Málokdo už dnes pochybuje o změnách klimatu a pochybnosti už nejsou ani o tom, že ke změnám přispívá člověk svojí činností. Důsledky změn sledujeme velmi často v podobě bouří s přívalovými dešti a extrémně silným větrem, s bleskovými povodněmi a dokonce tornády, či naopak dlouhotrvajícím suchem a horkem. Jedním z největších současných producentů skleníkových plynů je doprava. I to lze změnit a může o tom rozhodnout každý z nás. Řešením může být náhrada auta vlakem, který spotřebuje mnohem méně energie a vyprodukuje také podstatně méně emisí. České dráhy se rozhodly na tyto skutečnosti upozornit v nové kampani #vlakemEKO.  

Silniční doprava v současnosti produkuje 72 % všech emisí v dopravě, z toho plných 60 % připadá na osobní silniční dopravu. Automobily jenom v České republice vyprodukují 20 milionů tun CO2 za rok. Na každého obyvatele tak připadají každoročně 2 tuny emisí. „Naproti tomu ve využití ekologické železniční dopravy máme určitě rezervy a máme co dohánět. Před pandemií koronaviru připadalo na každého Čecha v průměru 18 cest vlakem a po železnici ujel tisíc kilometrů. V evropském srovnání to nejsou špatná čísla, ale proti našim jižním sousedům v Rakousku je to málo. Tam to bylo 30 cest a 1 400 kilometrů a ve Švýcarsku dokonce 61 cest a 2 300 kilometrů na obyvatele,“ upozorňuje předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Česká železnice přitom přepravuje podstatnou část cestujících a nákladů v elektrické trakci, která může využívat obnovitelné zdroje. Navíc moderní elektrické lokomotivy a jednotky dokáží rekuperovat a při brzdění nebo jízdě po spádu tak vyrábí čistou energii, kterou vracejí do trakční sítě a mohou ji odebírat jiné vlaky. Tím se ještě více snižuje energetická náročnost a produkce emisí. Přestože je u nás elektrifikována zhruba jen třetina tratí, v elektrickém módu je zajištěno 85 % dopravního výkonu v nákladní a 80 % v osobní dopravě.

Ke snížení energetické náročnosti a podstatně menší produkci skleníkových plynů, např. CO2, oxidů dusíku, ale také prachu, může přispět každý z obyvatel Česka, který nahradí alespoň na některých cestách automobil za vlak. Ten má několikrát menší spotřebu energie a přibližně 4× menší uhlíkovou stopu.

Člověk, který každý týden alespoň jednou cestuje mezi Prahou a Brnem, sníží při přesednutí z běžného auta do vlaku produkci CO2 o neuvěřitelné 2,5 tuny za rok. 

Vlak nabízí i další výhody. Člověk se nemusí věnovat řízení, nestojí v kolonách, odpadá starost a ztráta času při hledání místa na parkování. Naopak lze ve vlaku číst, psát, sledovat filmy a podnikat další aktivity, na které v běžném pracovním shonu nezbývá čas. Pokud se na cestu vydáte s celou rodinou, můžete se naplno věnovat svým dětem. To v autě při nutné koncentraci na provoz nepřipadá v úvahu. Navíc množství rodičů si v současnosti stěžuje, že kvůli pracovnímu vytížení nemá na své děti dost volného času. Cestování vlakem takový prostor nabízí.

České dráhy se rozhodly aktivně přispět ke snížení emisí a uhlíkové stopy produkované na území naší republiky. Proto připravily reklamní a osvětovou kampaň, která upozorňuje, že každý z nás může svým chováním, přitom bez jakýchkoliv investic, významně snížit produkci emisí a svou uhlíkovou stopu. Informace o uhlíkové stopě se v budoucnosti budou objevovat také při vyhledávání spojení. České dráhy pak investují miliardy korun do nových úsporných vlaků, které umí rekuperovat a vracet vyrobenou „zelenou“ elektřinu zpět do sítě. Další investice směřují do úsporných systémů LED osvětlení nebo moderních pro životní prostředí šetrných opravárenských hal. 

Další informace naleznete na: www.cd.cz/vlakemEKO.