Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Žádosti se podávají elektronicky od 11. 9. do 30. 11. 2020.

Předmětem dotace je organizování kurzů, seminářů, webinářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.

Semináře musí být zaměřeny především na následující oblasti:

  1. a) informování spotřebitelů energie o způsobech dosažení energetických úspor;
  2. b) informování orgánů veřejné správy a podnikatelské sféry (zejména městských a podnikových energetiků) o potenciálech úspor energie, možnostech financování konkrétních opatření k hospodárnému nakládání s energií, o řízení jejich spotřeby energie a o energetickém plánování;
  3. c) informování o legislativních změnách v oblasti hospodaření energií a zvyšování energetické účinnosti;
  4. d) informování o praktické realizaci energeticky úsporných opatření a alternativních zdrojů energie;
  5. e) zvyšování kvalifikace energetických specialistů a osob oprávněných k odborné činnosti spočívající v instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů;
  6. f) podpora vzdělávacích forem zvyšujících energetickou gramotnost na všech stupních škol i mimo školní výuku.

Více informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/aktivity-programu/120484. (10.9.2020)