Podle nedávného průzkumu společnosti Ipsos očekávají české firmy změny na trhu a chtějí na ně reagovat, aby mohly konkurovat těm zahraničním. Cestu vidí v digitalizaci výroby, logistiky, financí a dalších oblastí, do nichž chtějí do roku 2025 investovat 61 miliard korun. Cesta k naplnění cíle Digitální dekády Evropské unie, aby 75 procent z nich využívalo do roku 2030 moderní technologie, však bude náročná.

Partnerem řadě z nich na cestě k digitalizaci a současně i pomocníkem je společnost ABRA Software, která patří k předním v oboru nejen v České republice. Ing. Petra Vojty, obchodního ředitele a člena představenstva společnosti ABRA Software, jsme se zeptali:

Svou profesní vizitku ve společnosti ABRA uvádíte mottem Přes překážky ke hvězdám. Co Vás k tomu inspirovalo?

Připomíná mi to, že cesta k úspěchu nemusí být vždy jednoduchá a že překonání každé nové překážky mě posouvá dál. Současně je to návod, jak dosáhnout cíle; prostě udělat první krok ať je sebetěžší.

Abra Software je dynamická technologická firma, která vyvíjí a dodává moderní informační systémy. Co vše představují?

Nabízíme vše, co podnikatelé potřebují pro automatizaci a efektivní řízení svých procesů.

Jedná se o komplexní informační systémy pro všechny velikosti firem. Představují platformu, kde se mají sbíhat data ze všech částí firmy. Manažerům pak tato platforma nabízí důležité firemní informace pro rozhodování ve srozumitelné a rychle pochopitelné podobě. Přitom jsou všechny na jednom místě.

Základ vaší nabídky tvoří produkty ABRA Gen a ABRA Flexi. V čem je jejich specifikum a čím se od sebe liší?

Oba produkty jsou vyspělé a otevřené ERP systémy. ABRA Flexi je cloudové a webové řešení a je určen pro menší firmy, které hledají flexibilní systém, jejž mohou ihned začít používat. Naopak ABRA Gen je určen středním a větším společnostem, které již vědí, co potřebují a hledají systém, který jim pomůže s řízením procesů a přizpůsobí se jejich požadavkům.

Specifikum s obrovským benefitem obou systémů je otevřenost vůči integracím s jinými systémy v rámci IT prostředí firmy. Například docházkové systémy, speciální sw pro výrobní oblasti, nebo (a to je důležité) integraci na e-commerce svět.

V jakých sektorech mají vaše produkty především uplatnění?

Naše systémy najdou uplatnění v mnoha sektorech, od obchodních společností až po výrobní podniky. Zajímavou oblastí je svět startupů, kde systém roste společně s firmou. Neméně zajímavou oblastí je e-commerce, kde firmy využijí komplexní řešení pokrývající všechny klíčové procesy. Od nákupu, skladování, prodej, až pro expedici zboží zákazníkovi.

Vývoj a aktualizaci software provádíte vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty?

Vývoj hlavních produktů je výhradně náš. Dává nám to možnost ovlivňovat priority vývoje a zpětnou vazbu zákazníků můžeme ihned zakomponovat do systému. Naopak naši vývojáři mají přímý kontakt se zákazníkem a mohou tak ihned vidět užitek který jejich práce přináší. Primárně si držíme know-how o klíčových technologiích, abychom mohli zajistit dlouhodobou udržitelnost produktů. Na úrovni integrací však spolupracujeme s těmi, kdo přináší jiné expertní znalosti, nebo produkty, které obohacují naše systémy.

Společnost v minulém roce oslavila 30 let na trhu, její řešení používá 20 tisíc firem ve světě. Když byste měl bilancovat, v čem je tajemství úspěchu ABRA Software?

