Domácnosti, kteří pořizují fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo, v drtivé většině případů opravdu uspoří a dočkají se výrazného snížení spotřeby. Vyplynulo to z analýzy, kterou na vzorku téměř 2 500 zákazníků zpracovala společnost ČEZ Prodej. Největší potenciál úspory podle dat skýtá výměna starého elektrokotle za tepelné čerpadlo – tři čtvrtiny zákazníků v takovém případě ušetří více než pětinu spotřeby, šest z deseti pak více než 40 %. U fotovoltaiky s baterií dosáhla větší než 40% úsporu elektřiny čtvrtina zákazníků. Pouhé jednotky procent zákazníků po pořízení technologií neuspořily, pravděpodobně kvůli inému navýšení spotřeby domácnosti.

ČEZ Prodej v rámci rozsáhlé analýzy zpracoval data o roční spotřebě elektřiny zákazníků před pořízením technologie a poté. Celkem sledoval data u zhruba 2 500 zákazníků. Srovnávalo se přitom stejné období (délka i měsíce v roce) pro eliminaci sezónních výkyvů. Výsledná data potvrdila, že investicí do zmíněných technologií drtivá většina lidí výrazně ušetří.

Třetina domácností, které investovaly do fotovoltaiky s baterií, zaznamenala snížení spotřeby elektřiny v rozmezí 20-40 %, což v průměru odpovídalo snížení spotřeby o téměř 4 MWh ročně. Čtvrtina domácností snížila spotřebu dokonce o více než 40 %.

Přes 60 % lidí, kteří nahradili elektrické vytápění (většinou elektrokotel) tepelným čerpadlem, snížilo svou spotřebu minimálně o 40 %. Nejčastěji činila úspora 40–60 %, kdy lidé snížili spotřebu v průměru o více než 11 MWh za rok.

„Fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla umožňují efektivně a dlouhodobě šetřit na energiích. Teď máme pro naše zákazníky přesná čísla. Jsme rádi, že přibližně 90 procent našich zákazníků s fotovoltaickými elektrárnami i tepelnými čerpadly zaznamenalo konkrétní a měřitelnou úsporu,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Alespoň nějaké snížení spotřeby po pořízení fotovoltaiky analýza ukázala u 91 % zákazníků, v případě tepelného čerpadla pak u 87 % klientů. Tam, kde nenastala žádná úspora, mohl hrát roli stav obydlí (např. instalace nového typu vytápění do nezatepleného domu, nebo do domu s nevyhovující otopnou soustavou), případně změna chování zákazníka.

Analýza vychází jen z dat spotřeby odběrného místa, neumí tedy zohlednit změnu chování zákazníka po pořízení technologie. Například to, že někdo začne elektřinu z fotovoltaiky využívat na vyhřívání vody do bazénu, nebo s pořízením tepelného čerpadla si dopřeje větší teplotní komfort v místnostech. Další změny ve spotřebě pak přináší i sám život – třeba narození nového člena rodiny, nebo naopak odchod dětí z domu.

Základem pro co nejvyšší úsporu je vždy odborné posouzení a vypracování návrhu projektu, který zohledňuje specifika každé domácnosti. Lidem, kteří potřebují odborně poradit, nabízí ČEZ Prodej individuální osobní konzultace například v rámci ČEZ Akademie Roadshow.