Vzhledem k výraznému poklesu průměrných denních teplot začaly některé teplárny v chladnějších oblastech republiky na žádosti odběratelů s dodávkou tepla pro vytápění ještě před středečním zahájením topného období. Průměrná denní teplota za celou Českou republiku ve dnech 26. až 30. srpna byla 12,4 °C a kromě Prahy byla ve všech regionech pod 13 °C, což je hranice pro zahájení vytápění v topném období po 1. září.

Vytápění v létě, tedy mimo topné období od června do konce srpna, je možné v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot (dlouhodobé ochlazení) a připouští-li to technické a zásobovací podmínky (není omezena činnost pracemi na zdroji, distribuční soustavě, ve výměníkové stanici či rozvodech v zásobovaných objektech).

„Taková situace nastala právě letos na konci srpna,“ komentuje Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR. „Podle našeho průzkumu si již vytápění na uplynulý víkend vyžádali odběratele například v Liberci, Mariánských Lázních či Ostrově. V dalších městech ve vyšších polohách a chladnějších oblastech jsou teplárny tradičně připravené zahájit vytápění dříve.“

Podmínku o 2/3 souhlasu konečných spotřebitel (v případě bytových domů jsou to domácnosti) řada tepláren s odběrateli řeší ještě před zahájením letní přestávky, jelikož v době prázdnin bývá obtížné sehnat potřebné množství domácností. Pokud někdo na vytápěném okruhu nechce mít teplé radiátory, stačí, když si správně nastaví termoregulační hlavici, kterou mají být osazena všechna topná tělesa v bytových domech, aby radiátor netopil.

Více než polovina domácností v domech s moderními domovními předávacími stanicemi přímo napojenými na soustavy zásobování teplem může začít s přitápěním podle vlastního uvážení kdykoliv a nemusí čekat na splnění uvedené podmínky, kterou je pokles průměrné denní teploty pod 13 °C. Do jejich domů je totiž teplo dodáváno celoročně a podle nastavení domovní předávací stanice se z něho jen ohřívá voda nebo i topný okruh pro vytápění domu.

Tradičně začínají teplárny s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách. Spíše pravidlem než výjimkou bývá přerušení vytápění po chladném začátku září s nástupem teplého Babího léta ještě v průběhu září. V roce 2018 průměrná denní teplota v ČR klesla trvale pod 13 °C až 24. září, předloni začala první vlna ochlazení 7. září a vloni první dlouhodobější pokles teplot, který by naplnil podmínky pro vytápění, přišel až 25. září. Letos předpověď naznačuje, že se někde začne topit už začátkem září, ale pak se opět oteplí a vytápění přeruší do dalšího trvalejšího ochlazení.

Poznámky:

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát.

Obr. Zdrojová data a graf teplot: