Více než 9,1 miliardy eur ročních nákladů na energie a 1,1 giga tun emisí CO2, což je třetina evropského cíle snížení uhlíkových emisí do roku 2030, má do konce desetiletí ušetřit více než 250 inovativních startupů a scale-upů v portfoliu EIT InnoEnergy. Organizace o tom informuje ve svém novém reportu. Navzdory covidové pandemii zaznamenalo toto pečlivě vybrané portfolio pro udržitelnou energetiku rapidní expanzi. Popudem k tomu je rostoucí společenský tlak v souvislosti s energetickou transformací a legislativní balíček EU „Fit for 55“, díky němuž se rychle navyšuje poptávka po inovacích, které by řešily aktuální klimatické výzvy.

► Rychlé rozšíření portfolia EIT InnoEnergy má do roku 2030 a v dalších letech ušetřit více než 1,1 giga tun emisí CO2 (což odpovídá odstranění 250 milionů automobilů ze silnic) a 9,1 miliardy eur ročně na nákladech na energii.

► Od svého založení prošlo hledáčkem EIT InnoEnergy přes 5 000 startupů. Organizace pomohla firmám uvést na trh více než 300 produktů – přičemž 85 % z těchto společností je globálních a nyní řeší klimatické výzvy po celém světě.

►Portfolio EIT InnoEnergy vytvořilo od roku 2010 25 000 pracovních míst.

Elena Bou, spoluzakladatelka a ředitelka pro inovace EIT InnoEnergy, uvádí: „Snížením této úrovně emisí CO2 v podstatě vyřazujeme ze silnic téměř 250 milionů automobilů. Díky našemu globálnímu přístupu k řešení klimatických změn se nám podařilo dosáhnout obrovského dopadu. Přestože je v našem portfoliu většina startupů v rané fázi, tak jsme již nyní společně vytvořili na 25 000 pracovních míst. Představte si, co můžeme společně dokázat, až dospějí, možnosti jsou nekonečné. Je to pro nás obrovský úspěch. Právě díky takovým výsledkům jsme předním hnacím motorem inovací v oblasti udržitelného rozvoje nejen v Evropě, ale i po celém světě.“

Portfolio EIT InnoEnergy je největší svého druhu na světě. Díky růstu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, inteligentních měst a ekologické mobility se očekává, že do roku 2030 bude portfolio vyrábět více než 600 TWh čisté energie.

Bou dodává: „Poslední zpráva IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu) zněla jako ‚červený kód pro lidstvo‘; miliardy lidí jsou ohroženy, pokud okamžitě nepřijmeme opatření k velkému snížení emisí uhlíku, abychom stabilizovali rostoucí teploty. Z nedávné zprávy IEA (Mezinárodní agentura pro energii) víme, že emise CO2 z energetiky a průmyslu vzrostly od roku 1992 o 60 %.“

Čísla EIT InnoEnergy ukazují, jak velký vliv mají začínající a rozvíjející se podniky v oblasti udržitelné energie, které dokážou se správnou podporou zbořit status quo a přispět k tomu, aby byla energie cenově dostupná, bezpečná a uhlíkově neutrální. Stejně tak jsou k úspěšnému zvládnutí této výzvy zapotřebí podnikatelé ze všech společenských vrstev, což dokládá portfolio organizace, ve kterém je zastoupeno více než 80 národností a v posledních letech se razantně zvýšil počet podnikatelek.

„Vždy než investujeme, tak hodnotíme potenciál společností podle klíčových ukazatelů výkonnosti. Je to součást naší hloubkové kontroly. A jakmile se stanou startupy součástí našeho portfolia, připravujeme společně s nimi plán, jak posílit nové cíle nad rámec těch původních. Nejde jen o výběr a měření, ale o to, mít společně s podnikem akční plán, který se zaměřuje na milníky, cíle a úspěchy,“ uzavírá Bou.

EIT InnoEnergy v současnosti podporuje průkopníky a inovátory v oblasti startupů, jako jsou HyMet, Naoden, Cascade Drives, Alpinov X, Wattsun, Nawa Technologies, SciBreak, SunRoof, NabraWind, CorPower, BetterSpace, Vilisto, Duckt a Llewo. Tento mnohorozměrný ekosystém sdružuje více než 500 zúčastněných stran, které přispívají k udržitelnějšímu světu podporujícímu přechod k čisté energetice. Kompletní report EIT InnoEnergy naleznete zde.