Chemická společnost LANXESS myslí na životní prostředí a její odborníci proto hledají nové možnosti pro využití recyklovaného odpadu. LANXESS díky tomuto trendu využívá při výrobě svých termoplastických sloučenin a kompozitů i recyklované suroviny

„Naším cílem je, aby stále více našich výrobků z plastu pocházelo z udržitelných materiálů. Snažíme se tak snížit uhlíkovou stopu a chránit životní prostředí,“ vysvětluje Guenter Margraf, produktový manažer obchodní jednotky LANXESS – High Performance Materials (HPM).

Nejnovějšími příklady produktů vyrobených v souladu s touto strategií jsou Durethan s označením ECOBKV30H2.0, ECOBKV35H2.0 a ECOBKV60XF. Recyklovaná vlákna vyrobená z odpadního skla tvoří 30, 35 a 60 procent hmotnosti těchto tří nových polyamidových sloučenin.

Nové sloučeniny najdou využití v součástkách automobilů
Tři zmiňované nové sloučeniny společnosti LANXESS se uplatní zejména v automobilovém průmyslu. „Například Durethan ECOBKV60XF nabízí výjimečnou pevnost a tuhost, díky čemuž je vhodný pro výrobu konstrukčních součástí, jako jsou držáky pedálů a sloupky A, B a C, a také lehké baterie pro elektromobily,“ říká odborník LANXESS.
Společnost Ecocycle, věnující se recyklování plastových a dalších odpadů, zkontrolovala množství recyklovaného materiálu v každé směsi pomocí metody hmotnostní bilance a využití odpadního skla a udělila společnosti LANXESS certifikát v souladu s ISO 14021: 2016. Sklo pochází z odpadu, který vznikl výrobou skleněných vláken. Jedná se o takzvanou postindustriální recyklaci.

Použití recyklovaných materiálů nesnižuje kvalitu výrobků

V souvislosti s recykláty je důležitá takzvaná hromadná bilance. U zrodu tohoto přístupu stála nezisková nadace Ellen MacArthur Foundation. V současné době je tento trend využíván společnostmi z celého světa, včetně řady výrobců plastů v oblasti chemické recyklace postindustriálního a post-spotřebitelského odpadu.

Při tomto postupu se recyklované suroviny začleňují do výroby společně s petrochemickými nebo minerálními surovinami. Jedná se o podobný postup, jakým se elektřina nebo plyn šetrně k životnímu prostřední přivádí do sítě. Množství energie vyrobené udržitelně v elektrické síti stoupá s poptávkou, ačkoli není možné fyzicky rozlišovat mezi zdroji energie na úrovni jedné domácnosti.
Velkou výhodou metody hmotnostní bilance je i to, že vlastnosti konečného produktu – jako je polyamidová směs vyztužená recyklovanými odpadními skleněnými vlákny – je totožná s vlastnostmi nerecyklovaného materiálu. Jinými slovy, použití této metody neznamená snížení kvality výsledného produktu. „To znamená, že vstřikovací lis dokáže zpracovat směs pomocí stávajících zařízení stejně jako konvenční produkt, a zároveň těžit z výhod udržitelnosti certifikovaného produktu,“ vysvětluje Guenter Margraf.

Odpadní skleněná vlákna jako vzácná komodita

Obchodní jednotka LANXESS HPM chce více využívat odpadní skleněná vlákna. Odpadní sklo taje při nižších teplotách než suroviny používané při výrobě skleněných vláken. Umožňuje tak šetřit energii a tím se při zpracování produkují nižší emise CO2. „Používání odpadního skla také šetří skelné suroviny,“ říká Margraf s tím, že odpadní sklo není třeba likvidovat, dočká se tak nového využití.