Když doslouží elektrospotřebič, lidé se musí správně rozhodnout, kam s ním. Způsobů, jak naložit s elektroodpadem, je mnoho. Znáte ty správné? Odpovědi se dozvíte v online kvízu společnosti Ekolamp dostupném na www.ekolamp.cz/cz/kviz či přímo zde.

Elektroodpad rozhodně není bezcenným odpadem. Valná většina vysloužilých elektrospotřebičů obsahuje plejádu hodnotných surovin, zejména kovů, které lze znovu využít. Kromě toho lze recyklovat i méně hodnotné materiály, jakými jsou například plasty a sklo.

Za elektroodpad lze považovat vše, co bylo při užívání napájeno elektřinou, bez ohledu na velikost zařízení: od tužkových baterií, žárovek, mobilů, televizí až po pračky, lednice či elektrické trouby.

Právě velikost zařízení a jeho materiálová skladba rozhodují o tom, kam s ním. V online kvízu dostupném na www.ekolamp.cz/cz/kviz či přímo zde zaškrtněte všechny možnosti, kam byste uvedené elektrospotřebiče odložili.

„Po vyplnění se dozvíte, jak se v recyklaci orientujete. Pozor, u některých spotřebičů je z uvedených možností pouze jedna správná, u některých dokonce až tři,“ upozorňuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Některá elektrozařízení obsahují nebezpečné látky, které by potenciálně mohly ohrozit životní prostředí. „Tyto látky je třeba odborně vyjmout a zlikvidovat. Některé druhy spotřebičů je proto třeba ukládat do speciálních kontejnerů již ve fázi jejich sběru,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Místa pro sběr elektroodpadu jsou pro občany k dispozici ve většině obcí. V kvízu však nejsou všechny možnosti uvedené, jako například možnost vrácení spotřebiče při nákupu nového zařízení či vrácení do prodejny elektra. „Snažíme se zjistit, jaké mají lidé povědomí o správné likvidaci v okamžiku, kdy nákup nového elektrozařízení neplánují,“ uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp.