Společnost Air Products (NYSE: APD), světová jednička ve výrobě průmyslových plynů a společnost thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers, světová jednička v oblasti technologií a komplexních řešení pro velké elektrolytické celky, oznámily podepsání dohody o strategické spolupráci. Obě společnosti zahájí exklusivní spolupráci v klíčových regionech a budou komplementárně využívat své technologické, inženýrské a realizační schopnosti k rozvoji společných projektů na výrobu zeleného vodíku.

Společnost thyssenkrupp dodá svou technologii a specifické technické služby pro zařízení na elektrolýzu vody a společnost Air Products postaví provoz s potřebnou infrastrukturou a bude jej provozovat. Její špičkové technologie tak podpoří výrobu zeleného vodíku společnosti Air Products, který je nosičem energie pro udržitelnou dopravu, chemický průmysl a energetiku.

„Dohoda s thyssenkrupp je důležitým prvkem našich strategických činností při vývoji, budování, vlastnictví a provozu celosvětových projektů na výrobu zeleného vodíku pro bezemisní mobilitu, energetiku a průmyslové aplikace. Těšíme se na uplatnění našich silných stránek, které prostřednictvím zeleného vodíku přispějí k udržitelnému rozvoji,“ řekl Dr. Samir J. Serhan, provozní ředitel společnosti Air Products.

„Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností Air Products při vytváření hodnot pro zajišťování udržitelnosti při výrobě paliv a chemických surovin. Elektrolýza ve velkém objemu je klíčovou podmínkou pro zapojení vodíku mezi obnovitelné energie pro různá odvětví průmyslu a dopravy. Jako světový leader v elektrolýze vody přinášíme jak technologie, tak výrobní kapacity v průmyslovém měřítku. Již dnes jsme schopni dodávat elektrolytická zařízení o celkovém příkonu jeden gigawatt ročně a jsme připraveni zvýšit kapacitu podle požadavků rychle se rozvíjejícího trhu,“ zdůraznil Denis Krude, generální ředitel thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers.

Společnost thyssenkrupp vyvinula vysoce účinnou technologii elektrolýzy alkalické vody. Díky více než 600 elektrochemickým závodům po celém světě s celkovým výkonem přes 10 gigawattů má thyssenkrupp rozsáhlé znalosti a zkušenosti s vývojem i výstavbou těchto zařízení.

Společnosti Air Products a thyssenkrupp se zavázaly k dodávce vysoce spolehlivých technologií a k budování úsporných zařízení s co nejnižšími kapitálovými a investičními náklady, aby výroba zeleného vodíku byla realizovatelná kdekoliv na světě.