Sdružení COGEN Czech žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o urychlené projednání a schválení novely zákona o podporovaných zdrojích (POZE). Stávající zákon platí jen do konce roku 2021 a bez jeho novely bude plánovaná transformace teplárenství i další rozvoj vysokoúčinné plynové kogenerace zcela paralyzován.

Teplárny mají dle plánu MPO postupně přestat spalovat uhlí, velká část jich proto chystá přechod na čistější paliva, zejména biomasu a zemní plyn. Ten bude prioritně využíván ve vysokoúčinných kogeneračních zdrojích, ve kterých se vedle tepla vyrobí zároveň i elektřina. Plné využití energie tohoto ušlechtilého paliva tak zajístí minimalizaci jeho spotřeby i emisí.

Díky této technologii se teplárny stanou moderními čistými energetickými centry měst, které budou svým umístěním v blízkosti spotřebitelů zajištovat nejen dodávku tepla, ale s využitím velké akumulační kapacity teplárenské sítě do budoucna flexibilně doplňovat proměnlivou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro pokrytí stále větší spotřeby elektřiny, která bude vyvolána zejména rozvojem e-mobility a tepelných čerpadel tam, kde nebude možné napojení na nízkoemisní teplo z tepláren.

Udržení a rozvoj teplárenství je jednou z priorit státní energetické politiky a zákon POZE proto vedle podpory OZE nastavuje i pravidla provozní podpory kogenerace. Tato novela reaguje i na plánovanou transformaci tepláren a zavádí vedle podpory nových i možnost podpory modernizovaných zdrojů. To by společně s novým systémem soutěží o provozní podporu pro zdroje nad 1MW mělo vést k efektivní alokaci a mimalizaci nároků na objem podpory.

Platnost stávajího systému provozní podpory však skončí ke konci roku 2021, proto vláda již v dubnu 2020 poslala do sněmovny návrh novely zákona. Její schvalování však vázne a dosud neproběhlo ani 2. čtení, je tedy ohrožen termín předpokládané platnosti této novely od 1. 1. 2022.

„Bez schválení novely se však zejména menší a střední teplárny dostanou do nezáviděníhodné situace. Mají rozhodovat o investicích, kterými zajistí plnění přísnějších emisních limitů platných od roku 2023, přitom však neví, za jakých ekonomických podmínek tyto investice budou provozovat“, komentuje současnou situaci předseda rady COGEN  Czech David Bauer.