Myslím, že je to tím, že se od úplných začátků soustředíme na to, aby naše produkty a služby firmám pomáhaly a abychom byli jejich spojencem v podnikání. Za naším úspěchem stojí silná vize a také schopnost řídit sebe sama, přičemž mě osobně velmi těší ocenění za „Best managed company“ od společnosti Deloitte.

Dnes se zákazníci nespokojí jen s produktem nebo řešením. Od svých dodavatelů očekávají další služby a jejich komfort. Jakou strategii jste v tomto zvolili?

Ano, máte pravdu, není to jenom o produktu. Spokojenost zákazníka začíná již ve fázi obchodního jednání, buduje se ve fázi analýzy a posiluje během implementace. V každém kroku se chováme transparentně a poctivě.

Dlouhodobá spokojenost zákazníka se tvoří během následné péče a rozvoje systému. Proto našim zákazníkům, kromě standardních služeb (jako je legislativní aktualizace, technická podpora, nové verze produktů, nebo běžný servis), nabízíme i sadu nadstandardních služeb, které zajišťují bezstarostný provoz systému a rozvoj i v případě, že firmy nemají vlastní IT oddělení.

A pokud jde o zahraniční zákazníky, zejména mimoevropské?

ERP systém primárně poskytujeme v rámci EU, kde je to stejné jako u nás. Neděláme proto rozdíly a všem nabízíme služby, které očekávají a potřebují. Světovou zkušenost máme se speciálními aplikacemi, kde jsme se naučili vnímat a přizpůsobit se regionálním odlišnostem i různému časovému pásmu. Je to dobrá zkušenost, kterou můžeme využít pro expanzi na další trhy s našimi hlavními ERP systémy.

V letošním roce jste se stali stoprocentním vlastníkem společnosti FLORES Software. V čem je podle Vás hlavní strategická výhodnost této fúze?

FLORES nás posílil v oblasti řešení pro výrobní podniky. Kromě specializovaného systému určenému pro výrobní a procesně orientované firmy se můžeme opřít i o expertní znalosti a zkušenosti lidí, kteří jsou specialisté na procesní řízení. Synergie vidíme také na úrovni vývoje, kde došlo k posílení týmů a využití toho nejlepšího z obou produktů.

Velké ryby požírají malé ryby. Toto tvrzení můžeme ve světě byznysu slyšet poměrně často. Za jakých podmínek je výhodná akvizice a kdy naopak vlastní vývoj a řešení?

Máte pravdu, akvizice jsou fenoménem dnešní doby. Naším mottem je, aby u akvizice platilo, že 1+1=3. To znamená, aby akvizice přinesla násobně větší efekty než pouhé „sečtení obratu“. V oblasti produktu má pro nás akvizice smysl, pokud můžeme přinést zákazníkovi novou funkčnost, nebo zcela nové řešení výrazně rychleji.

Vlastní vývoj volíme tam, kde chceme mít plnou kontrolu nad klíčovými technologiemi a částmi produktu.

Akvizice však také mohou přinést expertní řešení z nových oblastí, kde bychom vlastními zdroji stejných výsledků dosáhli pomaleji (nebo vůbec). Tam, kde akvizice není možná, lze podobného výsledku dosáhnout vhodnou integrací.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela při nástupu do funkce v minulém roce vyslovil vizi změnit Česko z montovny v mozkovnu? Jak chápete jeho slova z prizmatu softwarové společnosti?

Toto spojení se často používá v oblasti průmyslové výroby, nicméně i v oblasti vývoje software to znamená, abychom více využívali výsledků výzkumu a vědy a přenášeli je do praxe. Vyžaduje to, abychom do našich systémů implementovali pokročilé technologie, jako jsou například prvky umělé inteligence či strojového učení, jak se o tom hovoří v Digitální dekádě Evropské unie.

Důležité je vnímat skutečnost, že již nyní v Česku vznikají světové produkty s vysokou mírou inovativnosti, což bychom měli v rámci státu podporovat. Naší, myslím tím společnost ABRA, ambicí je pomáhat firmám s inovacemi a digitální transformací, aby byli úspěšnými konkurenty světovým značkám.

