Společnost C-Energy Planá získala od společnosti Uniper Trend 51,95 procenta akcií Teplárny Tábor. Akvizice přinese důležitou stabilizaci v oblasti dodávek tepla a energií v aglomeraci Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Sjednocení centrálního zásobování teplem s odběrem téměř 900 tisíc GJ ročně znamená také významný ekologický přínos do budoucnosti.

Majetkové propojení obou energetických zdrojů v aglomeraci a sjednocení sítě centrálního zásobování teplem přinese celou řadu synergií. Klíčovým přínosem pro odběratele energií i občany by mělo být snížení cen tepla a pokles zátěže životního prostředí při jeho výrobě.

„V Plané nad Lužnicí investovala C-Energy od roku 2012 do modernizace zdroje více než 2 miliardy korun. Výsledkem je kromě jiného snížení emisí produkovaných zdrojem o 90 procent oproti původnímu stavu. Ambiciózní plány máme také v nedalekém Táboře,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Se svými záměry již seznámila C-Energy zástupce společnosti BYTES Tábor, která vlastní zbylý podíl akcií Teplárny Tábor. V období následujících dvou let dojde podle těchto záměrů ke kompletní konverzi parních rozvodů v Táboře na horkovodní. Investice za více než 200 milionů korun přinese zásadní snížení energetických ztrát a vytvoří prostor pro snížení cen pro odběratele centrálního tepla.

„Významná investice nebude znamenat navýšení ceny za odebírané teplo. Naopak předpokládáme spíše snížení cen vzhledem k tomu, že na odběrová místa společnosti BYTES na Sídlišti nad Lužnicí a Kopečku budeme z Plané již letos dodávat teplo za 405 korun za GJ. Tyto investice by měly umožnit postupné snižování velkoobchodní ceny za odebírané teplo pro společnost BYTES Tábor i v dalších odběrných místech a vytvoření prostoru pro snižování ceny placené koncovými zákazníky BYTESu,“ upřesnil Ivo Nejdl.

Foto: Teplárna Planá