UCED z portfolia skupiny CREDITAS získala 100% podíl v GGE a. s., která je jedním z předních výrobců a distributorů elektřiny a tepla na Slovensku. Do jejího portfolia patří mimo jiné paroplynová Teplárna Považská Bystrica. Prodávajícím je společnost Infracapital, investiční část britské společnosti M&G Plc. Akvizici už dříve schválily slovenský Protimonopolný úřad a český ÚOHS. Cenu transakce strany nezveřejnily.

Akvizice je velkou investiční příležitostí a má pro nás výrazný synergický efekt. S paroplynovými zdroji a distribucí energie máme z Česka bohaté zkušenosti a chceme je dále rozvíjet v regionu střední Evropy. Těšíme se na společné sdílení zkušeností a know-how se skupinou GGE,“ říká Richard Holešinský, investiční ředitel UCED.
Součástí akvizice není polská dceřiná společnost Duon. GGE patří mezi přední slovenské energetické skupiny. Její síť pokrývá 213 MW v oblasti tepla a více než 70 MW v oblasti elektřiny. Investuje do různých oblastí energetického průmyslu, od výroby elektřiny a tepla, přes distribuci až po dodávky. GGE má více než 90 km tepelných rozvodů a věnuje se budování a propojování lokálních distribučních sítí. Její paroplynová teplárna v Považské Bystrici je jedním z největších zdrojů založených na kombinované výrobě elektřiny a tepla na Slovensku. „Ve vzájemné spolupráci s energetickou skupinou UCED vidíme velký potenciál. Věříme, že povede k dalšímu posílení naší pozice na Slovensku,“ říká Jan Vymazal, generální ředitel GGE.

Společnost GGE po devíti letech úspěšné transformace prodáváme ve skvělé kondici s fantastickým růstem EBITDA. Nyní je klíčovým hráčem na slovenském energetickém trhu. Do budoucna přejeme novým vlastníkům mnoho úspěchů,“ uvádí Mark Chladek, Head of Brownfield společnosti Infracapital.
Skupina CREDITAS působí v energetice od roku 2013. Její energetická divize UCED je jedním z největších distributorů elektřiny v Česku. Distribuční soustavy zásobují energií více než 7 000 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Díky akvizicím velkých energetických zdrojů se vedle distribuce zaměřuje i na výrobu elektřiny či tepla a ekologické zdroje. V roce 2023 dosáhla EBITDA skupiny více než 2,2 miliardy korun. UCED má ambice stát se lídrem decentrální energetiky v Česku. Do roku 2030 plánuje vybudovat energetický blok o výkonu 1000 MW.