Dotace je určena na vytvoření webových stránek, microsite, softwaru, webové nebo mobilní aplikace nebo textového informačního materiálu. Žádosti se podávají elektronicky od 1. 9. do 30. 11. 2020.

Produkty musí být zaměřeny především na následující témata, která jsou zároveň základními výběrovými kritérii:

  1. a) Nové formy informovanosti a vzdělávání v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti.
  2. b) Nové možnosti zavádění ekonomických, organizačních a finančních nástrojů a dalších efektivních modelů v oblasti energetické účinnosti.
  3. c) Podpora a standardizace zavádění energetického managementu a poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a dalších nových modelů energetických služeb.
  4. d) Možnosti zvyšování potenciálu zdrojů financování se zaměřením na dotace, využívání inovativních finančních nástrojů a nalézání dalších možností financování.
  5. e) Informování a návrhy na adaptaci a implementaci evropských technických norem a předpisů do národní praxe v oblasti zvyšování účinnosti užití energie (energetická účinnost, energetická náročnost budov, kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

Více informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120091.