Tomu, kdo se déle pohybuje v oboru strojírenství, nebude název Profika cizí. Společnost se již od roku 1992, kdy byla jako ryze česká firma založena, soustředí na dovoz a servis nejkvalitnějších obráběcích strojů. Kromě expanze na slovenský trh a navázání exkluzivní spolupráce s jihokorejskými značkami Hyundai Wia a Hanwha Precision Machinery se firma rozvíjí i dále. Už v roce 2016 naplno vstoupila do oboru robotizace a automatizace, nicméně i dříve nárazově spolupracovala na větších automatizovaných projektech. Nyní má na kontě již tři in-house vyvinuté robotické buňky, a několik na míru vytvořených plně robotizovaných výrobních celků. I na takových projektech Profika získávala ceněné podměty zákazníků právě pro vývoj jejích univerzálních buněk.

Robotizace se vyplatí i malým firmám

Kvůli robotizaci provozu Profiku oslovují především malé a střední firmy. Je tedy mýtus, že se automatizace vyplatí jen velkým společnostem se statisícovými sériemi. Zákazníci požadující robotické buňky jsou aktivní hlavně v oboru automotive a obecně jde i o další průmysl zaměřený na výrobu přesných dílů. Finální produkt pak Češi najdou třeba v novém autě či v sekačce. „Naši spolupráci většinou odstartuje kontakt ze strany šéftechnologa či vedoucího výroby, kteří hledají možnosti zefektivnění výroby nebo bojují s nedostatkem kvalifikované obsluhy. Ovšem u menších firem a dílen jsou to nezřídka přímo majitelé či jednatelé, kteří se například dozvěděli o nově vypsané dotaci a chtějí ji využít,“ vysvětluje Jakub Kaufman, který v Profice za sekci robotizace zodpovídá.

Profika se vším poradí

Málokdy se stane, že má firma o automatizaci zcela jasnou představu. „Typickým průběhem je zájem o zlepšení efektivity, ale malé povědomí o tom, jak to udělat a jak specifikovat požadavky na samotnou robotizaci. Právě s tím dokáže Profika pomoci. Zákazník má dokonalou znalost svého produktu a technologie výroby, my jim pomůžeme vyrábět efektivněji, a to s eliminací možnosti vzniku chyby lidským faktorem. Ukazujeme firmám, co robotizovat jako první, jaké jsou možnosti. Vybereme vhodný typ technologie, zajistíme pak vše přes školení obsluhy až po servis. Klienta provádíme v každém kroku, vše vysvětlujeme tak, aby měl proces pod kontrolou,“ uvádí Kaufman. Na jednodušší řešení pro robotizaci lze dosáhnout už od milionu korun, což již zahrnuje i robota.

Robotizace ušetří kroky ve výrobě a zvládne i kontrolu jakosti výrobku

Robotizace primárně vždy nahrazuje hlavně monotónní práci, která je v dlouhých směnách pro člověka psychicky extrémně náročná. Třeba zakládání dílů do stroje, což je třeba dělat každých 20 vteřin – zde lidského pracovníka stroj doslova osvobozuje. Roboti se osvědčují i tam, kde jsou požadavky na dokonalou přesnost a opakovatelnost, takže by zde člověk mohl snadno vnést chybu.

„Umí toho ale daleko více. Díky robotizaci lze během produkce vynechat některé kroky a vše tím dále zrychlit. Například u některých dílů jsou obrovské požadavky na čistotu. Zatímco lidský pracovník je musí při ručním zpracování opakovaně umývat, stroj zvládne celou výrobu bez jakéhokoliv znečištění, takže nutnost dodatečného čištění odpadá. O čem se příliš nehovoří, je schopnost robotizace kontrolovat vyrobené díly na výstupu. Nejenže je stroj zvládne dávkovat do balení, umí i kontrolovat jejich jakost. Najde nečistoty i třeba jen v podobě otisků prstů, odhalí příliš drsný povrch a další nesrovnalosti. To je znovu velká pomoc,“ říká Kaufman.

Obavy jsou zbytečné

Ve strojírenství je řada procesů, které lze automatizovat a zefektivnit. Přesto zde u některých lidí panují obavy. „V prvé řadě jde o mýtus malé sériovosti. Firmy se domnívají, že se robotizace nevyplatí, pokud neprodukují alespoň milionu kusů ročně, což je nesmysl, hlavně kvůli jednoduchosti změny výroby nebo použití mobilní buňky u jiného stroje či pracoviště. Navíc jsou naše robotické buňky velmi variabilní a lze je snadno nastavit na produkci jiného typu výrobku,“ vysvětluje Kaufman. Klienti se obávají toho, že se nenaučí se stroji pracovat, popřípadě mají strach z jejich pomalosti. Zaměstnanci jsou při zavádění robotizace nervózní ohledně udržení jejich práce – většinou se však z monotónního pracoviště přesunou k zajímavější činnosti. Pokud se naučí robota ovládat, jejich pozice na pracovním trhu bude výrazně lepší.

