Dnešní trh je rychlý a konkurenční, což klade vysoké nároky na efektivitu a produktivitu všech procesů ve firmě. Správně nastavená informační podpora skladových procesů je jedním z klíčových faktorů pro zajištění fungující interní logistiky. Ta totiž umožňuje firmě rychle a spolehlivě dodávat zboží zákazníkům a současně minimalizovat náklady na skladování a expedici.

Podpora logistiky v rámci ERP systému

Řešení interní logistiky v rámci ERP systému přináší mnoho výhod a příležitostí, které mohou firmě poskytnout strategickou výhodu na trhu. ERP systém propojuje různé logistické procesy a umožňuje jejich centralizované řízení. Tím se minimalizuje riziko lidských chyb a zvyšuje přesnost a spolehlivost procesů. Například základní skladové operace, jako je příjem a výdej zboží, lze snadno automatizovat pomocí čárových kódů, RFID technologie a automatizovaných systémů skladování. To vede k rychlejšímu a přesnějšímu zpracování a minimalizaci chyb.

ERP systém také umožňuje lepší sledování a správu skladových zásob. Díky integraci skladu a logistiky s ostatními oblastmi firmy, jako je výroba a prodej, je možné v reálném čase sledovat stav zásob a automaticky generovat objednávky na doplnění. To zvyšuje efektivitu a minimalizuje riziko nedostatku zboží.

Další výhodou řešení interní logistiky v rámci ERP systému je lepší přehled o logistických operacích a možnost analýzy dat. Získávání dat o logistických procesech umožňuje identifikovat slabá místa a implementovat opatření pro jejich zlepšení. Analytické nástroje ERP systému umožňují monitorovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a identifikovat příležitosti pro zlepšení efektivity a snižování nákladů.

Zastavte houbaření ve skladu

Z předchozí zpětné vazby od zákazníků ABRA Software víme, že je pro mnoho společností obtížné zjistit, jak s komplexním a průřezovým tématem skladů a intralogistiky začít. Proto jsme v ABRA Software zřídili Centrum pro logistiku, které je připraveno pomoci. Centrum je výborným zdrojem informací pro společnosti, které chtějí začít řešit své logistické procesy a hledají partnera, který jim s problematikou komplexně pomůže. Jako ABRA tak svým zákazníkům poskytujeme nejen kompletní softwarové řešení pro oblast skladového hospodářství, ale také poradenství a podporu.

Centrum také shromažďuje zpětnou vazbu od zákazníků a zohlednit ji při dalším rozvoji řešení. Každý sklad je unikátní a procesy v něm se musí často přizpůsobovat nejrůznějším aspektům, proto se snažíme poskytnout svým zákazníkům co nejlepší podporu jak při rozhodování o rozvoji, tak při samotné implementaci řešení.

Integrujeme specializovaná řešení

A nejsme na to sami. Ve spolupráci s našimi partnery se oblasti intralogistiky můžeme věnovat komplexně od výměny dat prostřednictvím EDI přes manipulaci ve skladu pomocí správného hardwaru až po efektivní expedici. To zahrnuje i správné využití skladových systémů a jejich propojení s ostatními oblastmi podniku, jako jsou například účetnictví a obchodní oddělení. Díky tomuto komplexnímu přístupu mohou firmy efektivněji řídit celý proces skladování a intralogistiky, což se projeví v nižších nákladech, rychlejších dodacích lhůtách a spokojenějších zákaznících.

Partneři v logistice

V oblasti logistiky na náš ERP systém ABRA Gen běžně integrujeme různá partnerská řešení. Moderní obchod se dnes již neobejde bez elektronické komunikace pomocí standardu EDI, který reprezentuje přední český provider GRiT. Společnost Point.X dodává moderní mobilní hardware, který s využitím aplikace Mobilní skladník usnadňuje práci skladníkům v terénu a který zamezuje chybám. Chcete si pořídit čtečky na rukavicích nebo dokonce prsten se skenerem? Žádný problém. V expedici pak oceníte možnost rychlého tisku štítků doslova na jeden klik – Balíkobot.cz se díky integraci na ABRA Gen postará o vše ostatní vč. komunikace se systémy dopravců.

