Společnost UCED v uplynulých týdnech dokončila akvizici společnosti SIGMA ENERGIE, která je provozovatelem energetické infrastruktury v areálu SIGMA GROUP v Lutíně. Roční objem distribuované elektřiny tak zvýšil o dalších téměř 30 GWh.
„Nejdůležitější součástí transakce je rozvodna R1 se dvěma transformátory 110 kVA a síť distribučních trafostanic. Rozvodna zajišťuje distribuci elektřiny v ročním objemu téměř 30 GWh všem firmám v průmyslovém areálu a zároveň poskytuje služby distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a jejím zákazníkům mimo obec Lutín. Další částí je infrastruktura pro distribuci zemního plynu, která zásobuje 13 místních odběratelů,“ uvedl Filip Trešl, Manažer úseku Akvizice z firmy UCED, která se tak stala exkluzivním dodavatelem elektřiny i plynu pro celý průmyslový areál v Lutíně. „Je to velmi významná transakce pro další rozvoj našeho portfolia energetických sítí. Díky ní jsme dále posílili své postavení v oblasti decentrální energetiky a rozšířili potenciál pro implementaci dalších součástí decentrální energetiky na severní Moravě,“ doplnil.

Provozovatelem distribučních soustav v areálu v Lutíně je holdingová společnost UCED Hranice. Servis energetického zařízení zajišťuje společnost ENERGETICKÁ SERVISNÍ.

SIGMA GROUP – tradice od roku 1868

SIGMA GROUP je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem čerpací techniky. Její historie sahá až do roku 1868, kdy řemeslník Ludvík Sigmund založil v Lutíně vlastní pumpařskou firmu. Ve 30. letech minulého století společnost přinesla na trh legendární ponorná čerpadla NAUTILA či domácí vodárny DARLING.

Značka SIGMA a znak v podobě Neptunova trojzubce byly a jsou neodmyslitelnou součástí jak malých domácích vodních zdrojů, tak velkých průmyslových podniků. Mezi úspěšnými referencemi najdeme jaderné elektrárny Temelín a Mochovce, desítky vodních a uhelných elektráren v Evropě, Asii a Africe, ale také čerpadla, čerpací stanice, úpravny vod, chladicí okruhy nebo čistírny odpadních vod pro chemický a petrochemický průmysl, metalurgii či zemědělství. Více na: www.uced.cz

Obr. Areál SIGMA GROUP, a. s., v Lutíně.