Profika dodnes vyvinula tři robotické buňky, které je schopna upravit přesně podle požadavků klientů a adaptovat na konkrétní provoz i specifickou výrobu. Po RoboStack a RoboStack Linear přišla i buňka RoboStack Easy, která je určená pro ty, kteří s robotizací začínají a chtějí si ji osahat bez nutnosti slevy z požadavků na plně profesionální řešení robotizace.

RoboStack – Univerzální buňka s karuselovým věžovým zásobníkem a vodotěsně oddělenými pracovními segmenty, kde je možné v překrytém čase práce robota hotové obrobky sušit, mýt, konzervovat a podobně.

RoboStack Linear – Buňka s oboustranně výsuvnými zásuvkami s vysokou nosností a možností kontinuální automatizace výrobního procesu, a to bez nutnosti zastavení v případě zakládání nových polotovarů (malý obrázek).

RoboStack Easy – Profesionální mobilní robotická buňka s jednoduchým rastrem pro zásobu kusů. Vyniká jednoduchostí implementace a je vhodná i pro menší provozy s nižší sériovostí. Vhodná také pro prvotní implementaci robotizace do vaší výroby vzhledem k jednoduchosti ovládání a možností rychlé změny velikosti a počtu výrobků v rastru.

RoboStack Easy je nejnovějším přírůstkem, je určený pro ty, kteří si robotizaci chtějí vyzkoušet

Dobrá praxe: zavedení robotické buňky od Profiky zvýšilo zákazníkovi výrobu až o 35 %
O efektivitě i návratnosti investice do robotických buněk nejlépe vypovídá praxe. „U našeho zákazníka, firmy, která se zabývá mimo jiné i výrobou spotřebního materiálu pro plazmové a laserové dělení materiálu, jsme instalovali  univerzální robotickou buňku s manuálním paletkovým výsuvným zásobníkem. Celou buňku jsme vytvořili přesně na míru jeho konkrétním požadavkům – klient potřebuje zpracovávat celé palety malých dílů. A to tak, aby bylo možné využít stávající manipulační a mycí palety bez nutnosti složitého přemisťování stovky dílů. Dalším faktorem byl prostor, do kterého bylo nutné automatizaci ´vtěsnat´. I v tomto případě jsme těžili z toho, že jsou vývoj i výroba buněk plně v režii Profiky,“ uvádí Jakub Kaufman.

Robotická buňka zde konkrétně pomáhá tím, že vkládá a vykládá díly z paletky do obráběcího prostoru a zpět. Tím nahrazuje monotónní práci v taktu 20 sekund, která byla pro obsluhu extrémně náročná. Navíc bylo díky navýšení efektivity možné přidat do procesu i laserový popis dílů, čímž zákazníkovi odpadla následná dvojí manipulace a doplňkové mytí kusů. Další, téměř klasická výhoda, která vznikne při nasazení takového typu automatizace, je navýšení délky směny o čas, který dokáže jet výroba v plně automatizovaném procesu. V tomto případě to byly téměř 4 hodiny. Po tento drahocenný bonusový čas, kdy už je lidská obsluha pryč, robotická buňka a stroj stále zpracovávají připravené díly.

Navýšení efektivity

Kaufman odhaduje, že zlepšením efektivity výroby a s tím spojenými další faktory klient navýšil objem výroby o cca 25-35 procent.  „Pro nás je nejlepší ukazatel spokojenosti nákup dalšího stroje, automatizace nebo třeba i důvěra v podobě poptání poradenství v oblasti technologie. V tomto případě od nás zákazník poptává další stroj, konkrétně dlouhotočný CNC soustruh Hanwha a s ním spojenou automatizaci s integrovaným procesním měřením a zpětnými nástrojovými korekcemi. Čehož si vážíme a zároveň to považujeme za nejlepší možný feedback,“ uzavírá představitel společnosti Profika.

Více o robotických buňkách najdete na: https://www.profika.cz/cnc-kategorie-stroje/robotizace, www.profika.cz

Pro zájem o nezávaznou konzultaci kontaktujte přímo Jakuba Kaufmana: Jakub.kaufman@profika.cz

Zdroj: časopis CzechIndustry 4/2023