Komplexní logistické řešení pro velké firmy

Díky sesterské firmě Logio, české jedničce v Supply Chain Managementu, může ABRA Software nabídnout komplexní logistické řešení i pro ty největší firmy. Logio vám pomůže kompletně vyřešit tok zásob v obchodě nebo materiálu ve výrobě. Ukáže vám, kolik a jaké zásoby nakoupit, do jakého skladu je uložit, jak je tam dopravit, aby se minimalizovaly náklady a maximalizovala dostupnost. Poradí vám také s velkými projekty, jako je například optimální rozložení výrobních linek v hale nebo organizace rozsáhlých skladových prostor. Do hry přitom vstupuje velké množství faktorů – nákup zboží a jeho rozmístění do konkrétní prodejny nebo skladu s ohledem na dovážku a rozvoz, správné nastavení cen, merchandising apod. To všechno je součástí komplexní logistiky, kterou Logio zvládá i pro velké zákazníky – patří k nim například Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj, Rohlík, DM drogerie nebo Albert.

Pro dokonalé splynutí logistiky s ostatními firemními procesy je klíčové propojit tuto oblast s podnikovým informačním systémem. Jedině tak budete mít všechny informace na jednom místě, což vám dovolí strategicky plánovat svůj byznys.

Jak postupovat při modernizaci vašeho logistického provozu

Modernizace a s tím často spojená automatizace logistiky je dlouhodobý projekt, které je potřeba konzultovat s vhodným partnerem. Existuje několik kroků, na které se musí vaše firma připravit a s nimiž vám pomůže právě dobrý dodavatel logistického řešení:

■ Analýza současného stavu: Vždy začněte analýzou současného stavu logistických procesů. Identifikujte slabá místa, ruční operace, chybovost a oblasti, které by mohly být vylepšeny automatizací. Získání přehledu o existujících systémech, procesech a technologiích je základním krokem pro správnou modernizaci

Výběr ERP systému: Pokud ještě nemáte ERP systém nebo nejste s jeho podporou logistických procesů spokojeni, je důležité vybrat si takový, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám nejen v oblasti logistiky, ale i v návazných procesech. ERP systém by měl poskytovat moduly nebo funkce specificky zaměřené na logistiku a skladové operace. Důležité je také zohlednit možnost integrace s dalšími systémy a technologiemi.

■ Plánování a implementace: Na základě analýzy a výběru ERP systému si vytvořte detailní plán modernizace a implementace. Stanovte cíle, harmonogramy a rozpočet. Vytvořte tým, který bude odpovědný za implementaci a postupujte podle předem stanovených kroků.

■ Integrace s existujícími systémy: Pokud již máte některé logistické systémy nebo technologie, je důležité zajistit jejich integraci s novým ERP systémem. Zabezpečte, aby data byla přenášena a sdílena mezi systémy bez zbytečných prodlev. Moderní systémy spolu komunikují přes rozhraní API, které zajistí maximální konzistenci a přesnost dat.

■ Školení zaměstnanců: Modernizace intralogistiky pomocí ERP systému může vyžadovat změnu v pracovních postupech a způsobu práce. Je důležité poskytnout zaměstnancům odpovídající školení a podporu, aby se seznámili s novými procesy a efektivně je využívali.

■ Testování a optimalizace: Po implementaci nového systému je důležité provést testování a ověřit jeho funkčnost. Identifikujte případné problémy nebo nedostatky a přijměte kroky k jejich řešení. Monitorujte výkonnost systému a provádějte pravidelné optimalizace a úpravy.

■ Kontinuální vylepšování: Zlepšování intralogistiky je dlouhodobý proces. Ve firmě byste měli mít zavedený mechanismus pro kontinuální vylepšování logistických procesů a využívání nových technologií. Sledujte trendy a inovace v oblasti logistiky a zvažujte jejich implementaci, pokud přináší výhody pro váš provoz.

Závěrem lze říci, že bezchybná a rychlá logistika je klíčovým faktorem úspěchu pro každou firmu. Řešení logistiky pomocí ERP systému přináší řadu výhod, včetně zvýšení spokojenosti zákazníků, optimalizace nákladů a zvýšení efektivity. Firma, která dokáže efektivně využít ERP systém pro podporu skladových procesů, získá strategickou výhodu na trhu a bude schopna lépe konkurovat ve svém odvětví. Více na www.abra.eu