Propan-butan neboli zkapalněný ropný plyn (LPG) je praktickým zdrojem energie pro domácnosti, chataře, řemeslníky i kutily nebo majitele karavanů. V tlakových láhvích se ročně prodají desítky tisíc tun LPG. Velcí dodavatelé ale začínají láhve plnit namísto klasické směsi propanu a butanu jen čistým propanem. Kromě dalších výhod vychází propan díky vyšší výhřevnosti levněji.

Podle údajů Celní správy se v Česku loni prodalo asi 145 tisíc tun LPG. Více než polovina tohoto objemu připadá na autoplyn, tedy LPG určené pro pohon motorových vozidel. Významnou část druhé poloviny tvoří plyn určený k výrobě tepla dodávaný do zásobníků nebo prodávaný v tlakových láhvích o různé hmotnosti plynu (2 kg, 5 kg, 10 kg a 33 kg). Česká asociace LPG (ČALPG) odhaduje, že v láhvích se loni prodalo více než 20 tisíc tun propan-butanu a počet tlakových láhví, které kolují na českém trhu, jde do milionů.

Podle Ivana Indráčka, předsedy ČALPG, je u velkých dodavatelů běžné, že se ani pro vytápění domácností, ani pro pohon manipulační techniky již nepoužívá obvyklá směs označovaná jako propan-butan, nýbrž pouze čistý propan. Ten má nesporné výhody. Má vyšší oktanové číslo, je proto ideální například pro pohon vysokozdvižných vozíků. Na rozdíl od butanu je čistší a obsahuje naprosté minimum síry. Těží se zpravidla společně se zemním plynem, většinou se tedy nejedná o ropný produkt. Na rozdíl od butanu se odpařuje i v nízkých teplotách, a tak nehrozí, že v láhvi zůstane zbytek nespotřebovaného plynu v podobě v mrazu neodpařitelného butanu. Propan také nezanechává žádné skvrny na nádobí při vaření či grilování, protože neobsahuje nenasycené uhlovodíky. „V souvislosti s nutnou výměnou kotlů se stále častěji využívají zásobníky na propan jako alternativa zemního plynu v lokalitách, které nejsou plynofikovány. Renomovaní dodavatelé nicméně přecházejí na propan i v případě běžně užívaných tlakových láhví,“ říká Ivan Indráček.

Čistý propan je totiž výhodnější též cenově, byť tento fakt může být někdy zpochybňován. „Zde je třeba zohlednit správný přepočet výhřevnosti. Butan je výhřevnější než propan, porovnáváme-li stejný objem plynu. Molekula butanu tedy obsahuje více energie, ale současně je výrazně těžší, butan má vyšší hustotu. Z hlediska hmotnosti je ale výhřevnější propan, protože jeden kilogram propanu obsahuje více molekul a v součtu tak i více energie než stejné množství těžšího butanu,“ vysvětluje Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas. „A protože se LPG v láhvích prodává na kilogramy, je z pohledu běžného zákazníka výhodnější kupovat čistý propan. Ten je cenově srovnatelný se směsí propan-butanu, přitom ale zákazník za stejné peníze kupuje více energie,“ dodává Jiří Karlík s tím, že Primagas bude již během letošního roku plnit všechny pětikilogramové LPG láhve výhradně čistým propanem a postupně jím bude plnit i většinu desetikilogramových láhví.

Konkrétní příklad ilustrující vyšší výhřevnost čistého propanu dokládá aktuální krátká studie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Ta se zaměřila na porovnání výhřevnosti směsi propanu a butanu o různém procentuálním zastoupení obou plynů. „V analýze jsme porovnávali specifickou výhřevnost čistého propanu, butanu i jejich směsí v poměru 40 ku 60 a naopak. Pro uchopitelnější představu lze naše závěry interpretovat tak, že množství 10 kilogramů směsi dokáže ohřát přibližně 1 200 litrů vody z teploty vodovodu na teplotu varu. Čistý propan přitom ohřeje o 16 litrů vody více než čistý butan,“ shrnuje závěry studie Pavel Vrbka z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha.