Systém propojeného osvětlení LED Interact City nabízí možnost vytvořit si modernější infrastrukturu v oblasti nabídky městských služeb, a dokáže tak proměnit jakékoli město či obci v chytřejší a příjemnější místo k životu. Umožňuje zvýšit bezpečnost obyvatel, zkrášlit veřejná prostranství a přitáhnout pozornost kolemjdoucích. Kromě toho ale také výrazně snižuje náklady na energii a zvyšuje účinnost samotného osvětlení. Budoucnost však přináší ještě další možnosti, jak propojené osvětlení využít – od monitorování životního prostředí přes detekci nehod až po jejich předvídání a snižování jejich celkového počtu. Systém propojeného osvětlení LED Interact City dodává společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení.

Budoucnost chytrého osvětlení

Instalací systému propojeného osvětlení LED Interact City se města už dnes mohou připravit na široké možnosti budoucnosti. Například monitorování životního prostředí pomocí čidel v systému propojeného osvětlení dokáže přinášet cenné informace o problémech města, jako je znečištění, hluk nebo náledí. Díky tomu může efektivně pomáhat nejen při územním plánování, ale i při organizaci dopravy a celkovém zpříjemnění života ve městě či obci. Každý sloup osvětlení ale může v budoucnu sloužit i k zásadnímu zvýšení bezpečnosti provozu. Díky monitorování okolí pomocí čidel bude systém propojeného osvětlení Interact schopné v případě neobvyklého provozu, zvuku nebo hluku detekovat nehody a upozornit příslušné zásahové složky. Díky sdílení dat v systému pak může město a jeho orgány rychleji a přesněji reagovat. Dlouhodobý sběr dat navíc může podpořit prediktivní analýzy, které umožní předvídání nehod a snižování jejich počtu.

Chytré propojené osvětlení

Systém propojeného osvětlení LED Interact City zvýší bezpečnost obyvatel a zkrášlí veřejná prostranství. Především ale umožňuje jednoduchou centrální správu prvků osvětlení a jeho energetickou optimalizaci. Díky softwaru pro správu prvků osvětlení lze pomocí vzdáleného přístupu zjistit případné závady, optimalizovat výkonnost a monitorovat spotřebu elektrické energie. Výhody systému propojeného osvětlení LED Interact City však nesouvisí pouze s jeho správou, pozitivní dopad pocítí na vlastní kůži i sami obyvatelé města či obce – osvětlení lze na dálku přizpůsobit nejrůznějším situacím, denní době či ročnímu období. Lze například zesílit osvětlení tam, kde došlo k nehodě nebo trestnému činu, nebo ztlumit na nižší úroveň uprostřed noci, kdy jsou ulice prázdné. U příležitosti oslav nebo společenských akcí pak lze proměnit parky, budovy nebo náměstí tzv. dynamickým osvětlením v živá a vizuálně přitažlivá místa.

Úsporné LED osvětlení i v českých obcích

Společnost Signify již dodala veřejné LED osvětlení do několika tuzemských měst a obcí, např. do Roztok u Prahy, Vrchlabí nebo Hartmanic. V obci Lubná se tento rok realizovala 3. etapa veřejného osvětlení s integrovaným řídícím systémem Interact City, který je postupně zaváděn i pro veřejné osvětlení v Roztokách u Prahy.