vyhláška č. 430 (Fe – T 13) ministra hospodářství a práce ze 4. srpna 1943 o úpravě spotřeby kamen, sporáků a vařičů.

Vyhláška plavebního ředitelství z 13. srpna 1943, č. 14/17, kterou se zastavuje plavba staveništěm zdymadla ve Štěchovicích (říč. km 151 až 160).

Oprava vyhlášky č. 430 (Fe – T 13) ministra hospodářství a práce ze 4. srpna 1943 o úpravě spotřeby kamen, sporáků a vařičů.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 27. srpna 1943 o bezpečnostních opatřeních proti výbuchům parních kotlů.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 27. srpna 1943, kterým se stanoví poplatky za prohlídky a zkoušení parních kotlů.

Nařízení Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 18. září 1943 o zařízení dozorčí služby pro generátorové polní traktory.

Nařízení č. 23 Uhelné hospodářské ústředny z 13. října 1943 o zrušení nařízení č. 22 ze 7. září 1943 o přechodném zákazu topení pro určité domácí spotřebitele paliva.

Vyhláška ministra hospodářství a práce z 30. září 1943 o odměnách pro obsluhovače ústředního topení.

Výnos báňského hejtmanství pro zemi Moravskou v Brně z 5. října 1943, č. 4131, kterým se povolují úlevy v provedení důlních lamp firmy Friemann a Wolf.

Vládní nařízení ze dne 16. listopadu 1943 o zřízení protektorátního podniku „Plynárenské podniky Protektorátu Čechy a Morava“. (Úkolem podniku je stavěti a provozovati zařízení k výrobě a dodávce plynu všeho druhu“).

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 9. listopadu 1943 o cenách elektrotechnického instalačního materiálu.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 17. listopadu 1943 o opatřeních podmíněných válkou v oboru energetického hospodářství.

Vyhláška č. 481 (Met 57) ministra hospodářství a práce z 18. listopadu 1943, kterou se mění vyhláška č. 147 (Met 22) o používání kovů v elektrotechnice.

Vyhláška č. 487 (Fe – T 20) ministra hospodářství a práce z 19. listopadu 1943 o novostavbách a projektování ústředních topení a větrání.

Nařízení č. 24 Uhelné hospodářské úřadovny pro Čechy a Moravu z 10. prosince 1943 o rozdělování palivového dříví pro otopné účely.

Pokyn č. 1 Uhelné hospodářské úřadovny pro Čechy a Moravu pro výrobce palivového dříví k nařízení č. 24 z 10. prosince 1943 o rozdělení palivového dříví pro otopné účely.

Pokyn č. 1 Uhelné hospodářské úřadovny pro Čechy a Moravu pro velkoobchodníky s palivovým dřívím k nařízení č. 24 z 10. prosince 1943 o rozdělování palivového dříví pro otopné účely.

Pokyn č. 1 Uhelné hospodářské úřadovny pro Čechy a Moravu pro maloobchodníky s palivovým dřívím k nařízení č. 24 z 10. prosince 1943 o rozdělování palivového dříví pro otopné účely.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 30. prosince 1943, kterým se stanoví poplatky za prohlídky a zkoušení parních kotlů.

Vyhláška ministra hospodářství a práce z 3. prosince 1943 o úpravě mzdových a pracovních podmínek dělnictva zaměstnaného v podnicích pro vrtání a těžbu zemních olejů.

Opatření č. 19 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze 14. prosince 1943, kterým se zrušuje opatření č. 18 o částečném krytí spotřeby palivového dříví.

Výnos ministra hospodářství a práce z 21. prosince 1943 a podstatně hornických prací.

Vyhláška č. 493 ministra hospodářství a práce z 22. prosince 1943 o výrobě motorových vozidel.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 17. prosince 1943 o přenosných uzavřených nádobách na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny (nařízení o stlačených plynech, obsahuje předpisy technické povahy).

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 17. prosince 1943, kterým se stanoví poplatky za zkoušení přenosných uzavřených nádob na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 11. ledna 1944, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, Sb. č. 206, kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní. (Mezi tyto podniky se zařezují též Plynárenské podniky Protektorátu Čechy a Morava).

