„Svůj boj o uhlí jsme prohráli,“ řekl při zahájení konference Dny teplárenství a energetiky 2020 předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Tím naznačil, že jediná noha, o kterou se naše tepelná energetika opírala desítky let, bude amputovaná. Nově přichází prostor pro plyn, biomasu a odpady.

„Jsme v situaci, kdy musíme i přesto, že se nám to nelíbí, pravidla respektovat,“ řekl ve své přednášce, zprostředkované online, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zmínil, že i když Evropa deklaruje, že má vše v oblasti přechodu z uhlí na alternativní zdroje vyřešeno, není tomu tak. „Je to nějaká vize a cíl, ale s ohledem na to, co proběhlo v rámci koronaviru, bude podle mého názoru každá země přehodnocovat své ambice,“ okomentoval současnou situaci ministr Havlíček.

Odborníci se na konferenci Dny teplárenství a energetiky shodli na tom, že plnit cíle Pařížské dohody není reálné. Ať už z pohledu dopravy, energetiky nebo průmyslu. „Nejsem si jist, zda politické smýšlení současné Evropy skutečně zodpovědně domýšlí, co bude v roce 2050, možná i dříve, když o tom rozhodují lidé, kteří u toho rozhodně nebudou,“ řekl účastníkům konference ministr průmyslu a obchodu.

Není pochyb o tom, že ekologizace je správná myšlenka a je třeba v ní pokračovat. Je však nezbytné, aby byly nástroje ekologizace uplatňovány s respektem k jednotlivým zemím. „Je to o rozumném útlumu uhlí,“ zdůraznil ministr. „Emisní povolenka je nástroj takřka zdrcující. Můžeme se bránit politicky, ekonomicky, pokud ale bude růst cena povolenek a snižovat se jejich množství, jde o obrovský tlak.“

Kudy vede cesta?

Transformace musí být provedena v co nejkratším čase a pomoc je připravena, o tom několikrát ujistil hosty ministr Havlíček. Modernizační fond a fond obnovy jsou zdroje, kde by v co nejkratší době měli energetici najít dost finančních prostředků na přechod od uhlí. Zvláštní akcent přitom kladl opakovaně na slovo „rychlost“.

Jako prozatím nejschůdnější cesta se jeví technologie využívající energie z plynu. Memorandum podepsané mezi Teplárenským sdružením ČR a Českým plynárenským svazem nastínilo cestu spolupráce pro zachování soustav zásobování teplem.

Velmi jasné kontury má také přechod na technologie využívání energie z biomasy. Doba k použití této suroviny samozřejmě nahrává. Energetické zpracování dřeva napadeného kůrovcem se jeví jako jedno z nejefektivnějších. Připravovaná dohoda mezi teplárníky a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, které na konferenci zastupoval Konstantin Kinský, zaručí dostatek paliva pro zamýšlené projekty. „Otázka zní, bude v budoucnosti biomasa? Ano,“ řekl Konstantin Kinský plénu ve své přednášce a informaci opřel o jasné exaktní argumenty.

Jako třetí, a ne nevýznamný zdroj, je energetické využívání odpadů. „Je opravdu škoda, že se odpady posouvají do roku 2030,“ řekl Richard Horký, jednatel firmy TTS energo z Třebíče k navrhovanému termínu omezení skládkování. Zdůraznil, že v teplárně v Třebíči by mohly tvořit až 30 procent výroby tepla. Poukázal na to, že by bylo dobré zohlednit usnesení hospodářského výboru, které navrhuje posunout omezení skládkování na rok 2028.

Letošní ročník účastníky nadchl

„Dny teplárenství a energetiky, i navzdory omezením spojeným s koronavirem, proběhly úspěšně v uvolněné a příjemné atmosféře. Konference se ve dvou dnech zúčastnilo 913 návštěvníků, proběhlo 47 přednášek a prezentovalo se 101 firem,“ říká Aleš Pohl ze společnosti Exponex, organizátora akce. V rámci konference byla uplatněna veškerá opatření aktuálně požadovaná pro tento typ akce. „Rádi bychom vás již pozvali na 27. ročník největší akce v oblasti energetiky a teplárenství, která se bude konat 27.-28. dubna 2021,“ doplnil Aleš Pohl. (23.9.2020)