Černé dovozy elektrospotřebičů prostřednictvím internetových tržišť – e-shopů – představují hrozbu pro evropské spotřebitele. Ekologické a průmyslové organizace v nové iniciativě varují před potenciálně nebezpečnými výrobky, jež mohou ohrozit lidské zdraví či životní prostředí. Proti nezákonnému chování dovozců se snaží bojovat i jednotlivé členské státy. V Česku od letošního roku platí povinnost uvádět při prodeji elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Komplexní a dlouhodobé řešení problému na poli Evropského parlamentu se zatím nalézt nepodařilo. V běhu je ale několik evropských zákonodárných iniciativ.

Nekalosoutěžnímu chování zahraničních dovozů se říká free-riding, neboli „jízda načerno“. „Popisuje snahu vyhnout se placení povinných příspěvků do evropských systémů recyklace elektroodpadu a dodržování dalších legislativních povinností,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight, jež proti těmto praktikám dlouhodobě bojuje.

Řada výrobků uváděných na evropský trh prostřednictvím e-shopů totiž není v souladu s unijními právními předpisy a představují obrovské riziko pro zdraví a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že odpovědní prodejci sídlí mimo EU, není možné podniknout účinné právní kroky v případě, že jsou porušena práva spotřebitelů, hospodářské soutěže či zákony na ochranu životního prostředí.

Problém vygradoval v důsledku pandemie covid-19, která kvůli důrazu na sociální distancování zvýšila objem on-line prodejů. Přitom ještě v předcovidovém období asociace EucoLight informovala, že celý problém začíná nabírat katastrofických rozměrů: v celé EU je až 20 % elektrospotřebičů prodáno bez uhrazení těchto recyklačních příspěvků. Férové podmínky může zajistit pouze změna legislativy.

V ČR musí prodejci uvádět výši recyklačního příspěvku

Boj proti nekalým praktikám se odehrává i na úrovni členských států. Pozadu nezůstává ani Česká republika. Od letošního roku musí prodejci při prodeji nových elektrozařízení zobrazovat výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně odvádí.

„Díky tomu je vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají. Zároveň spotřebitel vidí, kolik za službu budoucí ekologické likvidace elektroodpadu zaplatil,“ vysvětluje Zuzana Adamcová. Pragmatický postoj evropských kolektivních systémů je takový, že co je nezákonné v off-line světě, by mělo být nezákonné i v on-linu. „Naše závazky vůči životnímu prostředí jsou stejné i v okamžiku, kdy prodáváme on-line,“ dodává Adamcová.

Nekalé praktiky free-ridingu totiž vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. „To je elektroodpad, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Chraňte spotřebitele před nebezpečnými výrobky, vyzývá evropská aliance

Obavy z budoucího vývoje vyjádřila nejnovější iniciativa aliance ekologických a průmyslových organizací. V otevřeném dopise požadují, aby odpovědnost za výrobky prodávané evropským spotřebitelům nesly e-shopy v případě, že za tyto výrobky neodpovídá žádný jiný subjekt se sídlem v EU.

„Digitální trhy musí přestat být vstupní branou pro padělané či nebezpečné výrobky, které mohou ohrozit životy nebo poškodit životní prostředí. Proto naléhavě žádáme Evropský parlament, aby on-line tržiště nesla odpovědnost za výrobky nabízené na svých webových stránkách v případě, že v EU neexistuje jiný subjekt, který by za tyto výrobky odpovídal. Musí hradit škody způsobené výrobky nabízenými na jejich platformách, pokud to za ně nedělá nikdo jiný,“ požadují v otevřeném dopise organizace jako European Environmental Bureau (EEB), Environmental Coalition on Standards (ECOS), Zero Waste Europe a řada dalších.

Na úrovní Evropského parlamentu momentálně probíhá několik inciativ s cílem vytvořit komplexní kontrolní mechanismy, které protizákonnému jednání zabrání. Dosavadní legislativní snahy zastavit nelegální dovoz se totiž zatím míjely účinkem. Problém nevyřeší ani nařízení EU o dozoru nad trhem, které nabylo účinnosti 16. července 2021. Určitou naději skýtá Akt o digitálních službách, který je stále ve schvalovacím procesu.

Obr. Nekalé praktiky free-ridingu vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, za který nebyly uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci. V důsledku nemusí být řádně recyklován a skončí například ve směsném odpadu či na černé skládce. Tím vzniká riziko poškození životního prostředí