Opatření č. 20 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství z 15. ledna 1944 o zjištění výnosových poměrů a těžebních možností.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 25. ledna 1944 o nejvyšších cenách výrobků z kamenouhelného dehtu (výrobků z dehtu koksárenského a plynárenského).

Vyhláška zemského vicepresidenta v Praze ze dne 8. října 1943, č. I-4b-3360-1943, o pokynech pro lesní hospodářství obcí s rozsáhlejším lesním majetkem případně se sklady dříví.

Vyhláška č. 503 (Fe T 24) ministra hospodářství a práce z 1. února 1944 o obhospodařování otopných elektrických těles. (Výroba se zakazuje, odběr se váže na poukazy)-

Vyhláška č. 504 (Chem. 83) ministra hospodářství a práce z 8. února 1944 o dřevěném uhlí pro generátory.

Nařízení zplnomocněnce pro stavbu strojů v Čechách a na Moravě z 23. února 1944 o řízení odbytu hospodářských strojů a parních lokomobil pro zemědělskou potřebu.

Výnos báňského hejtmanství pro zemi Moravskou v Brně ze 17. března 1944, kterým se dovoluje používání F. W. magnetoelektrické lampy 0444e na stlačený vzduch v dolech s třaskavými plyny.

Výnos báňského hejtmanství pro zemi Moravskou v Brně ze 17. března 1944, kterým se připouští používání F. W. lampy fr. firmy Friemann a Wolf, spol. s r.o. v Mor. Ostravě v dolech s třaskavými plyny.

Vládní nařízení ze dne 31. března 1944 o zcizení některých protektorátních dolových měr, nemovitostí a výhradních kutisk heřmanického dolového pole.

Opatření č. 21 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství z 24. dubna 1944 o úpravě těžby dřeva v lesním hospodářském roce 1944/1945.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 3. května 1944 o nejvyšších spotřebitelských cenách speciálních benzinů a testbenzinů (technických nemíšených benzinů) při odběru na daňové dovolovací listy.

Nařízení ministerstva hospodářství a práce ze 16. května 1944 o připuštění záchranných dýchacích přístrojů upotřebitelných po dobu nejméně 2 hodin pro záchrannou službu na dolech.

Vyhláška č. 522 ministra hospodářství a práce z 27. května 1944, kterou se doplňuje vyhláška č. 316 o dopravě obalů (cisteren, obalů a nádob) po minerálních olejích a příbuzných výrobcích, o povinnosti vraceti tyto obaly a o hlášení vlastních obalů u spotřebitelů.

Výnos ministra financí o poskytování generátorového přídavku (obsluhovatelného přídavku generátorového).

Vyhláška předsedy vlády ze dne 16. června 1944 o příplatcích na důlní dříví, vlákninu a tříslovou kůru.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 27. června 1944 o tvoření cen domácího surového dříví v obchodě.

Vyhláška Zmocněnce pro výrobu strojů v Čechách a na Moravě z 20. června 1944 k nařízení o převzetí projekčních prací a příkazů na vyhotovení aparátů, strojních zařízení a příslušenství pro povrchová i podzemní díla v hornictví.

Vyhláška Zmocněnce pro výrobu strojů v Čechách a na Moravě z 23. června 1944 k nařízení č. 116 o koncentraci zhotovování jemných a malých armatur (malých vodních, zahradních, malých plynových a zdravotních armatur a ventilů), jakož i armatur pro ústřední topení.

Vyhláška Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 15. července 1944 o nařízení č. 122 k omezení typů Dieselových motorů (s výjimkou motorů silničních vozidel a letadel).

Výnos báňského hejtmanství pro zemi Česku v Praze z 19. června 1944, kterým se povoluje používání F. W. magnetoelektrické lampy 044e na stlačený vzduch v dolech s třaskavými plyny.

První oznámení k vyhlášce č. 483 (Hz 15) ministra hospodářství a práce z 1. července 1944 o zákazech výroby a používání v oboru zpracování dřeva.

Vyhláška č. 11 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze 16. června 1944 o náhradě příplatků na důlní dříví, vlákninu a tříslovou kůru.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze 7. července 1944 o nátěru nádob na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny, které jsou v oběhu.

Nařízení Zmocněnce pro blízkou dopravu z 20. července 1944 o omezení nákladní motorové dopravy uvnitř oblasti blízké dopravy.

Vyhláška Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 10. srpna 1944 k nařízení č. 124 o soustředění výroby velkých a parních armatur.

Vyhláška Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 12. srpna 1944 k nařízení č. 127 o projektování a výrobě v oboru stavby parních turbin.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 3. srpna 1944, kterým se vydávají předpisy pro materiál a stavbu parních kotlů.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového z 28. července 1944 o cenách tankové rašeliny.

Nařízení německého státního ministra ze dne 27. září 1944 o zrušení ustanovení týkajících se Uhelné úřadovny pro Čechy a Moravu.

Vládní nařízení ze dne 27. září 1944 o změně a doplnění vládního nařízení ze dne 27. března 1941, Sb. č. 224, o těžbě dřeva, ve znění vládního nařízení ze dne 1. června 1942, Sb. č. 216.

Vyhláška č. 13 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze dne 2. září 1944 o udržování skladu jehličnatého řeziva.

Vyhláška Zmocněnce německého státního ministra pro Čechy a Moravu pro hospodaření minerálními oleji z 1. září 1944, č. 14, o potírání neoprávněného používání pohonných látek v osobních motorových vozidlech.

Vyhláška Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 24. srpna 1944 k nařízení č. 129 o omezení typů železničních překlopných vozíků.

Vyhláška Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 25. srpna 1944 o nařízeních, týkajících se výroby strojů pro plastické hmoty.

Vyhláška Zmocněnce pro strojní výrobu v Čechách a na Moravě ze dne 26. srpna 1944 k nařízení č. 133 o sjednocení pump.

Nařízení Úřadovny pro uhelné hospodářství v Čechách a na Moravě ze dne 6. září 1944, č. 27, o přechodném zákazu topení pro určité spotřebitele topiva v domácnostech.

Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 9. září 1944 o zavedení 60hodinového pracovního týdne.

Vládní nařízení ze dne 27. září 1944 o změně a doplnění vládního nařízení ze dne 27. března 1941, Sb. č. 224, o těžbě dřeva, ve znění vládního nařízení ze dne 1. června 1942, Sb. č. 216.

Vyhláška č. 12 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze dne 27. září 1944 o úpravě odbytu některých výrobků lesního a dřevařského hospodářství.

Bližší pokyny k vyhlášce č. 12 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství z 27. září 1944 o úpravě odbytu některých výrobků lesního a dřevařského hospodářství.

Vyhláška č. 559 (K1) ministra hospodářství a práce z 10. října 1944 o dávkovém řádu Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu.

Nařízení č. 28 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 10. října 1944 o ohlašovací povinnosti živnostenských spotřebitelů paliv, o zaopatřování domácností, zemědělství a drobných živností palivy (zaopatření domácího otopu).

Nařízení č. 29 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 20. října 1944 o zrušení nařízení č. 27 ze 6. září 1944 o přechodném zákazu vytápění pro určité spotřebitele.

Vyhláška č. 565 (Fe – T 30) ministra hospodářství a práce z 23. října 1944, kterou se mění vyhláška č. 430 (Fe – T 13) o úpravě spotřeby kamen, sporáků a vařičů.

Nařízení ministra hospodářství a práce z 26. října 1944 o opatřeních k zajištění celkové potřeby elektřiny.

Nařízení č. 137 zmocněnce pro výrobu strojů v Čechách a na Moravě z 26. října 1944 o uvolnění výrobní kapacity podniků ve prospěch zbrojní výroby přezkoušením stavu zakázek a stanovením objednávkového maxima pro strojírenské výrobky.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze 7. listopadu 1944 o cenách domácího palivového dříví.

Nová úprava pracovní doby ve veřejné službě; veřejné závody a podniky; prováděcí výnos k nařízení Sb. č. 199/1944 o zavedení 60-hodinového týdne.