Takže bez automatizace a digitalizace to nepůjde?

Ne, nepůjde. Bez digitalizace nebude automatizace a bez automatizace firmy nedokáží uvolnit svůj potenciál pro inovace svých produktů a procesů. Nebudou mít prostor realizovat své vize, sny a nápady.

Podnikatelům a manažerům uvolňujete ruce od administrativy a pomáháte dělat správná rozhodnutí, přečetl jsem si na webu společnosti. Není to trochu odvážné tvrzení? Můžete ho více konkretizovat?

Určitě ne. V praxi je to velmi jednoduché. Automatizace nahrazuje rutinní práci a procesy a uvolňuje energii pro kreativní činnost. Digitalizace naopak způsobuje, že všechny důležité informace se dostávají do jednotného systému. Manažeři pak mají informace v reálném čase, mohou se dívat na data v souvislostech a svá rozhodnutí dělat včas a na základě správných dat. A ne čekat, až jim je někdo přinese vytištěné na papíře…

Na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy, který se každoročně koná v rámci MSV v Brně, získala společnost ELKO EP Cenu za Průmysl 4.0, což je i vaše zásluha. Informační systém ABRA Gen se stal platformou pro plnou digitalizaci výrobního procesu. Jak konkrétně?

V případě ELKO EP je náš informační systém nástroj, který umožnil implementovat principy průmyslu 4.0 prakticky. Pravdou však je, že základem úspěchu projektu byla silná vize vedení firmy, které si vzalo digitalizaci za svůj cíl.

Díky informačnímu systému se podařilo digitalizovat celý proces od vzniku výrobku, přes nákup materiálu, řízení výroby až po systém skladování výrobků a jejich expedici k zákazníkům. Přitom všechny data jsou na jednom místě.

Na MSV jste prezentovali konkrétní přínosy firmám, jichž bylo dosaženo díky implementaci vašeho informačního systému. Které jsou ty hlavní?

Shrnu ty, které považuji za hlavní. Jsou to:

  • Výrazná úspora času při zpracování rutinních operací.
  • Digitální dokumentace procesů, mapování, ladění a optimalizace procesů přímo v IS umožní snadnější kontrolu, dohledatelnost a archivaci.
  • Sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů v online režimu výrazně zjednoduší komunikaci uvnitř společnosti i se zákazníky či kooperanty.
  • Identifikace strojů, nástrojů a výrobků zjednoduší odvádění a vykazování výrobních činností a údržby a zajistí dohledatelnost.
  • Změnová řízení včetně změnových řízení vývoje výrobku (PLM) či podpora automotive procesů přímo v ERP snižuje nároky na pořizování dalších specifických SW řešení.
  • Optimalizace výrobního plánu přináší vyšší efektivitu výroby, snížení administrativní zátěže při ruční tvorbě plánu výroby, navýšení výrobních kapacit.
  • Snížení chybovosti při expedici zavedením WMS systému pro mobilní terminály, lepší využití skladových dispozic sledováním umístění a zavedením polohovaného chaotického skladu.
  • Zvýšení důvěryhodnosti (větší důvěra odběratelů, větší důvěra v reportovaná data, traceability – zpětná dosledovatelnost).
  • Propojení dat senzorů na data ERPpřináší zjednodušení ve sledování kvality výroby a skladování (např. senzory teploty a vlhkosti).
  • Zaznamenání výsledků BTK kontrol a zápis naměřených hodnot do IS přímo z terénu zkvalitňuje poskytované služby a snižuje administrativní náročnost.

Vydali jste 10 praktických tipů, jak efektivně digitalizovat výrobu, sklady a prodej. Co vše obsahují?

