Evropská unie si nastavuje ambiciózní cíle dekarbonizace unijní ekonomiky pro několik nadcházejících desetiletí. Dosažení uhlíkové neutrality se do značné míry opírá o takzvanou cirkulární ekonomiku. Tedy hospodářství, v němž se různé materiály využívají opakovaně a produkty už se navrhují s myšlenkou budoucí opravitelnosti nebo recyklace jednotlivých komponentů výrobku. Zavedení tohoto systému do praxe má potenciál naplnit cíle pro snížení emisí v Evropské unii až z 39 %. Jednotlivé firmy, které u nás principy cirkulární ekonomiky přinášejí do praxe, ale narážejí na různé bariéry. Paradoxně brzdou pokroku nejsou technologie, ale administrativa, jak dokládá zkušenost společnosti CLASSIC Oil, která se zabývá výrobou a recyklací průmyslových kapalin.

„V naší společnosti CLASSIC Oil ročně zrecyklujeme stovky tisíc litrů glykolových kapalin, tedy různých nemrznoucích směsí pro automotive segment nebo systémů HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) pro moderní budovy a sportoviště. Použitou kapalinu pročistíme, regenerujeme a vyrobíme z ní zcela nový výrobek se stejnými certifikacemi kvality, jako bychom vyráběli z panenské suroviny. Díky našemu přístupu šetříme jak finance, protože recyklace průmyslových kapalin je až o desítky procent levnější než jejich likvidace, tak environmentální stopu díky tomu, že znovu do oběhu vracíme již vyrobenou látku. I přesto ale narážíme na různé administrativní bariéry,” říká Jan Skolil, technický ředitel společnosti CLASSIC Oil.
Bariérami pro rozšíření recyklace jsou například způsob vypisování veřejných zakázek, administrativa nebo způsob kvantifikace dopadu recyklace. „Jsme jediná společnost ve střední Evropě s recyklační linkou tohoto typu, a protože jsme jediní, nemůže být kvůli administrativním pravidlům veřejné soutěže možnost recyklace zohledněná v zakázkách. Ze stejných důvodů nám Ministerstvo životního prostředí odmítá vypracovat metodiku pro udělení známky ekologicky šetrný výrobek,” doplňuje Jan Skolil.

CLASSIC Oil se proto rozhodli nechat si vypracovat výpočet uhlíkové stopy svých produktů. „Celkem přirozeně jsme došli k rozhodnutí vypracovat si uhlíkovou stopu našich produktů. Ve veřejných zakázkách nemůžeme použít téma recyklace jako argument, provozovatele budov nebo logistických parků až tak nezajímá téma ušetřených materiálů ve výrobě našich produktů, a tak hledáme jinou formu kvantifikace našeho přínosu pro životní prostředí,” objasňuje důvody výpočtu uhlíkové stopy Jan Skolil.

Firma věří, že díky výpočtu uhlíkové stopy se podaří otevřít diskuzi nad recyklací průmyslových odpadů v Česku, která zatím prakticky neexistuje. „Legislativa tlačí na ozelenění evropských ekonomik. Existují různé iniciativy například na omezení jednorázových plastů, developeři staví budovy se zelenými certifikacemi, tlačí se na větší účinnost ve výrobě i v provozu firem. O recyklaci teplosměnných kapalin, ale slyšeli pouze jednotky facility manažerů, a tak často ani neví, že mají možnost poslat kapaliny na recyklaci. V nákladech tak ušetří mezi 50–90 % z ceny, kterou by platili za likvidaci,” komentuje Jan Skolil.

Existují i další administrativní bariéry, které CLASSIC Oil téměř znemožňují navazovat přeshraniční spolupráce v oblasti recyklace chladících směsí. Například dovoz tohoto typu průmyslových odpadu ze zahraničí je velice obtížný, a to kvůli extrémně vysokým administrativním poplatkům a získání speciálního povolení pro každý jednotlivý převoz.

Průmyslové odpady ale nejsou jediným odvětvím, které se potýká s nízkou mírou recyklace. Paradoxně i materiály, které se v Česku třídí běžně nejsou recyklované, tedy materiálově využity. U plastu byla za rok 2021 míra recyklace pouze 43 %. Dle iniciativy Zálohujme.cz může být řešením lepšího vrácení plastů do oběhu právě zálohový systém. V oblasti průmyslových odpadů zatím ale podobné aktivity neexistují. I proto si aktuálně společnost CLASSIC Oil stanovila cíl pro letošní rok otevírat diskuzi nad recyklací průmyslových odpadů v Česku. Společnost aktuálně hledá strategické partnery, kteří ji pomohou se šířením osvěty zejména u odborné veřejnosti.