Pátý prováděcí výnos Německého státního ministra pro Čechy a Moravu z 9. prosince 1944 k nařízení říšského protektora o obhospodařování minerálních olejů v Protektorátu Čechy a Morava z 5. září 1937 (Věst. nař. str. 107) ohledně poplatkové povinnosti za tankovací výkazy a odběrní listy na minerální olej.

Vyhláška č. 571 (G 2) ministra hospodářství a práce z 10. listopadu 1944 o zákazu výroby drobného skleněného zboží při lampě na benzin apod.

Šesté oznámení k vyhlášce č. 519 ministra hospodářství a práce z 11. listopadu 1944 o rozsahu úkolů Produkčního výboru zpracování dřeva.

Druhé oznámení k vyhlášce č. 483 (Hz 15) ministra hospodářství a práce ze 14. listopadu 1944 o zákazech výroby a používání v oboru zpracování dřeva.

Jedenáctá vyhláška ministra hospodářství a práce ze 17. listopadu 1944, kterou se stanoví výkonnostní časy za práce isolační proti ztrátě tepla, chladu a proti hluku.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze 14. října 1944 o výcviku učňů u Zkušebního ústavu elektrotechnického v Praze.

Nařízení č. 139 zmocněnce pro výrobu strojů v Čechách a na Moravě z 29. listopadu 1944 k omezení stavu zakázek na armatury.

Vyhláška ministra hospodářství a práce z 2. prosince 1944 o nejvyšším přípustném přetlaku plnění methanu a svítiplynu.

Pokyny č. 2 pro výrobce palivového dříví k nařízení č. 24 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 10. prosince 1943 o rozdělování palivového dříví pro otopné účely.

Pokyny č. 2 pro velkoobchodníky palivovým dřívím k nařízení č. 24 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 10. prosince 1943 o rozdělování palivového dříví pro otopné účely.

Pokyny č. 2 pro maloobchodníky palivovým dřívím k nařízení č. 24 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 10. prosince 1943 o rozdělování palivového dříví pro otopné účely.

Vyhláška č. 15 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství z 12. prosince 1944, kterou se mění vyhláška č. 8 z 12. března 1943 o úspoře dopravních výkonů v oboru lesního a dřevařského hospodářství.

Nařízení generálního zmocněnce pro hospodářství z 29. prosince 1944 o právních poměrech hornictví na vnitřní německé hranici Protektorátu Čechy a Morava.

Vládní nařízení ze dne 22. ledna 1945, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1941, Sb. č. 416, o přechodném používání říšskoněmeckých přenosných parních kotlů na území Protektorátu Čechy a Morava.

Nařízení č. 30 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu z 30. prosince 1944 o přechodném zákazu odběru paliv pro školy.

Nařízení ministra hospodářství a práce z 3. ledna 1945 o opatřeních k zajištění hromadné spotřeby elektřiny.

Vyhláška č. 14 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství z 3. ledna 1945 ohledně postupu při dodávkách surového dříví a řeziva.

Vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 13. března 1945, kterou se mění vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 28. října 1943 o cenách tankového dříví.

Nařízení č. 31 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 24. března 1945 o zaopatření domácího otopu.

Nařízení č. 32 Úřadovny pro uhelné hospodářství pro Čechy a Moravu ze dne 14. dubna 1945 o přechodném zákazu vytápění pro určité spotřebitele domácího otopu.

Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 26. dubna 1945, kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška bývalého ministra sociální a zdravotní správy z 15. října 1941, č. 848 (Úř. l. č. 244 ze 16. října 1941), o úpravě mzdových a pracovních podmínek dělnictva zaměstnaného v elektrárnách  a vyhláška ministra hospodářství a práce ze 14. července 1942, č. 643 (Úř. l. č. 165 ze 16. července 1942) o úpravě mzdových a pracovních podmínek dělníků zaměstnaných v plynárnách a vodárnách.

Závazný pokyn Hospodářské skupiny velkoobchodu a zahraničního obchodu, odborná skupina dříví, Praha 1, Rytířská 26, ze dne 14. dubna 1945, jímž se stanoví velkorozdělovači palivového dříví v Protektorátě Čechy a Morava. Úřední list č. 101 ze dne 3. května 1945.