To je velmi rozsáhlé téma. Každý tip vychází právě z příkladu ELKO EP, ale každá firma si podle mne dokáže najít něco užitečného pro sebe. Pokud bych mohl vybrat některé z nich, tak by to bylo:

Objednávejte jen to, co skutečně potřebujete a vyrábějte jen to, co prodáte => Pokrývání objednávek skladovými zásobami a provázání výrobních příkazů se skladem; dejte obchodníkům informace!

Veďte kompletní historii výrobku v rodném listu => Tracebilita hraje v moderní výrobě i celém dodavatelském řetězci klíčovou roli; mějte proto dokonalý přehled.

Přesně evidujte výrobní postupy => Mějte kompletní evidenci od vývoje, přes prototyp až po technickou přípravu sériové i zakázkové výroby.

Pracujte s informacemi z výroby, vyhodnocujte efektivitu a produktivitu => Terminály ve výrobě pomáhají s evidencí pracovních výkonů přímo na výrobní lince a provázání na mzdy.

Skladujte efektivně, zbavte se ležáků a automatizujte komunikaci s dopravci => Přesně víte, kde zboží leží a dokážete jej rychle připravit k expedici a odeslat zákazníkovi

A poslední tip je „Nebojte se e-commerce“, to je hlavně o inovacích a hledání nových obchodních modelů. I výrobní firmy mohou prodávat své výrobky přímo koncovým zákazníkům.

„Evropa má všechny předpoklady k tomu, aby výrazně modernizovala svou ekonomiku a aby se digitální ekonomika stala základem růstu celé Evropy. Česko může sloužit jako úspěšný příklad dalším zemím – již dnes jsme šampionem v e-commerce a v Česku vznikají desítky zajímavých technologických startupů, digitální technologie začíná využívat stále více malých a středních podniků, což jim zlevňuje podnikání a zjednodušuje přístup na nové trhy,“ zaznělo v minulých dnech na konferenci Prague Digital Council, která se konala v rámci českého předsednictví. Co byste k tomu dodal?

Je pravda, že pokud se zaměřím na e-commerce, tak byla a je skutečným hybatelem digitalizace a automatizace. Spolu s tím přicházejí inovace v mnoha propojených oblastech, například v logistice, ale třeba i v přístupu k zákazníkům.

Česko příkladem skutečně je, o zajímavých a světových firmách s kořeny v Česku všichni víme, jejich důležitost osobně vnímám také v tom, že jsou a budou dobrou inspirací pro začínající podnikatele.

Pro budoucí růst celého regionu považuji za podstatné rychlé zvládnutí digitální transformace, která zvýší konkurenceschopnost firem na světovém trhu a zajistí schopnost rychle se rozhodovat a reagovat na nastalé situace.

Pokud bych měl doplnit jednu oblast, mám za to, že by Česko, ale i ostatní Evropské státy měly více zapracovat na vytvoření prostředí pro standardizaci digitální výměny informací mezi firmami z různých zemí a ještě více tak zjednodušit vstup na nový trh a další zlevnění podnikání. Myslím tím například jednotný formát pro bezpapírovou výměru dokladů mezi podniky i veřejnou správou.

Udržitelnost se stává nedílnou součástí byznysu, naplňování ESG bude známkou konkurenceschopnosti firem. Pomohou jim v tom vaše řešení?

Ano a již pomáhají. V oblasti řízení výroby systémy dokáží identifikovat místa, kde dochází k neefektivitám, což může mít například přímý vliv na množství spotřebovávané energie a tím snižuje celkovou uhlíkovou stopu výrobku. Naše systémy také pomáhají v transparentním a efektivním řízení firem a dodržováním nastavených standardů a procesů. Nezapomínáme však ani na uživatele, těm přinášíme funkce, které jim usnadní jejich práci, automatizují opakující se činnosti a přináší i komfort v ovládání a vizuálně příjemné prostředí.

S jakými hlavními problémy se ve své práci Vy i vaše společnost, potýkáte?

A jsme zpět u mého motta na úvod rozhovoru. Překonávání problémů nás posiluje a posouvá blíže cílům. O negativních problémech hovořit ani nechci, spíše se na to díváme pozitivně.

