Plzeňský výrobce a dodavatel parních turbín a komponentů pro energetické provozy, společnost Doosan Škoda Power, získala zakázku na modernizaci teplárenského bloku TG5 v Elektrárně Opatovice, která dodává teplo do několika tisíc domácností v Pardubicích, Hradci Králové nebo Chrudimi.

Doosan Škoda Power v rámci projektu dodá modernizovanou protitlakou parní turbínu o výkonu 65 MW včetně veškerého příslušenství, jako jsou řídící systémy, základní ohříváky topné vody, zařízení pro nízkotlaký regenerační ohřev napájecí vody, vybavení pro olejové hospodářství, propojovací potrubí, řídicí systém, vysokotlaký hydraulický systém, polní instrumentace atd.

„Komplexní modernizace celého teplárenského bloku TG5 pro nás byla výzva, kromě dodání nových komponent budeme z technických důvodů muset repasovat část stávajícího soustrojí, abychom veškeré práce stihli před zahájením topné sezony,“ říká Adam Bajer, vedoucí oddělení Retrofity a Modernizace ve společnosti Doosan Škoda Power.

„Modernizací parní turbíny dojde k výraznému zvýšení efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie,“ říká člen dozorčí rady společnosti EOP Stanislav Ondráček a dodává, že projekt spadá do klíčových projektů modernizace elektrárny, který v konečném důsledku přispěje ke zlepšení ekologie v regionu.

Společnost EOP je výrobcem elektrické energie a tepla, které dodává více než 62 tisícům odběratelů v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimí a dalších městech a obcích v regionu. Modernizace provozu se uskuteční v rámci plánované odstávky v roce 2020 a do trvalého provozu bude zařízení předáno před zahájením topné sezóny na podzim 2020