Písek podpoří budování komunitních zdrojů energie ve městě. V první vlně cílí hlavně na společenství vlastníků bytových jednotek.

Pojmem komunitní energetika se označuje společná výroba, a především spotřeba nejčastěji elektrické energie. Princip je jednoduchý – skupina lidí se dohodne na vybudování vlastního zdroje energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie.

Velkou výhodou je pro zainteresované finanční úspora. Vyráběná energie totiž není primárně určená pro napájení sítě, ale pro vlastní spotřebu komunity. Ideální stav je, že to, co se vyrobí, se také ihned spotřebuje nebo uloží do vlastních baterií,“ popisuje hlavní přednost Miloš Prokýšek, vedoucí organizační složky Smart Písek, která projekt zaštiťuje. Přínosem je také zajištění větší energetické soběstačnosti i ochrana životního prostředí, protože se jedná o výrobu elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů.

Konkrétně v Písku bude jedním z nejvhodnějších technologických řešení instalování fotovoltaických panelů na střechy budov. Vhodných objektů je ve městě hodně a patří mezi ně i bytové domy. Proto jsme se rozhodli mezi prvními oslovit Společenství vlastníků jednotek, která chceme nabídnutím pomocné ruky motivovat k budování vlastních zdrojů energie.  Ale vítán bude každý zájemce o komunitní energetiku,“ vysvětluje Prokýšek.

Zmíněná pomoc bude v první řadě představovat zprostředkování dostatku informací, aby se zájemci rychle a bez námahy seznámili s prostředím, legislativou i technologiemi. Dozvěděli se, jaká konkrétní řešení existují a která z nich by byla vhodná pro jejich typ objektu. Ale také jaké existují možnosti a formy financování.

Cílem je dát dohromady lidi, které vize energetického společenství zajímá, a poskytnout jim maximální servis, aby bylo možné co nejdříve začít v Písku realizovat konkrétní projekty. Přihlásit se nám mohou ideálně prostřednictvím webových stránek smart.pisek.eu. Samozřejmě lze i zavolat nebo poslat e-mail,“ uzavírá Miloš Prokýšek.