Řešíme, jak využít energii a nápady nových a mladých lidí pro inovace.

Strategicky, jak budeme dlouhodobě inovovat a rozvíjet naše produkty a služby, aby ještě lépe sloužily našim zákazníkům a jejich potřebám.

Hledáme cesty, jak efektivně implementovat moderní technologie do našich produktů.

Jak byste argumentoval těm, kteří se rozhodují, zda vsadit na žolíka ABRA Software či nikoli?

Na to není jednoduché odpovědět. Já osobně říkám, že ukázaná platí a dobrý příklad hovoří sám za sebe. Důvody, proč by si zákazník měl vybrat ABRU, jsou různé dle situace. Devizou naší společnosti jsou dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních systémů pro řízení firemních procesů.

Pro mnoho zákazníků je důležitá dlouhodobá udržitelnost produktů (například schopnost mít vždy aktuální verzi) a špičková podpora.

Velcí zákazníci například oceňují vysokou míru přizpůsobitelnosti systému, a to včetně zapojení vlastního IT, které může rozvíjet systém ve své režii.

Do budoucna vnímám, a to se budu opakovat, jako klíčovou výhodu otevřenost systému a integrovatelnost v rámci firemního IT ekosystému. Nejen v této oblasti budou mít zákazníci v součinnosti s námi v ruce skutečně silnou kartu pro úspěch v konkurenčním boji.

Na webu společnosti jsem si také přečetl, že ABRA je aktivním podporovatelem podnikatelského prostředí. Jak konkrétně?

Svými systémy více jak 30 let podporujeme podnikatele v jejich podnikání. V poslední době, skrze podporu Nadačního fondu Neuron, podporujeme mladé špičkové vědce v České republice. Kromě toho však také pracujeme s talenty a například ve spolupráci s projektem „Můžeš podnikat“ inspirujeme studenty středních a vyšších škol k podnikání. S nadsázkou tak pomáháme novým projektům na trh. Je možné, že se z této aktivity zrodí další úspěšný produkt se světovým dopadem.

Když už hovoříme o podnikatelském prostředí, jaké je podle Vás v České republice, v čem ho je třeba změnit, obstojí ve srovnání s vyspělými zeměmi?

České podnikatelské prostředí se neustále vyvíjí, trvale vyžaduje neustálou kultivaci, zvyšování prestiže podnikatelů a podporu podnikání samotného.

Pokud by potřebovalo v něčem změnit, tak je to v ochotě přijímat rizika, nebát se vyzkoušet něco nového. S tím souvisí také odvaha, tedy nemít obavu ze selhání a mít schopnost se z těchto selhání poučit a začít znovu.

Společnost jako taková by se měla naučit vnímat určitou míru neúspěchu pozitivně a podporovat mladé podnikatele a zajímavé projekty. V tomto směru se máme od vyspělých zemí ještě co učit.

Budoucnost tvoříme již dnes, hlásá okřídlený, ale podle mne pravdivý slogan. Jak konkrétně v ABRA Software? Co chystáte pro stávající zákazníky a ty, kteří se jimi stanou?

V ABRA neustále inovujeme nejen produkty, ale i naše procesy a služby. Máme silnou a stabilní vizi, které nám jasně vymezuje naše dlouhodobé cíle, takže přesně vím, co mám dělat a na co se soustředit.

Jednou z aktivit je využívání synergií z akvizic a zákazníkům tak přinášet nové produkty a služby, které rozšíří stávající portfolio. Kromě FLORES pro oblast výroby může být takovým příkladem i nedávná akvizice firmy INEKON SYSTEMS, dodavatele strategického manažerského systému BNS.

Zákazníkům ABRA tak budeme moci nabídnout pokročilý nástroj pro finanční plánování, controlling a podporu řízení jejich firem.

Zdroj: časopis CzechIndustry 4/2022