Skupina ÚJV zahájila práce na vývoji bezemisního nákladního vozidla s vodíkovým palivovým článkem. Tříletý projekt je spolufinancován z programu TREND Technologické agentury ČR. Kromě vlastního vývoje elektrifikovaného pohonu na bázi vodíkového palivového článku budou práce zahrnovat i prototypy dalších podpůrných technologií, které zajistí uplatnění nákladního auta i ve velmi náročném provozním prostředí. Projektového konsorcia se pod vedením ÚJV Řež účastní Centrum výzkumu Řež, CZECHOSLOVAK GROUP, DEVINN a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Funkční prototyp nákladního vozidla nové generace s vodíkovým pohonem bude představen v závěru roku 2023.

Projekt podporuje aktuální evropské plány na trvalé snižování emisí skleníkových plynů ve všech sektorech. Elektrifikace nákladních automobilů donedávna narážela na řadu technologických potíží, týkajících se například nedostatečné energetické hustoty baterií nebo náročného prostředí, ve kterém jsou nákladní automobily provozovány. Pokrok ve vývoji palivových článků a zejména zkušenosti, získané během jejich reálného nasazení ve vodíkových autobusech ukázaly, že tyto překážky jsou řešitelné.

Kromě vývoje elektrifikovaného pohonu je do projektu zahrnuto také řešení problémů, které ovlivňují užitné vlastnosti bezemisního nákladního automobilu. Jsou způsobeny zejména externími podmínkami prostředí, v němž jsou tato vozidla provozována – jedná se o většinou těžce přístupná místa (lesy), lokality s vysokou prašností (staveniště, doly) nebo extrémní klimatické podmínky (armáda, hasičské sbory, záchranáři). Tyto podmínky mohou mít negativní vliv na životnost palivového článku a tím i spolehlivost vozidel. Projekt se proto také zaměří například na eliminace vibrací, vývoj pokročilých vzduchových filtrů, optimalizaci startu za nízkých teplot a další užitné vlastnosti tak, aby nákladní auta s vodíkovým pohonem obstála všude tam, kde se dnes používají vozidla s konvenčním spalovacím motorem na fosilní paliva.

Společnosti Skupiny ÚJV se vodíkovým technologiím věnují už více než deset let. Ve svém portfoliu mají řadu úspěšně dokončených prototypů, které staví na aplikaci vodíku jak v dopravě, tak i v energetice.

Ilustrační foto