Na 22. dubna již tradičně připadá největší celosvětový sekulární svátek – Den Země, který od roku 1970 organizuje OSN. Jeho poselstvím je od počátku připomínat důležitá témata jako je ochrana životního prostředí, změna klimatu, podpora biodiverzity, hospodárné nakládání s vodními zdroji nebo například udržitelný rozvoj. Také Wilo, přední světový výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor, patří mezi společnosti, které se v otázkách globálních trendů aktivně zasazují. Problém dlouhodobého sucha a nedostatku vody pomáhá řešit i v daleké monarchii na nejzazším severozápadě Afriky – Maroku. Své technologie zde dodává pro přelomový projekt Sebou zakotvený v marockém národním vodohospodářském plánu. V souvislosti s častějšími etapami sucha v Evropě způsobenými klimatickými změnami, mohou ale obdobné technologie pomoci s řešením situace například i v České republice.

Světový den Země nám připomíná důležitost péče o naši planetu, a tak je v této souvislosti problematika sucha zásadním tématem. Globální oteplování a klimatické změny zvyšují nutnost řešení této otázky v čím dál větším počtu zemí. Zajištění efektivní, udržitelné a funkční vodní infrastruktury a implementace technologií, které boj se suchem člověku usnadní, je tedy velmi aktuální. Průlomovým příkladem z praxe je projekt Sebou v Maroku, které se kvůli vysokým teplotám a suchu potýká s velkými potížemi. První fáze projektu, která byla zahájena v červnu 2022, propojuje přehrady Sebou a Sidi Mohamed Ben Abdellah a jejím cílem je zajistit přístup k pitné vodě na pobřeží, zmírnit nedostatek vody v zavlažovaných oblastech a v konečném důsledku také podpořit socioekonomický růst regionu.  Pro tyto účely Wilo dosud dodalo dvanáct vertikálních turbínových čerpadel, každé o výkonu 4,5 MW. Čerpadla, speciálně navržená pro čerpání vody z podzemních zdrojů, zajišťují transfer vody na rozsáhlé ploše 67 kilometrů. Vzhledem k tomu, že zavlažováním se spotřebovává až 85 % dostupné vody a mnoho místních zemědělců čelí opakovanému suchu, je poptávka po udržitelných strategiích hospodaření s vodou významná.

Zvyšující se teploty, a také delší a hlubší období sucha, jsou podle vědců důsledkem klimatických změn způsobených člověkem. Oproti období před průmyslovou revolucí se průměrná teplota v Evropě zvedla již o 2,2 °C a dle klimatologů můžeme očekávat další oteplování. Oxid uhličitý, který jako lidstvo produkujeme, totiž může v atmosféře působit celá desetiletí a příroda již tak velké množství nezvládá zpracovávat. I v České republice tedy bude situace do budoucna vyžadovat, abychom pro minimalizaci škod spojených s častějšími epizodami sucha učinili adekvátními kroky. Mezi ně jednoznačně patří využívání pro tyto účely navržených technologií. Pro zemědělský sektor mohou být nápomocné například speciální zemědělské zavlažovací systémy. Moderní řešení však Wilo nabízí rovněž pro účely zachytávání a následného využívání vody dešťové.

Obr. Projekt Toshka v Egyptě pro který společnost Wilo dodala více než 300 čerpadel s dělenou spirální skříní pro udržitelné zásobování regionu vodou.