Plzeňská teplárenská a Doosan Škoda Power společně zrealizovali záměr v rámci dlouhodobé dekarbonizační strategie a zmodernizovali společnými silami parní turbínu během letní odstávky

Na začátku byl jasně daný záměr, ke kterému se přidala zkušenost a precizní příprava a ve výsledku nastoupila parní turbína do nové topné sezóny s navýšeným trvalým výkonem na 70 MWe. Plzeňské teplárenské tak přinesla nejen větší efektivitu, ale dále navýšila mimořádnou flexibilitu tohoto zdroje, který je tímto připraven na budoucí náročné požadavky trhu a legislativy.

Původní projektovaný výkon parní turbíny, kterou Doosan Škoda Power (v době dodávky Škoda Energo) dodal společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na přelomu milénia, byl 50 MWe. S postupujícím časem se měnily potřeby provozu a tím i požadavky. Turbína sice byla schopná provozu na vyšším výkonu, ale z důvodu technických limitů jen po omezenou dobu. Týmy Plzeňské teplárenské a Doosan Škoda Power, který zajišťuje i dlouholetý servis zařízení, proto začaly uvažovat nad úpravami, které by umožnily vyšší projektovaný výkon bez časového omezení. Projekt připravený na míru představoval modifikaci průtočné části.

Museli jsme detailně posoudit mnoho podmínek v rámci modifikace návrhu průtočné části a současně neovlivnit základní návrhovou koncepci původní parní turbíny a navazujících zařízení. Nemalou výzvou pro nás také bylo vše rozvrhnout a zrealizovat v rámci plánované odstávky. Po provedení základních výpočtů a ujištění, že tato změna je technicky proveditelná, a to i v relativně krátkém časovém úseku daném letní odstávkou, jsme společně se zákazníkem dospěli k závěru tento záměr realizovat,“ popsal Jiří Hadrava, vedoucí oddělení Servisu v Doosan Škoda Power.

Na fází návrhu a detailního zpracování projektu, do které se zapojila více než desítka inženýrů různých profesí, navázala výroba nových dílů průtočné části parní turbíny a samozřejmě pečlivá příprava pro realizaci projektu v teplárně. To představovalo nejen zapojení dalších specialistů, ale i precizní práci projektových týmů na straně Plzeňské teplárenské i Doosan Škoda Power. Přípravná fáze trvala rok až do plánované letní odstávky. Turbína je jinak totiž v nepřetržitém provozu. Dvouměsíční pauzu servisní tým využil bezezbytku.

Pravidelná péče o zařízení nejen pomáhá zvýšit nejen jeho bezpečnost í, ale současně přispívá i k prodloužení  životnosti. Díky kompletnímu přetěsnění a tím i zvýšení účinnosti se zužitkuje ze vstupní energie ještě více, vyšší efektivita pak znamená úspory. „Modernizace parní turbíny nám umožňuje obrovskou flexibilitu prakticky bez omezení, stejně jako zvýšená účinnost pozitivně přispívá k naší dlouhodobé dekarbonizační strategii. Najet na vyšší výkon můžeme kdykoliv je potřeba a na libovolně dlouhou dobu, což dříve nebylo možné. Celý provoz tak může být ještě efektivnější a udržitelnější,“ hodnotí závěrem Jan Skřivánek, výrobní ředitel Plzeňské teplárenské.

To, že se projekt povedl, potvrdil zkušební provoz ihned po uvedení turbosoustrojí do provozu a následná topná sezóna.